Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Ogłoszenia > Pierwsza tura zapisów w USOSie 14.XII

Pierwsza tura zapisów w USOSie w piątek 14.XII. Pozostałe zapisy odbędą się w styczniu i w lutym.

PRS mgr

sem 2

Uruchomione zostaną 2 najpopularniejsze fakultety

* Tożsamość i styl życia bezdomnych (Dr hab. Jerzy Żurko)

* Socjoedukacja w zakładach karnych (Dr Robert Frei)

* Instytucjonalne formy pomocy postpenitencjarnej (Dr Robert Frei)

 

PRS nst

sem 4

Uruchomione zostaną 2 najpopularniejsze zajęcia specjalizacyjne

* Projekt socjalny (mgr Aleksandra Skowron)

* Praca socjalna z rodziną (mgr Edyta Ryznar)

* Socjoterapia (mgr Edyta Ryznar)

sem 6

Uruchomione zostaną 2 najpopularniejsze fakultety

* Readaptacja społeczna w okresie popenitencjarnym (dr Robert Frei)

* Instytucjonalne i kulturowe uwarunkowania funkcjonowania wolontariatu w Polsce (dr hab. Jerzy Żurko)

* Ruchy społeczne i organizacje pozarządowe w praktyce pracy socjalnej (Dr Dawid Krysiński)

Uruchomione zostaną 2 najpopularniejsze zajęcia specjalizacyjne

* Praca socjalna ze społecznością lokalną (mgr Aleksandra Skowron)

* Praca socjalna z bezdomnymi (mgr Tomasz Neumann)

* Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (mgr Krystyna Pisarek)

* Praca z uzależnionymi i ich rodzinami (mgr Patryk Długosz)

 

SC II

sem 4

Uruchomiony zostanie 1 fakultet

* Zarządzanie projektami (Dr Małgorzata Stochmal)

* Socjolog i zarządzanie zasobami ludzkimi (Dr Stanisław Gireń)

 

SC lic nst

sem 2

Wybrane problemy socjologii szczegółowych I (uruchomiony zostanie 1 przedmiot)

* Socjologia edukacji (mgr Joanna Jankowska, mgr Paulina Stępień)

* Socjologia pracy (mgr Szymon Pilch)

Wybrane problemy socjologii szczegółowych II (uruchomiony zostanie 1 przedmiot)

* Socjologia małżeństwa i rodziny (Dr Monika Zawartka)

* Socjologia religii

sem 6

Uruchomiony zostanie 1 fakultet

* Oblicza propagandy (Dr hab. Katarzyna Dojwa-Turczyńska)

* Artysta i jego dzieło w społeczeństwie (Dr Jan Kurek)

 

SE lic

sem 6

Wybór 2 z 3

* Narzędzia PR i kształtowanie wizerunku (Dr Łukasz Kuta)

* PR w sytuacji kryzysu/relacje z mediami (Dr Łukasz Kuta)

* Socjolog na rynku pracy (Dr Mateusz Karolak)

Wybór 2 z 3

* Etyczne dylematy sprawiedliwości społecznej (Prof. dr hab. Maria Kostyszak)

* Filozofia polityki (Prof. dr hab. Maria Kostyszak)

* Prawne aspekty zawodu socjologa (Dr Joanna Wardzała)

 

SGD lic

sem 2

dr Piotr Pieńkowski: Socjologia ryzyka LUB Socjologia cywilizacji

dr Agata Krasowska: Antropologia kulturowa LUB Socjologia zmian społecznych

dr Irena Wolska-Zogata, dr Monika Zawartka: Psychologia społeczna w sytuacji zagrożeń LUB Komunikacja w grupach dyspozycyjnych

sem 4

Gospodarowanie mieniem publicznym (Dr Aneta Uss-Lik, Dr Berenika Dyczek) LUB Ekonomia społeczna (Dr Monika Zawartka, Dr Berenika Dyczek)

Konstytucjonalnoprawne podstawy bezpieczeństwa (prof. dr hab. Paweł Turczyński) LUB Safety Culture (Dr Małgorzata Stochmal)

sem 6

Socjologiczne aspekty szkolenia grup dyspozycyjnych (Dr Piotr Pieńkowski) LUB Demografia społeczna a bezpieczeństwo (Dr Irena Wolska-Zogata)

mgr Aneta Urbaniak: Przedsiębiorczość LUB Gry decyzyjne

spec. paramilitarna, dr Dagmara Gruszecka: Prawo dowodowe LUB Prawo pracy

spec. paramilitarna, dr Jarosław Stelmach: Problematyka przestępczości zorganizowanej LUB Interwencje kryzysowe

 

SGD mgr

sem 2

Wybór 1 specjalności

* Specjalność: Zarządzanie strukturami logistycznymi

* Specjalność: Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnego

* Specjalność: Socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwa

* Specjalność: Badania i ewaluacja polityk publicznych

* Specjalność: Socjotechniki wpływu społecznego