wybierz język: pl
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

University of Wroclaw

Institute of Sociology

You are here: Home > Institute > Academic Staff > Adam Mrozowicki prof. UWr

avatar

dr hab. Adam Mrozowicki prof. UWr

Department of General Sociology

Room: room: 37

Phone No: 71 375 53 14

E-mail: adam.mrozowicki@uwr.edu.pl

Office hours:

Position:

Research Interests:

Books

 1. Gardawski, Juliusz, Mrozowicki, Adam, Czarzasty, Jan (2012) Trade unions in Poland. Brussels: European Trade Union Institute.
 2. Mrozowicki, Adam (2011) Coping with Social Change. Life Strategies of Workers in Poland’s New Capitalism. Leuven: Leuven University Press.

Edited volumes  

 1. Bartoszek, Adam, Mrozowicki, Adam, Róg-Ilnicka, Joanna (2018) Przegląd Socjologiczny 67(3) - editing the issue on sociology of work.
 2. Bluhm, Katharina, Trappmann, Vera, Mrozowicki, Adam, Róg-Ilnicka, Joanna (2016) EMECON: Employment and Economy in Central and Eastern Europe, Special Issue on “Social Boundaries of Work”, available at: http://www.emecon.eu/
 3. Kolasińska, Elżbieta, Mrozowicki, Adam, Róg-Ilnicka, Joanna (eds.) (2017) Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne (Work in the 21st century. Formal and informal dimensions), Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe „Katedra”.
 4. Mrozowicki, Adam, Kolasińska, Elżbieta, Róg-Ilnicka, Joanna (eds.) (2015) Forum Socjologiczne. Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st century capitalism, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 5. Czarzasty, Jan, Mrozowicki, Adam (eds.) (2014) Organizowanie związków zawodowych w Europie. Badania i praktyka społeczna (Trade Union Organising in Europe. Research and Social Practice), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 6. Turk, Jeffrey David, Mrozowicki, Adam (eds.) (2013) Realist Biography and European Policy: an Innovative Approach to European Policy Studies. Leuven: Leuven University Press.
 7. Mrozowicki, Adam, Nowaczyk, Olga, Szlachcicowa Irena (eds.) (2013) Sprawstwo: teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych (Social Agency: Theories, Methods and Empirical Research in Social Sciences). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Peer-reviewed articles

