wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Archiwizacja prac dyplomowych

Archiwizacja prac dyplomowych

Procedura dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych, od semestru zimowego 2016/2017, z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Zarządzenie Nr 98/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wprowadzenia Procedury dyplomowania, sprawdzania prac dyplomowych w systemie antyplagiatowym i archiwizacji prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego, po zatwierdzeniu w systemie APD pracy przez promotora, student składa w dziekanacie:

Studenci piszący pracę magisterską w języku obcym

Na końcu egzemplarza archiwalnego należy umieścić załącznik zawierający streszczenie pracy w języku polskim.

Przy odbiorze dyplomu należy zwrócić rozliczoną kartę zobowiązań studenta.

Studenci studiów I stopnia, którzy przystępują do egzaminu licencjackiego na starych zasadach (bez pracy dyplomowej), zobowiązani są do złożenia zdjęć oraz opłaty za dyplom wraz z indeksem po zaliczeniu ostatniego (6-ego) semestru studiów.

Wzory formularzy niezbędnych przy rejestracji pracy dyplomowej