wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Ogłoszenia > Stypendysta-wykonawca w ramach projektu Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki realizowanego na Wydziale Nauk Społecznych - konkurs

Doktorant-wykonawca w projekcie badawczym wspartym przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki „Polska i Niemcy w Unii Europejskiej – nowe formy i modele stosunków bilateralnych w polityce zagranicznej i współpracy transgranicznej”, PNWN_2017-09

Nazwa jednostki: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych

Nazwa stanowiska: doktorant-wykonawca w projekcie „Polska i Niemcy w Unii Europejskiej – nowe formy i modele stosunków bilateralnych w polityce zagranicznej i współpracy transgranicznej”, PNFN_2017-09

Wymagania:

1) tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk społecznych,

2) status doktoranta,

3) zainteresowania naukowe związane ze współpracą transgraniczną, relacjami bilateralnymi, stosunkami polsko-niemieckimi, polityką regionalną Unii Europejskiej,

4) doświadczenie w prowadzeniu i analizie wywiadów,

5) biegła znajomość języka angielskiego, umożliwiająca wygłaszanie seminariów i przygotowanie publikacji; znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem.

Opis zadań:

Udział w projekcie „Polska i Niemcy w Unii Europejskiej – nowe formy i modele stosunków bilateralnych w polityce zagranicznej i współpracy transgranicznej”, realizowanym we współpracy z Hertie School of Governance w Berlinie, wspartym przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki, PNWN_2017-09

obejmujący:
– kwerendę badawczą i analizę danych zastanych,

– transkrypcję wywiadów,

– pomoc organizacyjną w przedsięwzięciach projektowych (międzynarodowe warsztaty, panele dyskusyjne, publikacje)

Termin składania ofert: 28 września 2018 r.
Forma składania ofert: elektronicznie

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia dla doktoranta ustalono w oparciu o założenie przepracowanych 48 godzin w ciągu miesiąca, przy stawce godzinowej w wysokości
30 zł brutto za godzinę pracy, przez okres 12 miesięcy, począwszy od 1.10.2018, w ramach projektu badawczego pt. „Polska i Niemcy w Unii Europejskiej – nowe formy i modele stosunków bilateralnych w polityce zagranicznej i współpracy transgranicznej”, PNWN_2017-09.

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:
1. Podanie skierowane do kierownika projektu: dr hab. Elżbiety Opiłowskiej, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Socjologii, Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza,  ul. Koszarowa 3, 50-149 Wrocław,
2. CV,
3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
4. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
5. Zaświadczenie potwierdzające status doktoranta,
6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.

Powyższe dokumenty należy przesłać elektronicznie w terminie do 28.9.2018 r. na adres:

elzbieta.opilowska@uwr.edu.pl

Zastrzegamy sobie prawo przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami.

 

O decyzji komisji kandydaci zostaną poinformowani drogą e-mailową.