 1. Mrozowicki, Adam, Karolak, Mateusz, Krasowska, Agata (2018) “Lost in Transitions? Biographical Experiences and Life Strategies of Young Precarious Workers in Poland”, Kultura i Społeczeństwo 4: 69-89.
 2. Karolak, Mateusz, Mrozowicki, Adam (2017) “Between Normalisation and Resistance. Life Strategies of Young Precarious Workers”, Warsaw Forum of Economic Sociology 8(1): 7-32
 3. Marino, Stefania, Bernaciak, Magdalena, Mrozowicki, Adam, Pulignano, Valeria (2019) "Unions for whom? Union democracy and precarious workers in Poland and Italy", Economic and Industrial Democracy 40(1): 111-131
 4. Czarzasty, Jan, Mrozowicki, Adam (2018) “Industrial relations in Poland: Historical background, institutional evolution and research trends”, Employee Relations 40(4): 674-691.
 5. Czarzasty, Jan, Mrozowicki, Adam (2018) “Is a new paradigm needed? A commentary on the analysis by Sławomir Adamczyk”, European Journal of Industrial Relations 24(2): 193-199.
 6. Mrozowicki, Adam (2018), “Socjologiczne analizy stosunków przemysłowych w Polsce: kierunki badań i role zawodowe socjologów w warunkach transformacji systemowej po 1989 roku”, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa 9(1): 109-124.
 7. Giermanowska, Ewa, Kolasińska, Elżbieta, Mrozowicki, Adam, Róg-Ilnicka, Joanna (2016) “Tradition, Present and Future of the Sociology of Work in Poland: Reflections on the Project ‘Doyens of the Sociology of Work’”, Warsaw Forum of Economic Sociology 7(13): 89-104.
 8. Pernicka, Susane, Glassner, Vera, Dittmar, Nele, Mrozowicki, Adam, Maciejewska, Małgorzata (2017) “When does solidarity end? Transnational labour cooperation during and after the crisis - the GM/Opel case revisited”, Economic and Industrial Democracy 38(3): 375-399.
 9. Mrozowicki, Adam, Maciejewska, Małgorzata (2017) ‘The practice anticipates our reflections’ – radical unions in Poland", Transfer: European Review of Labour and Research 23(1): 67-77.
 10. Mrozowicki, Adam, Maciejewska, Małgorzata (2016) „Segmentacja rynku pracy, prekaryjne zatrudnienie a strategie związków zawodowych na poziomie branżowym: przypadek Polski”, Prakseologia 158 (1): 361-391.
 11. Mrozowicki, Adam (2016) “Normalisation of precariousness? Biographical experiences of young workers in the flexible forms of employment in Poland”, Przegląd Socjologii Jakościowej 12(2): 94-112.
 12. Stewart, Paul, Mrozowicki, Adam, Danford, Andy, Murphy, Ken (2016) “Lean as ideology and practice: a comparative study of the impact of lean production on working life in automotive manufacturing in Britain and Poland”, Competition and Change 20(3): 147–165.
 13. Mrozowicki, Adam, Stewart, Paul, Zentai, Violetta (2015) “Critical Labour Studies in Hungary, Poland and the UK: Between crisis and revitalisation", Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st century capitalism, pp. 19-34.
 14. Mrozowicki, Adam, Kolasińska, Elżbieta, Róg-Ilnicka, Joanna (2015) “Introduction: Social boundaries of work”, Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st century capitalism., pp. 9-15.
 15. Mrozowicki, Adam (2015) „Socjologia pracy w Polsce – perspektywy odbudowy subdyscypliny”, Humanizacja pracy 1(279): 13-29.
 16. Czarzasty, Jan, Mrozowicki, Adam (2014) “Union organising in Poland in the regional context of CEE, Warsaw Forum of Economic Sociology 2(10): 97-126.
 17. Mrozowicki, Adam (2014) "Odczarowanie rynku”? Socjologiczne refleksje o konsekwencjach globalnego kryzysu ekonomicznego w Polsce, Przegląd socjologiczny 64(4): 67-91.
 18. Mrozowicki, Adam (2014) „Bez zmian na zielonej wyspie? Kryzys ekonomiczny w polskich badaniach socjologicznych”, Prakseologia 155: 105-124.
 19. Kajta, Justyna, Mrozowicki, Adam (2014) „Strategie życiowe robotników po 1989 roku – praktyczne i etyczne wyzwania archiwizacji kolekcji danych biograficznych”, Studia Socjologiczne 214(3): 239-255.
 20. Mrozowicki, Adam (2014) „Varieties of trade union organizing in Central and Eastern Europe: A comparison of the retail and automotive sectors”, European Journal of Industrial Relations 20(4): 297:315.
 21. Czarzasty, Jan, Gajewska, Katarzyna, Mrozowicki, Adam (2014) “Institutions and Strategies: Trends and Obstacles to Recruiting Workers into Trade Unions in Poland”, British Journal of Industrial Relations 51(1): 112-135.
 22. Mrozowicki, Adam, Roosalu, Triin, Bajuk-Sencar, Tatiana (2013) “Precarious work in the retail sector in Estonia, Poland and Slovenia: trade union responses in a time of economic crisis”, Transfer: European Journal of Labour and Research 19(2): 263 – 274.
 23. Mrozowicki, Adam, Trawinska, Marta (2013) “Women's union activism and trade union revitalisation: the Polish experiences”, Economic and Industrial Democracy 34(2): 269-289.
 24. Gardawski, Juliusz, Mrozowicki, Adam, Czarzasty, Jan (2012) “History and current developments of trade unions in Poland”, Warsaw Forum of Economic Sociology 5(3): 9-50.
 25. Mrozowicki, Adam (2012) „Tożsamości biograficzne zakładowych działaczy związkowych a rewitalizacja związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej”, Folia Sociologica 41: 215-236.
 26. Gardawski, Jan, Mrozowicki, Adam, Czarzasty Jan, (2012) „Historia i teraźniejszość związków zawodowych w Polsce”. Dialog 34(3): 3-30.
 27. Mrozowicki, Adam, Roosalu, Triin (2012) „Цивілізування капіталізму у Східній Європі? Робітничий активізм та профспілкові стратегії у автомобільних галузях Естонії, Польщі та Румунії (Civilising capitalism in Eastern Europe? Labour activism and trade union strategies in the automotive sector in Poland, Estonia and Romania)” Журнал соціальної критики "Спільне"/Commons: Journal of Social Critique, no.4:153-164.
 28. Mrozowicki, Adam (2011) “Trade union organizing in Eastern Europe: A viable pathway to trade union revitalization? – A case study of the automotive sector”, EMECON 2(1), available at: http://www.emecon.eu/current-issue/second/adam-mrozowicki/  
 29. Mrozowicki, Adam (2011) „Doświadczenia transformacji systemowej w Polsce w perspektywie socjologicznych teorii sprawstwa”, Forum Socjologiczne 1 (1): 55-75.
 30. Mrozowicki, Adam, Pulignano, Valeria, Van Hootegem, Geert (2010) “Worker agency and trade union renewal: the case of Poland”, Work, Employment and Society 24 (2): 221-240.
 31. Mrozowicki, Adam, Van Hootegem, Geert (2008) “Unionism and Workers' Strategies in Capitalist Transformation: The Polish Case Reconsidered”, European Journal of Industrial Relations 14(2): 197-216 .
 32. Mrozowicki, Adam, Domecka, Markieta (2008) „Robotnicy i ludzie biznesu. Wzory karier zawodowych a zmiana społeczna w Polsce”, Przegląd Socjologii Jakościowej / Qualitative Sociology Review 4 (1): 136-155.

