Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr Joanna Wardzała

avatar

dr Joanna Wardzała

Zakład Zachowań Konsumenckich

Adres e-mail: joanna.wardzala@uwr.edu.pl

Telefon: +48 71 375 51 03

Gabinet: 202 (budynek IS)

Konsultacje:

  • urlop naukowy w semestrze zimowym

Zainteresowania naukowe:

Monografie oraz redakcje prac zbiorowych:

1.„Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym. Między dyferencjacją a pragmatyzmem” pod. redakcją Wandy Patrzałek i Joanny Wardzały, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - Nr 501 (2017)

2. Wardzała-Kordyś Joanna, Patrzałek Wanda, Perchla-Włosik Aleksandra, Forlicz Stefan, Dejnaka Agnieszka, Działalność informacyjna członków gospodarstwa domowego i jego decyzje ekonomiczne, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012,(współautorstwo książki)

 

Artykuły naukowe oraz rozdziały w pracach zbiorowych:

Wardzała Joanna, Patrzałek Wanda Tradycyjne i mobilne media w komunikacji społecznej  [w:] Z Teorii i praktyki komunikacji społecznej : stan i rozwój badań w Polsce / pod redakcją Pawła Urbaniaka, Katarzyny Konarskiej, Arkadiusza Lewickiego. - Kraków : Wydawnictwo LIBRON Filip Lohner, 2018. - S. 303-313;

Wardzała Joanna, Rola wspólnot zainteresowań dla biznesu : innowacja czy konieczność? „Marketing i Zarządzanie” Uniwersytet Szczeciński.  2017, nr 1 (47), s. 163-170;

Wardzała Joanna, Wiedza i opinie młodych konsumentów w zakresie zakupów w mediach społecznościowych : aspekty prawne i społeczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - Nr 501 (2017), s. 175-185;

 Wardzała Joanna, Perchla-Włosik Aleksandra., , Młodzi członkowie gospodarstw domowych jako konsumenci mediów masowych w świetle badań jakościowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 3, 2015, s. 397-405;

Wardzała Joanna., Młodzi konsumenci wobec nowych mediów—racjonalne zakupy czy fascynacja technologią?, Forum Socjologiczne,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s.43-53

Wardzała–Kordyś Joanna., Legal culture of big city young consumers w: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku red. nauk. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012, s.271-284

Wardzała-Kordyś Joanna. Prawo i opinia publiczna jako nośniki przekazu reklamowego w mediach, w: Współczesne media : kryzys w mediach. T. 1, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. – Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - s. 147-160

Wardzała-Kordyś Joanna, Kultura prawna jako warunek komunikacji rynkowej gospodarstw domowych, [w:] „Komunikacja rynkowa: ewolucja, wyzwania, szanse” pod red. B. Pilarczyk i Z.Waśkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010. - (Zeszyty Naukowe nr 135, s. 195-204.

Wardzała Joanna, Świadomość i kultura prawna konsumentów [w:] W. Patrzałek (red.)  Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Gabinet:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: