Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Ogłoszenia > Zapisy na przedmioty wybieralne w systemie USOS 28-29.IX

Zapisy na przedmioty wybieralne w systemie USOS

Zapisy obejmują zarówno studia stacjonarne, jak i niestacjonarne, jednak bez pierwszych lat studiów. Odbędą sie w piątek 28 września od godz. 12.10 do w soboty 29 września, godz. 19.50 . Korekty na wolne miejsca w grupach: 1 października godz. 15.10 - 2 października godz. 11.50.

W pierwszym etapie o przyznaniu miejsca w grupie decyduje ranking ocen (obejmujący całe studia, ale bez semestru letniego 2017/18). Osoby, które zostaną przyjęte do grupy po zakończeniu pierwszej tury zapisów mają zagwarantowane miejsce. W trakcie korekt dopisujemy się jedynie na wolne miejsca w grupach, można się też wypisać i zapisać do innej grupy (w ramach wolnych miejsc). 

Szczegóły zapisów:

 

Praca Socjalna licencjat stacjonarne

semestr 3

seminarium badawcze (13 miejsc w każdej grupie)

Sem. Gr. 1           Dr Kamilla Dolińska

Sem. Gr. 2           Dr Natalia Niedźwiecka-Iwańczak

Sem. Gr. 3           Dr Wojciech Doliński

Sem. Gr. 4           Dr Wojciech Doliński

Sem. Gr. 5           Dr Natalia Niedźwiecka-Iwańczak

Sem. Gr. 6           Dr Kamilla Dolińska

 

semestr 5

zajęcia specjalizacyjne (2 do wyboru, 23 miejsca w każdej grupie)

Praca socjalna z rodziną wieloproblemową       mgr K. Pisarek

Strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w pracy socjalnej        mgr D. Whitten

Uchodźcy jako problem pracy socjalnej               mgr T. Neumann

Język migowy   mgr M. Stęposz

 

seminarium licencjackie (6 miejsc w każdej grupie)

Sem. Gr. 1           Dr hab. Mateusz Błaszczyk

Sem. Gr. 2           prof. dr hab. I. Taranowicz

Sem. Gr. 3           prof. dr hab. K. Kajdanek

Sem. Gr. 4           dr hab. J. Żurko

Sem. Gr. 5           prof. dr hab. D. Majka-Rostek

Sem. Gr. 6           prof. dr hab. W. Patrzałek

Sem. Gr. 7           prof. dr hab. Danuta Zalewska

 

zajęcia fakultatywne (2 do wyboru, 23 miejsca w każdej grupie)

Kulturowe i społeczne uwarunkowania bezdomności w Polsce              ĆW. Gr. 1             dr hab. Jerzy Żurko

Nowe ryzyka socjalne   ĆW. Gr. 2             Dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska

Wspieranie resocjalizacji w ośrodkach penitencjarnych             ĆW. Gr. 3             Dr Robert Frei

Wartości - fundamenty dobrego społeczeństwa             ĆW. Gr. 4             Dr Krzysztof Sztalt

 

Praca Socjalna II stopień stacjonarne

semestr 3

fakultety (11 miejsc na każdym wariancie). 

Zapisujemy się na blok dwóch z trzech fakultetów:

  1. A) Język migowy+Pogłębiona
  2. B) Język migowy+Mediacje
  3. C) Pogłębiona+Mediacje

 W Usosie utworzono sztucznie drugą grupę Języka migowego (fizycznie będzie jedna). I teraz:

 Zapis do gr. 1 "Języka migowego" oznacza wybór bloku A powyżej (migowy + pogłębiona), zapis do gr. 2 - blok B (migowy + mediacje). Zapisanie się na przedmiot "Mediacje w pracy socjalnej" oznacza wybór bloku C.