Book chapters

 1. Mrozowicki, Adam (2019) “Precarity and Counter-Movements in the European Semi-Peripheries: the Case of Poland”, in: Sommer, Brandon, Schmalz, Stefan (eds.) Precariousness: Confronting Crisis and Precariousness: Organised Labour and Social Unrest in the European Union, Rowman&Littlefield Publishers, pp. 169-188.
 2. Mrozowicki, Adam (2019) “Sociology of Work in Poland”, in: Stewart, Paul, Durand, Jean-Pierre, Richea, Maria-Magdalena (eds.) The Palgrave Handbook of the Sociology of Work in Europe, Cham: Palgrave Macmillan, pp. 253-285.
 3. Czarzasty, Jan, Trappmann, Vera, Mrozowicki, Adam, Andrejczuk, Magdalena (2018) “Prekaryjność po polsku i niemiecku : świadomość ekonomiczna i strategie ludzi młodych”, in: Czarzasty, J., Kliszko, Cz. (eds.) Świat (bez) pracy : od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, pp. 395-418.
 4. Mrozowicki, Adam, Kajta, Justyna (2018) “Zurück nach rechts? Gewerkschaften und rechte Politik in Polen, in: Becker, Joachim Neo-Nationalismus in der EU: sozio-ökonomische Programmatik und Praxis”, Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft Nr. 179 / Working Paper-Reihe der AK Wien, Vienna: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, pp. 108-120.
 5. Mrozowicki, Adam, Kajta, Justyna (2018) „Rechtspopulismus in Polen”, in: Becker, Karina, Dörre, Klaus, Reif-Spirek, Peter (eds.) Arbeiterbewegung von rechts?: Ungleichheit - Verteilungskämpfe - populistische Revolte, Frankfurt am Main: Campus Verlag, pp. 257-270.
 6. Mrozowicki, Adam, Bembič, Branko, Kall, Kairit, Maciejewska, Małgorzata, Stanojević, Miroslav (2018) “Union campaigns against precarious work in the retail sector of Estonia, Poland, and Slovenia”, in: Doellgast, Virginia, Lillie, Nathan, Pulignano, Valeria (eds.) Reconstructing Solidarity. Labour Unions, Precarious Work, and the Politics of Institutional Change in Europe, Oxford: Oxford University Press, pp. 144-155.
 7. Mrozowicki, Adam (2017) “Od proletariatu do prekariatu? Doświadczenie klasy w biografiach robotników i młodych pracownikówsprekaryzowanych w Polsce”, in: Gdula, Maciej, Sutowski, Michał (eds.) Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty, Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych, pp. 41-59.
 8. Mrozowicki, Adam (2017) Polish pathways to the European Trade Union Confederation, in: Cimpanii, Andrea, Tilly, Pierre (eds.) European Labour Unions and European Trade Unions Confederation. An history of multilevel social relations, Brussels: ETUI, pp.  195-210.
 9. Maciejewska, Małgorzata, Mrozowicki, Adam (2017) „Bricolage unionism. Unions’ innovative responses to the problems of precarious work in Poland”, in: Bernaciak, Magdalena, Kahancová, Marta (eds.) Beyond the crisis – innovative union practices in Central-Eastern Europe, Brussels: ETUI, pp. 141-161.
 10. Mrozowicki, Adam, Karolak, Mateusz, Krasowska, Agata (2016) “Between commitment and indifference. Trade unions, young workers and the expansion of precarious employment in Poland”, in: Delteil, Violaine, Kirov, Vassil (eds.) Labour and Social Transformation in Central and Eastern Europe: Europeanization and Beyond, Routledge, pp. 228-246.
 11. Maciejewska, Małgorzata, Mrozowicki, Adam, Piasna, Agnieszka (2016) “The silent and crawling crisis: international competition, labour market reforms and precarious jobs in Poland”, in: Myant, Martin, Theodoropoulou, Sotiria, Piasna, Agnieszka (eds.) Unemployment, internal devaluation and labour market deregulation in Europe, ETUI: Brussels, pp. 229-254.
 12. Mrozowicki, Adam, Krasowska, Agata, Karolak, Mateusz (2015) ‘Stop the Junk Contracts’ Young Workers and Trade Union Mobilisation against Precarious Employment in Poland, in: Hodder, Andy, Kretsos, Lefteris (eds.) Young Workers and Trade Unions. A Global View, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp.123-141.
 13. Mrozowicki, Adam (2014) „Między remedium a pułapką: taktyki, doświadczenia i konsekwencje organizowania związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej”, in: Czarzasty, J., Mrozowicki, Adam (eds.) Organizowanie związków zawodowych w Europie. Badania i praktyka społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", pp. 153-173.
 14. Mrozowicki, Adam, Antoniewicz, Piotr (2014) “Radical trade unions in Poland: the meanings and mechanisms of union radicalisation in a post-socialist capitalism”, in: Connolly, Heather, Kretsos, Lefteris, Phelan, Craig (eds.), Radical Unions in Europe and the Future of Collective Interest Representation, Bern: Peter Lang, pp. 209-230.
 15. Mrozowicki, Adam, Domecka, Markieta (2013) “Linking Structural and Agential Powers: A Realist Approach to Career, Biographies and Reflexivity”, in: Turk, Jeffrey, Mrozowicki, Adam (eds.) Realist Biography and European Policy: an Innovative Approach to European Policy Studies. Leuven: Leuven University Press, pp. 191-213.
