wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja > Kierunki i specjalności > Socjologia ze specjalnością Intercultural Mediation

Socjologia ze specjalnością Intercultural Mediation - studia w j. angielskim

Opis specjalności

Studia socjologiczne II stopnia ze specjalnością „Intercultural mediation” (Mediacje międzykulturowe) to propozycja dla Kandydatów i Kandydatek, którzy zainteresowani są współczesną problematyką komunikacji międzykulturowej, mobilności i globalizacji. Program specjalności obejmuje 895 godzin (121 ECTS), z naciskiem na problematykę lokalnych, regionalnych (Europa Środkowo-Wschodnia) i globalnych wymiarów kultury i wielokulturowości. W ramach przygotowanego programu specjalności, studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych teorii i metodologii badań społecznych oraz kompetencje związane z rozwiązywaniem konfliktów kulturowych oraz komunikacją międzykulturową. Studia opierają się na synergii z programem magisterskim Erasmus Mundus MITRA  (Médiation interculturelle : identités, mobilités, conflits), w którym uczestniczy Instytut Socjologii. Studenci Eramsus Mundus MITRA dołączają do grup studentów „Intercultural mediation” w Uniwersytecie Wrocławskim w trakcie drugiego i czwartego semestru studiów. Studenci „Intercultural mediation” mają natomiast możliwość wyjazdów zagranicznych w ramach ogólnych warunków programu Erasmus Plus.

Możliwości zatrudnienia

Program przygotowuje do pracy w charakterze ekspertów w administracji lokalnej, państwowej i międzynarodowej, organizacjach pozarządowych oraz przedsiębiorstwach sektora prywatnego, oferując umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania różnorodnością i rozwiązywaniem konfliktów. Absolwenci specjalności nabywają kompetencji i umiejętności, które pozwolą im na rozumienie i analizowanie globalnych zjawisk związanych z mobilnością, migracją, komunikacją międzykulturową, rozwiązywaniem konfliktów i obywatelstwem ponadnarodowym, co daje dobre przygotowanie do wykonywania zadań w  międzynarodowych organizacjach III sektora oraz instytucjach Unii Europejskiej.

Profil absolwenta

Studenci specjalności „Intercultural mediation” zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej związanej z komunikacją międzykulturową, rozwiązywaniem konfliktów i integracją społeczną. Absolwenci są przygotowani do projektowania i realizacji stosowanych (jakościowych i ilościowych) badań społecznych z zakresu wielokulturowości, migracji i zmian społecznych mających miejsce w skali globalnej i w Europie Środkowo-Wschodniej. Absolwenci posiadają poszerzone zaplecze metodologiczne i teoretyczne z zakresu socjologii dostosowane do badania i diagnozowania zjawisk i procesów regionalnych, ponadnarodowych i globalnych. Narzędzia te uzupełniane są przez umiejętności i kompetencje praktyczne związane z treningiem z zakresu komunikacji międzykulturowej.

Program studiów

Program specjalności „Intercultural mediation” podzielony został na cztery semestry. Na pierwszy z nich składają się moduły z zakresu współczesnych teorii socjologicznych oraz subdyscyplin socjologii zajmujących się problematyką kultury i wielokulturowości, przepływów i struktur społecznych, zmiany społecznej i globalizacji, przestrzeni i miejsca, jak również pracy i organizacji. W trakcie drugiego semestru studenci otrzymują solidny trening metodologiczny (obejmujący statystykę i metodologię badań społecznych), któremu towarzyszą zajęcia z zakresu mediacji i komunikacji międzykulturowej oraz zajęcia fakultatywne (w tym  Polish transborderlands, Labour and migration in Eastern Europe, Crossing the borders: Central Europe and its national questions, Cultural factors in migration process). W trakcie pierwszych dwóch semestrów, studenci obcojęzyczni uczęszczają również na zajęcia z języka polskiego. W drugim semestrze studiów rozpoczyna się także seminarium magisterskie, które trwa do ostatniego, czwartego semestru studiów. W semestrze trzecim, kontynuowane są moduły metodologiczne (analiza danych ilościowych i jakościowych, etyczne aspekty badań społecznych). Studenci uczęszczają również na zajęcia z zakresu socjologii narodu, etniczności i cywilizacji oraz socjologii konfliktów społecznych i negocjacji społecznych. Wybierają także spośród dwóch zajęć fakultatywnych. W ostatnim semestrze, studenci biorą udział w wybranym seminarium badawczym i zajęciach z pisania i prezentowania w języku angielskim.

Opłata za studia dla obywateli Polski i innych krajów UE: 1500 EUR/ rok akademicki 

Opłata za studia dla obywatelki spoza UE: 3000 EUR/ rok akademicki

Więcej informacji i zasady rekrutacji na stronie Instytutu Socjologii w języku angielskim: //www.socjologia.uni.wroc.pl/EN (w dziale Studies --> Recruitment)