Język migowy jako narzędzie pracy socjalnej    ĆW. Gr. 1             mgr M. Stęposz

Pogłębiona praca socjalna          ĆW. Gr. 2             mgr K. Pisarek

Mediacje w pracy socjalnej        ĆW. Gr. 3             mgr D. Whitten

 

 

Praca Socjalna licencjat niestacjonarne

semestr 3

seminarium badawcze (10 miejsc w każdej grupie)

Sem. Gr. 1           od 6 do 12           Dr Kamilla Dolińska

Sem. Gr. 2           od 6 do 12           Dr Wojciech Doliński

 

semestr 5

seminarium licencjackie (uruchomione zostanie 1, wybrane większościowo)

Sem. Gr. 1           Prof. dr hab. Iwona Taranowicz

Sem. Gr. 2           Prof. dr hab. Danuta Zalewska

 

zajęcia fakultatywne (uruchomione zostaną 2 najpopularniejsze)

Kulturowe i społeczne uwarunkowania bezdomności w Polsce              dr hab. Jerzy Żurko

Nowe ryzyka socjalne   Dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska

Wspieranie resocjalizacji w ośrodkach penitencjarnych             Dr Robert Frei

 

zajęcia specjalizacyjne (uruchomione zostaną 2 najpopularniejsze)

Praca socjalna z rodziną wieloproblemową       mgr K. Pisarek

Strategie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w pracy socjalnej        mgr D. Whitten

Uchodźcy jako problem pracy socjalnej               mgr T. Neumann

Język migowy   mgr M. Stęposz

 

Socjologia licencjat stacjonarne

semestr 3

seminarium badawcze (18 miejsc w każdej grupie)

Pros. 1  od 15 do 25        Dr Natalia Niedźwiecka-Iwańczak

Pros. 2  od 15 do 25        dr Wojciech Doliński

Pros. 3  od 15 do 25        Dr Kamilla Dolińska

Pros. 4  od 15 do 25        dr Wojciech Doliński

 

semestr 5

zajęcia fakultatywne (2 do wyboru, 15 miejsc w każdej grupie)

Autoprezentacja             Dr Igor Pietraszewski

Techniki jakościowej analizy dyskursu Dr Robert Frei

Socjolog i badania marketingowe          Dr Stanisław Gireń

Techniki komputerowe w analizie danych jakościowych            Dr hab. Jerzy Żurko

Problemy wywiadu fenomenologicznego w socjologii                Dr Wojciech Doliński

Wielowymiarowe techniki analizy danych         Dr Paweł Trojanowski

Socjologia rozumiejąca                Dr Wojciech Doliński

 

wybrane problemy socjologii szczegółowych (2 do wyboru, 25 miejsc w każdej grupie)

Socjologia organizacji i zarządzania       Dr Stanisław Gireń

Socjologia pogranicza   Dr hab. Marcin Dębicki

Socjologia więzienia     Dr Robert Frei

Socjologia filmu              Dr Mateusz Karolak

 

Socjologia studia uzupełniające, stacjonarne

semestr 1

wybrane problemy socjologii szczegółowych (2 do wyboru, zapisy na początku października)

  1. społeczności lokalnych Dr Iwona Borowik
  2. pogranicza Dr hab. Marcin Dębicki
  3. medycyny Prof. dr hab. Iwona Taranowicz
  4. wojska Dr Małgorzata Stochmal
  5. muzyki Dr Barbara Pabjan
  6. problemów społecznych Prof. dr hab. Danuta Zalewska
  7. Techniki Prof. dr hab. Danuta Zalewska

 

Socjologia Grup Dyspozycyjnych, licencjat stacjonarne

semestr 5

wybór grupy paramilitarnej (P1/P2 - 22 miejsca w każdej grupie)

 

Socjologia Ekonomiczna, licencjat stacjonarne

semestr 5

seminarium licencjackie (9 miejsc na każdym seminarium)

Sem. Gr. 1           Prof. dr hab. Wanda Patrzałek

Sem. Gr. 2           Dr hab. Marcelina Zuber