 16. Mrozowicki, Adam, Turk, Jeffrey David, Domecka, Markieta (2013) “Introduction: the Need for Realist Biography in European Policy Studies”, in: Turk, Jefferey, Mrozowicki, Adam (eds.) Realist Biography and European Policy: an Innovative Approach to European Policy Studies. Leuven: Leuven University Press, pp. 13-42.
 17. Mrozowicki, Adam, Krasowska, Agata, Karolak, Mateusz (2013) "Od etatu do prekariatu: współczesne przemiany w sferze pracy w Polsce/ From permanent employment to precariat: contemporary transformations in the sphere of work in Poland", in: Huculak, Lukasz, Skowron, Bartlomiej, Dabrowska, Krystyna, Jernajczyk, Jakub, Zakrzewska, Malgorzata, Zarzycki, Roland (eds.) Nadmiar i brak / Excess and lack, Wroclaw: The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design, The City of Wroclaw, Wroclaw Academic Hub, pp. 35-43.
 18. Mrozowicki, Adam (2013) „Człowieczeństwo. Struktura i sprawstwo w teorii socjologicznej Margaret S. Archer”, in: Archer, M. Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. Translated by A. Dziuban, edited by Adam Mrozowicki, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 19. Mrozowicki, Adam (2013) „Paradoksy zbiorowego sprawstwa: przypadek rewitalizacji związków zawodowych w sektorze prywatnym w Europie Środkowo- Wschodniej”, in: Mrozowicki, Adam, Nowaczyk, Olga, Szlachcicowa Irena (eds.) Sprawstwo: teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, pp. 268-281.
 20. Szlachcicowa, Irena, Nowaczyk, Olga, Mrozowicki, Adam (2013) Sprawstwo a dylematy współczesnych nauk społecznych. Wprowadzenie, in: Mrozowicki, Adam, Nowaczyk, Olga, Szlachcicowa Irena (eds.) Sprawstwo: teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, pp. 7-15.
 21. Mrozowicki, Adam, Maciejewska, Małgorzata (2013) “Conflicts at Work in Poland's New Capitalism: Worker Resistance in a Flexible Work Regime”, in: Gall, Gall (eds.) New Forms and Expressions of Conflict at Work, Houndmills: Palgrave, pp. 191-211.
 22. Mrozowicki, Adam (2012) „Robotnicy przemysłowi Wrocławia w drugiej dekadzie transformacji”, in: Wolska-Zogata, Irena, Zagórski, Zdzisław (eds.) Socjologiczne portrety grup społecznych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 119-140.
 23. Mrozowicki, Adam (2010) „Robotnicy po transformacji. W poszukiwaniu podmiotowości” in: Żuk, Piotr (ed.) Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 240-257.
 24. Mrozowicki, Adam (2010) “The agency of the weak: ethos, reflexivity and life strategies of Polish workers after the end of state socialism”. In: Archer, Margaret (ed.) Conversations about Reflexivity. Routledge, pp. 167-186.
 25. Mrozowicki, Adam, Pulignano, Valeria, Van Hootegem, Geert (2009) “Reinvention of Activism: a Chance for Union Renewal in New Market Economies? - The Case of Poland”, in: Gall, Gregor (ed.) The Future of Union Organising. Building for Tomorrow. Houndmills: Palgrave, pp.79-96.
 26. Mrozowicki, Adam (2009) „Związki zawodowe w biografiach robotników: między wycofaniem a pragmatyzacją”, in: Gardawski, Juliusz (ed.) Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. Warszawa: Scholar,pp.581-601.
 27. Szlachcicowa, Irena, Domecka, Markieta, Mrozowicki, Adam (2006) „Der Zwang zum doppelten Neuanfang. Polen nach 1945 und nach 1989“, in: Alheit, Peter, Szlachcicowa, Irena, Zich, Frantisek (eds.) Biographien im Grenzraum. Eine Untersuchung in der Euroregion Neisse. Goerlitz: Neisse Verlag, pp. 223 – 250
 28. Szlachcicowa, Irena, Domecka, Markieta, Mrozowicki, Adam (2006) „Empirische Befunde: Intergenerationale Bewegugen in Polen“, in: Alheit, Peter, Szlachcicowa, Irena, Zich, Frantisek (eds.) Biographien im Grenzraum. Eine Untersuchung in der Euroregion Neisse. Goerlitz: Neisse Verlag, pp. 251 – 349
 29. Szlachcicowa, Irena, Domecka, Markieta, Mrozowicki, Adam (2006) "Das Fremde und das Eigene: Die polnische Mentalität”, in: Alheit, Peter, Szlachcicowa, Irena, Zich, Frantisek (eds.) Biographien im Grenzraum. Eine Untersuchung in der Euroregion Neisse. Goerlitz: Neisse Verlag, pp. pp. 350 – 372
 30. Szlachcicowa, Irena, Domecka, Markieta, Mrozowicki, Adam (2004) „Polnisch-tschechisch-deutsche Grenzregion: Biographische Strategien“, in: Banse, Christian, Stobbe, Holk (eds.) Nationale Grenzen in Europa. Wandel der Funktion und Wahrnehmung nationaler Grenzen im Zuge der EU-Erweiterung. Frankfurt/M.: Peter Lang Verlag, pp. 139-157
 31. Domecka, Markieta, Mrozowicki, Adam (2003) “Neustálá zména – mentalita obyvatel pohraniči a ‘polská modernita’”, in: Zich, Frantisek (ed.) Regionální identita obyvatel w pohraniči, Praha: Sociologický ústav Akademie věd České Republiky, pp. 153-164.
 32. Mrozowicki, Adam (2003) „Tożsamość jako strategia życia: dynamika robotniczego milieu w Euroregionie Nysa”, in: Szlachcicowa, Irena (ed.), Biografia a tożsamość. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2496. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 42-75
 33. Szlachcicowa, Irena, Domecka, Markieta, Mrozowicki, Adam (2002) “The Strategies of Working Out Social Change”, in: Frantisek Zich (ed.), Biographies in the Borderland. Prague: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, pp. 109-143.

