wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Ogłoszenia > TERMINY EGZAMINÓW - STUDIA STACJONARNE

TERMINY EGZAMINÓW

SOCJOLOGIA, PRACA SOCJALNA, SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH, SOCJOLOGIA EKONOMICZNA  - STACJONARNE

SEMESTR LETNI 2019/2020

 


1 ROK LICENCJAT - SOCJOLOGIA


PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

Metody i techniki badań socjologicznych

 

 

prof. dr hab. Julita Makaro

 

 

egzamin

23.06

 

 


egzamin poprawkowy

4.09 godz. 9.00

 

Podstawy statystyki dla socjologów


 

dr Grzegorz Kozdraś


egzamin

19.06 godz. 18.30 

 

Forma:zdalna

egzamin poprawkowy


 

Wstęp do socjologii


 

dr hab.Barbara Pabjan


egzamin

22.06 godz. 10.00 - 11.00,  o godzinie. 9.30 do 10.00 będzie sprawdzana obecność on-line wizualnie  z dowodem osobistym 

forma: zdalny- test  na platformie MS Teams

egzamin poprawkowy


 

Ekonomia

 

 

Prof. hab. dr hab. Wanda Patrzałek

 

egzamin

25.06 godz. 11.00 – 12.00

 

MS Teams

egzamin poprawkowy

2.09 godz. 13.00 – 14.00 MS Teams lub 51 ISM

Filozofia społeczna

prof. dr hab. Leszek Kleszcz

egzamin

 

 

egzamin poprawkowy

 


2 ROK LICENCJAT - SOCJOLOGIA


PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

 

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

Historia myśli socjologicznej

 

 

prof. dr hab.  Stanisław Kłopot

 

egzamin


 


egzamin poprawkowy


 

Teorie zmiany społecznej


 

 

prof. dr hab. Dorota Majka-Rostek

 

egzamin

22.06. od godz. 9.30

 

Forma: ustna MS Teams, kolejność zdawania będzie podana mailowo 

egzamin poprawkowy

3.09 od godz. 9.30 forma: ustna MS Teams


3 ROK LICENCJAT - SOCJOLOGIA


PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

j. obcy

 

 

 

egzaminegzamin poprawkowy1 ROK UZUPEŁNIAJĄCE - SOCJOLOGIA


PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

Wymiary zróżnicowania społecznego

 

 

dr Paweł Czajkowski 

 

egzaminegzamin poprawkowy2 ROK UZUPEŁNIAJĄCE - SOCJOLOGIA


PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

j. obcy

 

 

 

egzaminegzamin poprawkowy1 ROK LICENCJAT – PRACA SOCJALNA


PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

Metody i techniki pracy socjalnej

 

 

dr Dariusz Szrejder

egzamin

kontakt mailowy

forma:projekt

egzamin poprawkowy


 

Wprowadzenie do pomocy społecznej

 

dr hab. Dorota Moroń

egzamin

termin „0”: 17.06.2020, godz. 10.00, termin podstawowy: 23.06.2020, godz. 10.00

Forma: zdalnej na kanale MS Teams - test

egzamin poprawkowy
 

Encyklopedia prawa i prawne podstawy pomocy społecznej

 

dr Aleksandra Perchla - Włosik


egzamin
 

egzamin poprawkowy2 ROK LICENCJAT – PRACA SOCJALNA


PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

System pomocy społecznej

 

dr Robert Frei

 

egzaminegzamin poprawkowy


 

Socjologia problemów społecznych


 

dr hab. Jerzy Żurko


egzaminegzamin poprawkowy


 

Problemy społeczności lokalnej

 

dr Iwona Borowik

egzamin

22.06


egzamin poprawkowy

9.09


3 ROK LICENCJAT – PRACA SOCJALNA

 

PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

Rynek pracy

 i bezrobocie

 

prof. dr hab. Adam Mrozowicki

 

 

egzamin

22.06 godz.14.00 – 16.00

 


egzamin pisemny realizowany na platformie https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/ oraz MS Teams

egzamin poprawkowy

 
1 ROK UZUPEŁNIAJĄCE – PRACA SOCJALNA


PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

Teorie pracy socjalnej

 

prof. dr hab. Iwona  Taranowicz

 

egzamin

24.06 godz. 10.30 - 11.45

forma:tradycyjna sala 240

egzamin poprawkowy


 

Metody pracy socjalnej

 

dr Dariusz Szrejder

egzamin

kontakt mailowy

forma:projekt

egzamin poprawkowy2 ROK UZUPEŁNIAJĄCE – PRACA SOCJALNA


PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

j. obcy

 

