Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Ogłoszenia > I rok Socjologia ekonomiczna - Testy językowe 

Socjologia ekonomiczna testy językowe 

SOCJOLOGIA EKONOMICZNA

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci  I roku  I stopnia studiów stacjonarnych Socjologii Ekonomicznej są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski )

na poziomie B2 II . Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw , zobowiązani są do kontynuacji nauki języka, który dobrze znają.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej  studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego.

Przed przystąpieniem do testu student musi zarejestrować się i zapisać na test kwalifikacyjny na stronie https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/

 

w terminie od 06.03 do 12.03.2019 r do godz. 23.59.

 

Test kwalifikacyjny  z języka obcego odbędzie się  15.03.2019 godz.17.00

Sala zostanie podana studentom po zapisaniu się na test.

Studenci proszeni są o przybycie 15 minut wcześniej.

 

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu ( patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego- punkty 1,2,3), a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym terminie.

 

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 

  1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość

            językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej

            lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/

            rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z lektoratu.

            Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie domowej SPNJO

                                 http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83

 

            Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z  egzaminu jest przepisywana.

  1. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być przepisana pod warunkiem ,że efekty kształcenia są takie same jak na UWr.

 

            W  wyżej wymienionych przypadkach należy zgłosić się do kierowników

            zespołów językowych w godzinach konsultacji w celu przepisania oceny.

 

            Przed tym terminem studenci proszeni są o założenie konta  na stronie SPNJO

                                   https://zapisy.spnjo.uni.wroc.pl/   

 

  1. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego poziomu B1 lub B2I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie, a w przypadku B2II przystąpić do egzaminu końcowego w sesji.

 

Istotne informacje  znajdują się na stronie http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/67