Encyclopedic entries

 1. Mrozowicki, Adam, Li-chuan, Liu (2011) „Biograficzno-narracyjna metoda interpretacyjna”, in: Konecki, Krzysztof (ed.) Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin, pp.43-45.
 2. Mrozowicki, Adam (2011) „Wrażliwość teoretyczna”, in: Konecki, Krzysztof (ed.) Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin, pp. 321-324.

Edited translations

 1. Archer, M. (2013) Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, translated by Agata Dziuban, edited by Adam Mrozowicki, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Reviews

 1. Review: Mrozowicki, Adam. 2015. "Czarzasty, Jan (ed.), Rokowania zbiorowe w cieniu globalizacji. Rola i miejsce związków zawodowych w korporacjach ponadnarodowych (Collective Bargaining in the Shadow of Globalization. The Role of TradeUnions in Multinational Corporations), Warszawa: WydawnictwoN aukowe Scholar: 2014", Warsaw Forum of Economic Sociology 6(1) (11): 165-169.
 2. Review: Mrozowicki, Adam. 2013. “Book Review: Miller, Robert and Graham Day. 2012. The Evolution of European Identities. Biographical Approaches. Houndmills: Palgrave Macmillan.” Przegląd Socjologii Jakościowej 9(4):178-182.
 3. Review: Mrozowicki, Adam (2011) Gra o jutro usług publicznych w Polsce (The Game for the Future of Public Services in Poland) by Wiesława Kozek (ed.). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw Forum of Economic Sociology 2(4): 159-164.
 4. Review: Mrozowicki, Adam, Skoczylas, Tomasz (2012) "The precariat: the new dangerous class" by Guy Standing, Labor History 53(4): 588-589.
 5. Review: Mrozowicki, Adam (2011) „Kahancová, M. (2010) One Company, Diverse Workplaces: The Social Construction of Employment Practices in Western and Eastern Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan", Work, Employment and Society 25 (3): 573.

Reports

 1. Kajta, Justyna, Mrozowicki, Adam (2016) Trade Union Strategies in a Time of Economic Crisis: the Case of a Car Assembly Plant in Poland, CPS Working Paper Series 2016/4, CEU Centre for Policy Studies, Budapest, available at: https://cps.ceu.edu/publications/working-papers/car-assembly-plant-poland
 2. Maciejewska, Małgorzata, Mrozowicki, Adam (2016) The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR) Country report: Poland, CELSI Report no. 13, Bratislava: Central European Labour Studies Institute (CELSI), available at: http://www.celsi.sk/en/publications/research-reports/detail/13/the-rise-of-the-dual-labour-market-fighting-precarious-employment-in-the-new-member-states-through-industrial-relations-precarir-country-report-poland/  
 3. Mrozowicki, Adam, Czarzasty, Jan (2014) Union organising in Poland and in the CEE. Experiences, trends, alternatives. Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung,
 4. Mrozowicki, Adam (2012) Poland: The representativeness of trade unions and employer associations in the private security sector. Dublin: Eurofound, available at: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2013/poland-the-representativeness-of-trade-unions-and-employer-associations-in-the-private-security
 5. Mrozowicki, Adam (2012) Poland: The representativeness of trade unions and employer associations in the sea fisheries sector. Dublin: Eurofound, available at: https://www.eurofound.europa.eu/publications/reports/2012/representativeness-of-trade-unions-and-employer-associations-in-the-sea-fisheries-sector-poland
 6. Mrozowicki, A. (2011) Poland: Industrial Relations in the Health Care Sector. Dublin: Eurofound, available at: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2011/poland-industrial-relations-in-the-health-care-sector
 7. Mrozowicki, A. (2011) Poland: The effect of the Information and Consultation Directive on Industrial Relations in the EU Member States five years after its transposition. Dublin: Eurofound, available at: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2011/poland-the-effect-of-the-information-and-consultation-directive-on-industrial-relations-in-the-eu
 8. Mrozowicki, A. (2011) Helping young workers during the crisis: contributions by social partners and public authorities. Dublin: Eurofound, available at: https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2011/poland-eiro-car-on-helping-young-workers-during-the-crisis-contributions-by-social-partners-and
 9. Mrozowicki, Adam, Pędziwiatr, Konrad, Antoniewicz, Piotr (2009) Alter-globalism a la Polonaise. A Story of an Activist. Project Europe Rebelle. Paris: L'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Institut Hannah Arendt.
 10. Mrozowicki, Adam, Pędziwiatr, Konrad(2009) Contemporary Polish Trade Union Movement and One of its Actors. Project Europe Rebelle. Paris: L'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Institut Hannah Arendt.
 11. Cambré, B, Marx, S, Mrozowicki, A (2006) Business creation as a result of restructuring processes, European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition, Dublin.