 

 

egzaminegzamin poprawkowy1 ROK LICENCJAT – SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH


PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

Statystyka dla socjologów

 

 

dr Grzegorz Kozdraś

egzamin

19.06 godz.17.00

 

Forma:zdalna 

egzamin poprawkowy


 

Metody i techniki badań społecznych

 

 

dr hab. K. Dojwa-Turczyńska

 

 

egzamin

Egzamin zerowy: 16.06.2020 (godzina zostanie podana)

24.06.2020 (godz. 16.00)

 

Forma: zdalna, test

egzamin poprawkowy


 

Socjologia zmian społecznych

 

 

dr Agata Krasowska

egzamin

26.06 godz. 9.45

Forma:online

egzamin poprawkowy


Psychologia społeczna w sytuacji zagrożeń

 

 

dr hab. Irena  Wolska - Zogata

 

egzamin

23.06 w godz. 9.00 - 13.00

Forma: ustna, zdalna

egzamin poprawkowy2 ROK LICENCJAT – SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH


PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

Ekonomia społeczna


 

dr Monika Zawartka

 

egzamin
 

egzamin poprawkowy


Konstytucjonalnoprawne podstawy bezpieczeństwa

prof. dr hab. Paweł Turczyński

egzamin

 


egzamin poprawkowy


 

j.obcy

 

 


 


3 ROK LICENCJAT – SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH


PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

Problematyka gander w grupach dyspozycyjnych

 

dr hab. Katarzyna Dojwa - Turczyńska

 

egzamin

 

24.06.2020 (godz. 17.30)
Forma: zdalna

egzamin poprawkowy


 

1 ROK MAGISTERSKIE – SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH

 

PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

Socjologia

 

prof. dr hab. Jan Maciejewski

egzamin

29.06  godz. 9:00-13:00


egzamin poprawkowy


 

Socjologia ruchów społecznych

 

dr Piotr Pieńkowski

egzamin

23.06 godz. 9.00

online

egzamin poprawkowy2 ROK UZUPEŁNIAJĄCE – SOCJOLOGIA GRUP DYSPOZYCYJNYCH


PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

j. obcy

 

 

 

egzaminegzamin poprawkowy1 ROK LICENCJACKIE – SOCJOLOGIA EKONOMICZNA


PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

Ekonomia

 

 

prof. dr hab. Wanda Patrzałek

 

 

egzamin

24.06 godz. 10.00 – 11.00

 

 

MS Teams

egzamin poprawkowy

2.09 godz. 12.00 – 13.00 MS Teams lub 51 ISM

Przemiany struktur współczesnego państwa z elementami socjologii administracji

 

Prof. dr hab. Paweł Turczyński

egzaminegzamin poprawkowy


Rozwój społeczno gospodarczy i mechanizmy welfare state

dr Aleksandra Perchla - Włosik

egzaminegzamin poprawkowy


Metody i techniki badań rynkowych

dr Michał Cebula

egzamin

29.06, godz. 10:00 do 14:00Forma: MS Teams

egzamin poprawkowy

07.09, godz. 10:00 - 12:00
Forma: MS Teams lub stacjonarna (sala 2, biblioteka)


Historia myśli społecznej i gospodarczej

Prof. dr hab. Adam Mrozowicki

egzamin

25.06

godz. 10.00 – 12.00egzamin pisemny realizowany na platformie https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/ oraz MS Teams

egzamin poprawkowy

 


2 ROK LICENCJAT – SOCJOLOGIA EKONOMICZNA


PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

Kapitalizm na tle innych systemów społeczno - ekonomicznych

 

dr Paweł Falenta

egzamin

 17.06. godz. 8.00

 

 

egzamin poprawkowy

10.09 godz. 8.00

 

Zachowania konsumenckie

 

prof. dr hab. Wanda Patrzałek

 

egzamin

22.06 godz. 15.00 – 16.00

 

MS Teams

egzamin poprawkowy

2.09 godz. 11.00 – 12.00 MS Teams lub 51 ISM


3 ROK LICENCJAT – SOCJOLOGIA EKONOMICZNA


PRZEDMIOT

PROWADZĄCY

DZIEŃ/GODZ.

UWAGI

EGZAMIN POPRAWKOWY

 

Przemiany współczesnego społeczeństwa

 

Prof. dr hab. Iwona Taranowicz

egzamin

 

 

 

egzamin poprawkowy