wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja > Kierunki i specjalności > Socjologia ze specjalnością Intercultural Mediation

Socjologia ze specjalnością Intercultural Mediation - studia w j. angielskim

 kafelek-800x800-sim-2-1

 

O kierunku

Interesują cię takie zagadnienia jak współczesne migracje i ich wpływ na kształtowanie się nowych tożsamości społecznych? Zastanawiasz się, w jaki sposób czynniki kulturowe odgrywają rolę w procesach integracji społecznej? Chcesz wiedzieć, jak powstają konflikty, w jaki sposób można im zapobiegać albo jak je łagodzić oraz jak na relacje społeczne wpływa funkcjonowanie przestrzeni miejskiej i przemiany świata pracy?

W ramach studiów Intercultural Mediation w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zdobędziesz rozległą wiedzę w zakresie m.in. socjologii kultury, wielokulturowości, socjologii pracy i zatrudnienia, socjologii struktur społecznych oraz globalizacji. Te studia pozwolą ci zrozumieć, jak czynniki kulturowe wpływają na przebieg zmiany społecznej i jak ten proces może być facylitowany przy użyciu wiedzy o tym, jak ludzie tworzą grupy oraz jak się komunikują. Zrozumiesz, czym jest wielokulturowość oraz jakie niesie ze sobą wyzwania dla funkcjonowania społeczeństw.

Zdobędziesz też ważne umiejętności praktyczne w zakresie komunikacji międzykulturowej, mediacji, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów, niezbędne do pracy jako specjalista ds. komunikacji międzykulturowej, tłumacz międzykulturowy lub mediator. Poznasz także narzędzia badawcza społecznego – ilościowe oraz jakościowe metody badań, sposoby zbierania i analizy danych, podstawowe metody statystyczne.

Dzięki studiom na kierunku Intercultural Mediation będziesz na bieżąco z najważniejszymi trendami społecznymi takimi jak przemiany miast (np. metropolizacja, gentryfikacja, sytuacja mieszkaniowa), przemiany świata pracy (automatyzacja, uberyzacja, gig economy), migracje i wiele innych. Zobaczysz, jak procesy globalizacji wpływają na dynamikę procesów społecznych i decydują o jakości naszego życia. Nasi absolwenci i absolwentki to cenieni specjaliści komunikacji międzykulturowej oraz facylitatorzy procesów społecznych, którzy znajdują zatrudnienie w instytucjach publicznych, firmach, stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych, itp.

O Instytucie Socjologii

Studia Intercultural Mediation oferowane są przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Instytut Socjologii to jedna z największych tego typu instytucji naukowych i badawczych w Polsce. Jesteśmy częścią Uniwersytetu Wrocławskiego, który w zeszłym roku został laureatem organizowanego przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy.

Oferujemy możliwość nauki u wybitnych specjalistów, badaczek i badaczy oraz osób mających praktyczne doświadczenie z takich dziedzin jak socjologia pracy, psychologia społeczna, studia migracyjne i studia nad granicami, studia miejskie i wiejskie, socjologia płci. Studenci i studentki mają wsparcie w prowadzeniu własnych badań oraz podążaniu za indywidualnymi zainteresowaniami. Mają możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach badawczych. Mogą też liczyć na indywidualne konsultacje z wykładowcami oraz wsparcie w planowaniu kariery.

Dla kogo?

Interesują cię zagadnienia związane z socjologią migracji, komunikacją międzykulturową, mediacjami oraz studiami nad rozwiązywaniem konfliktów. Ukończyłeś lub ukończyłaś studia licencjackie na dowolnym kierunku. Sprawnie posługujesz się językiem angielskim oraz dysponujesz certyfikatem potwierdzającym te umiejętności (egzamin IELTS z wynikiem co najmniej 5,5 – 6 punktów, TOEFL na poziomie co najmniej 550 punktów lub inny; wymóg ten nie dotyczy osób, które ukończyły anglojęzyczne studia licencjackie albo angielski jest ich językiem ojczystym).

Studia Intercultural Mediation to dwuletnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku Socjologia. Są otwarte zarówno dla obywateli Polski lub innych krajów Unii Europejskiej, jak i kandydatów spoza UE. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Dowiedz się więcej na temat kryteriów przyjęcia na studia w języku angielskim oraz wymaganych dokumentów.

Czesne za studia wynosi 2200 Euro / rok dla obywateli UE; 3500 Euro / rok dla obywateli innych państw (3650 Euro w pierwszym roku). 

Program studiów

Program studiów Intercultural Mediation skupia się przede wszystkim na analizie lokalnych, regionalnych oraz globalnych wymiarów kultury oraz konsekwencji multikulturalizmu, głównie na przykładzie regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Studenci i studentki uczestniczą w takich kursach jak socjologia kultury i multikulturalizm, główne paradygmaty w socjologii, rynki pracy, socjologia zmiany społecznej i globalizacji, czynniki kulturowe w procesach migracji, socjologia narodów, grup etnicznych oraz cywilizacji, komunikacja międzykulturowa, mediacje, zarządzanie konfliktem i wiele innych. Część zajęć ma charakter bardzo praktyczny, np. uczestnicy i uczestniczki kursów odwiedzają lokalne organizacje zajmujące się integracją społeczną oraz współpracą międzykulturową i uczestniczą w procesie mediacji. Kształcenie kończy się złożeniem oraz obroną pracy magisterskiej.

Pełna lista kursów

Warsztaty, praktyki, konferencje

Studenci i studentki kierunku Intercultural Mediation mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych wymianach studenckich oraz zagranicznych praktykach w ramach programu Erasmus+, a także licznych umów bilateralnych ze światowymi uniwersytetami. W ramach programu Erasmus+ każda osoba ma zagwarantowane stypendium.

W trakcie studiów brać udział w szkołach letnich organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski oraz inne europejskie uniwersytety, a także w międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie oraz organizacje branżowe. Możesz uczestniczyć w wykładach oraz ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców odwiedzających nasz Uniwersytet w ramach programu Visiting Professors oraz w działalności studenckich organizacji naukowych.

W okresie międzysemestralnym studenci i studentki mają też możliwość odbywania praktyk zawodowych w działających na lokalnym rynku organizacjach (np. stowarzyszeniach zajmujących się integracją międzykulturową oraz społeczną, NGO’sach, placówkach edukacyjnych, instytucjach kultury, itp.), jak i krajowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstwach, które poszukują specjalistów z zakresu komunikacji i mediacji międzykulturowych. 

Dyplom

Po ukończeniu studiów Intercultural Mediation w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymasz dyplom magistra socjologii, specjalizacja Intercultural Mediation.

Chcesz wiedzieć więcej?
Zapoznaj się z listą najczęściej zadawanych pytań: 

Zobacz listę najczęściej zadawanych pytań dotyczących anglojęzycznych studiów na Uniwersytecie Wrocławskim przygotowaną przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr:

Szczegóły zapisów na studia

Jeśli posiadasz polski numer PESEL, kliknij tutaj
Jeśli jesteś obcokrajowcem i nie posiadasz numer PESEL, kliknij tutaj