Other papers

 1. Kajta, Justyna, Mrozowicki, Adam (2015) The new Polish parliament: Between the Right and the radical Right, Focaal Blog, published 19.11.2015, available at: http://www.focaalblog.com/2015/11/19/justyna-kajta-adam-mrozowicki-the-new-polish-parliament-between-the-right-and-the-radical-right/#sthash.yLGPvZEh.dpuf
 2. Mrozowicki, Adam, Kajta, Justyna (2015) Economic Crises, Labor Movements and New Forms of Resistance in Central and Eastern Europe, Futures We Want, International Sociological Association, published 29.10. 2015, available at: http://futureswewant.net/mrozowicki-justyna-labor/
 3. Mrozowicki, A. (2006) Dlaczego robotnicy nie protestują?, Bez Dogmatu. Kwartalnik Kulturalno-Polityczny Nr 70
 4. Mrozowicki, Adam (2004) “Robotnicy: klasa roszczeniowa?” Bez Dogmatu. Kwartalnik Kulturalno-Polityczny Nr 59: 23-24

Papers accepted for publication/in press:

 1. Mrozowicki, Adam, Kajta, Justyna (2020) Young people, precarious employment and nationalism in Poland: exploring the (missing) links, European Review 28(4) (accepted)
 2. Mrozowicki, Adam, Trappmann, Vera, Kajta, Justyna, Seehaus, Alexandra (2019) Who is a right-wing supporter? On the biographical experiences of young right-wing voters in Poland and Germany, Przegląd Socjologii Jakościowej (accepted for 4/2019).

 

PRESENTATIONS (selected)

 

 1. International conference “Social boundaries of work. Work, Knowledge and Power in Contemporary Societies”, paper: "Using biographical narratives to explore the changing world of work", co-authors: Adam Mrozowicki, Vera Trappmann, 25-26 October 2018, Uniwersytet Gdański. Poland.
 2. International conference ESA Midterm Conference "Theoretical and methodological reflections on social disorganisation and 'otherness' in modern European societies", paper: "Who is a right wing supporter? On the biographical experiences of young right wing voters in Poland and Germany", co-authors: Adam Mrozowicki, Vera Trappmann, 17-18 September 2018, Uniwersytet Łódzki, Poland.
 3. International conference "Crisis Corporatism or Corporatism in Crisis? Social Concertation and Social Pacts in Europe. Final workshop", paper: "So-called crisis, so-called dialogue. The evolution of social concertation in the context of economic slowdown and recovery in Poland", co-authors: Jan Czarzasty, Adam Mrozowicki, 4-6 September 2018, MZES University of Mannheim, Germany.
 4. XIX World Congress of Sociology, 15-21July 2017, Toronto, Canada, paper: "Precarious lives and new solidarities: normalisation and resistance against precarity in the consciousness and biographies of young workers in Poland and Germany", co-authors: Adam Mrozowicki, Vera Trappmann, Juliusz Gardawski, Jan Czarzasty,  Alexandra Seehaus, session: RC44 Organising Precarious Workers; 15-21 July 2018, Toronto
 5. Conference: "Socjologia pracy wczoraj i dziś. W 90 –tą rocznicę urodzin prof. Jolanty Kulpińskiej", paper: "Socjologia pracy a ruchy pracownicze w Polsce: między neutralnością a zaangażowaniem", 20 April 2018, Łódź, Poland.
 6. International conference "Crisis Corporatism or Corporatism in Crisis? Social Concertation and Social Pacts in Europe", Workshop, Mannheim Centre for European Social Research, University of Mannheim, paper: "From illusory corporatism to neoetatism? The case of Poland", 6-7 October 2017, Mannheim, Germany.
 7. International conference "New Nationalisms: Sources, Agendas, Languages", paper: "Labour and nationalism in Poland: exploring the (missing) links", co-authors: Adam Mrozowicki, Justyna Kajta, 25-27 September 2017, Wrocław, Poland.
 8. Industrial Relations in Europe Conference “Industrial Relations in Europe: Between Core and Peripheries”, paper: "The varieties of precarity East and West: the case of young precarious workers in Poland and Germany”, co-authors: Adam Mrozowicki, Jan Czarzasty, Juliusz Gardawski, Vera Trappmann, Alexandra Seehaus, 7-8 September 2017, Warszawa, Poland.
 9. Industrial Relations in Europe Conference "Industrial Relations in Europe: Between Core and Peripheries", paper: “Trends in regulating precarious work: Poland and Hungary compared”, co-authors: Adam Mrozowicki, Tibor Meszmann, 7-8 September 2017, Warszawa, Poland.
 10. 13th European Sociological Association Conference “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities", paper: “The moral aspects of class disaffiliation: the experiences of intersecting inequalities in the biographies of young precarious workers in Poland and Germany”, co-authors: Agata Krasowska, Adam Mrozowicki, Alexandra Seehaus, Mateusz Karolak, Vera Trappmann, Session RN36: Precariat and Vulnerability of Careers, 29 August -01 September 2017, Athens, Greece.
 11. 13th European Sociological Association Conference “(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities", paper: "Coping with precarity: the case of young precarious workers in Poland and Germany, co-authors: Adam Mrozowicki, Vera Trappmann, Jule-Marie Lorenzen, session "RN03_09a_P: Biographical Constructions of New Inequalities in Europe: Precariat, Capitalism and Solidarity", 29 August -01 September 2017, Athens, Greece.
 12. International conference: "Workers of the World. Exploring Global Perspectives on Labour from the 1950s to the Present”, paper: "Young precarious workers in Poland: the experiences of work and the patterns of coping with the capitalist transformation", 28-30 June 2017, Hannover, Germany.
 13. The conference of the Biographical Sociology Section of the Polish Sociological Association: “Method. Ethics. Practice”, paper: "Klasowość narracji biograficznych: doświadczenia z badań nad robotnikami i młodymi pracownikami sprekaryzowanymi", 24-25 May 2017, Uniwersytet Łódzki, Poland.
 14. International seminar "Institutional Change in Political Economies and Varieties of Methods in Social Science Research on Postcommunism", paper: "Shifting boundaries of work: precarity in the post-transformational Poland", 19-20 May 2017, Institute of Sociology, Ludwig-Maximilians-University of Munich, Germany.
 15. International seminar "The new European precariat? Educated young people in temporary employment", paper: "Lost in transitions? Biographical experiences and life strategies of young precarious workers in Poland", co-authors: Adam Mrozowicki, Agata Krasowska, Mateusz Karolak, 25 April 2017, TASC (Think-tank for Action on Social Change), Dublin, Ireland.
 16. International conference "Precariousness in European Post-Growth Societies: Labour Market Reforms, Precarious Struggles and Transnational Solidarity", paper: “Poland: (Precarious) Stability in Crisis?”, 8-9 December 2016, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Germany.
 17. Conference „Systemy klasowe w Europie Środkowej/Class systems in Central Europe”, paper: „Od proletariatu do prekariatu? Doświadczenie klasy w biografiach robotników i młodych pracowników sprekaryzowanych w Polsce”, 16-17 November 2016, Warszawa, Instytut Studiów Zaawansowanych oraz Fundacja im. Friedricha Eberta,
 18. 16th Polish Sociological Congress "Solidarność w czasach nieufności", paper: 'Tradycja, teraźniejszość i przyszłość socjologii pracy w Polsce: refleksje wokół projektu „Nestorzy socjologii pracy”, co-authors: Adam Mrozowicki, Joanna Róg Ilnicka, Ewa Giermanowska, 14-17 September 2016, Gdańsk.
 19. International conference "Non-standard Employment on Europe’s Post-Socialist Periphery", paper: "The segmented labour market and precarious employment – the outcomes of research project PRECARIR in Poland", co-authors: Adam Mrozowicki, Małgorzata Maciejewska, 31.05-01.06.2016, Ljubljana, University of Ljubljana, Slovenia.
 20. International seminar "Beyond the crisis: Innovative practices within CEE trade union movements", paper: ‘Bricolage unionism. Union innovative responses to the problems of precarious work”, co-authors: Adam Mrozowicki, Małgorzata Maciejewska, 30-31 March 2016, CELSI, Bratislava, Slovakia.
 21. International conference “Social boundaries of work. The dimensions of informal work in contemporary societies”, paper: "The dual labour market and precarious employment – the tentative outcomes of research project PRECARIR in Poland", co-authors: Adam Mrozowicki, Małgorzata Maciejewska, 12-13 November 2015, Zielona Góra, Poland.
 22. International conference on the history of the European Trade Union Confederation (ETUC, 1973-2013): Past and present of trade unions and European integrationpaper: "Polish pathways to the ETUC", 22-23 October 2015, Social Sciences Faculty, University of Copenhagen, Denmark
 1. International conference "Labour and Social Transformations in Central and Eastern Europe: Europeanization and Beyond", paper: "Between commitment and indifference. Young workers' life strategies and trade union campaigns against precarious work in Poland", co-authors: Adam Mrozowicki, Mateusz Karolak, Agata Krasowska,
  2 October 2015, Paris, SciencesPo/ CERI/CNRS, France
 2. 12th Conference of the European Sociological Association, paper: "East Meets West: the theoretical and methodological challenges of the critical labour studies in the UK, Poland and Hungary", co-authors: Adam Mrozowicki, Paul Stewart, Violetta Zentai, 25-28 August 2015, Prague, Czech Republic.
 3. 12th Conference of the European Sociological Association, paper: "Normalisation of precariousness? Biographical experiences of young workers in the flexible forms of employment in Poland", 25-28 August 2015, Prague, Czech Republic.
 4. International seminar “Beyond the crisis: strategic innovation within CEE trade union movements”, paper “Poland: strategic innovation within CEE trade union movement”, co-authors: Adam Mrozowicki, Małgorzata Maciejewska, 22-23 June 2015, European Trade Union Institute, Brussels.
 5. International conference “Central and Eastern European employment relations in perspective – history, geography and variegation”, paper: „Living with precariousness: Workers’ life strategies and the future of collective interest representation in Poland”, 30 January 2015, University of Greenwich, London, the UK.
 6. International conference “Social boundaries of work. Changes in the sphere of work in the 21st century capitalism”, paper: “The critical labour studies in Hungary, Poland and the UK: between crisis and revitalisation”, 14-15 November 2014, co-authors: Adam Mrozowicki, Paul Stewart, Violetta Zentai, Wrocław, University of Wrocław.
 7. XVIII Congress of the International Sociological Association, sesssion: RC 31 “Migration studies”, paper: „Job is not everything. The case of return migration from the UK to Poland in the wake of the 2008 economic crisis”, co-authors: Mateusz, Karolak, Adam Mrozowicki, 13-19 July 2014, Yokohama, Japan.
 8. Conference "Praca, więź, integracja. Wyzwania w życiu jednostki i społeczeństwa / Work, Ties, Integration. Challenges in the life of an individual and society", paper: "Socjologia pracy w Polsce - perspektywy odbudowy subdyscypliny / Sociology of work in Poland - the perspectives of rebuilding a discipline ", 9-10 April 2014, Katowice, Instytut Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.
 9. Conference “Trade Unions in Europe: Innovative Responses in Hard Times”, paper: “Will organising save the unions in Central and Eastern Europe? The possible ways out of the crisis”, co-authors: Jan Czarzasty, Adam Mrozowicki, 16 September 2014, Szkoła Główna Handlowa, Fundacja im. F. Eberta, Warsaw, Poland.
 10. International conference " Sociological Qualitative Data As Testimonies of their Time and Documents of the Discipline”, paper: "Strategie życiowe robotników w nowym polskim kapitalizmie: praktyczne i etyczne wyzwania archiwizacji danych biograficznych", co-authors: Adam Mrozowicki, Justyna Kajta, 5-6 December 2013, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warsaw, Poland.
 11. Conference "Excess and Void", paper: "Od etatu do prekariatu. Współczesne przemiany w sferze pracy w Polsce", co-authors: Agata Krasowska, Mateusz Karolak, 30 November – 01 December 2013, Wrocław.
 12. International conference "Central and Eastern Europe: Work, Employment and Societies between Transition and Change", paper: "Between pragmatism and indifference. Young workers' life strategies and trade union campaigns against precarious work in Poland", co-authors: Adam Mrozowicki, Agata Krasowska, Mateusz Karolak, 21-22 November 2013, Evry, France.
 13. International conference "Getting Europe back to work: alternatives to austerity", paper: "Non-standard employment in Poland: trends, worker experiences and countermobilisation", 06 November 2013, European Trade Union Institute, Brussels, Belgium.
 14. 15th Polish Sociological Congress, paper: "Bez zmian na zielonej wyspie? Kryzys ekonomiczny w polskich badaniach socjologicznych", 11-14 September 2013, Szczecin, Poland.
 15. British Sociological Association, Work Employment and Society Conference "States of Work: Visions and interpretations of work, employment, society and the state", paper: "A Comparative Analysis of the Evolution of Lean Production in the Automotive Industry in Britain and Poland", co-authors: Adam Mrozowicki, Paul Stewart, Andrew Danford and Ken Murphy, 3-5 September 2013, Warwick, UK.
 16. Max Planck Institute for Social Anthropology, Department 'Resilience and Transformation in Eurasia' seminar: Industry and Inequality in Eurasia, guest lecture: "Changing nature of work and workers' life strategies in Poland's new capitalism", 4 July 2013, Halle, Germany.
 17. International conference: "Contemporary trade union representation of workers in Central and Eastern Europe: barriers, opportunities and challenges", paper: "The practices and discourses of trade union organising in CEE", co-authors Adam Mrozowicki, Triin Roosalu, Tatiana Bajuk-Sencar, 11-12 October 2012, Wrocław, Poland.
 18. International midterm conference European Sociological Association RN03, "Biographical research: emotion, ethics and performative practices", paper: "The paradoxes of union activism in Eastern Europe: applying biographical research to intervene in trade union renewal practices", 14-15 September 2012, Łódź, Poland.
 19. International conference "Industrial Relations in Europe Conference" / ESA RN 17, paper: "Varieties of trade union organizing in Central and Eastern Europe: a comparison of the retail and automotive sectors", 5-7 September 2012, Lisbon, Portugal.
 20. Conference „Badania biograficzne w naukach Społecznych” paper: „Nowi” działacze związkowi w Europie Wschodniej: biografie, tożsamości i strategie działania zakładowych liderów związkowych w handlu i sektorze motoryzacyjnym", 23-24 September 2011, Łódź, Poland.
 21. 10th Congress of European Sociological Association, paper: “Collective memory and trade union activism in Eastern Europe: the biographies of company-level trade union activists in Estonia, Poland, Romania and Slovenia”, 7-10 September 2011, Geneva, Switzerland.
 22. 106th American Sociological Association Annual Meeting, paper: “Trade union organizing in Eastern Europe: a viable pathway to trade union revitalization (the case of the automotive sector)”, 20-23 August 2011, Las Vegas, USA,
 23. International conference: ” Negotiating capitalism in Central and Eastern Europe? Chances and barriers to trade union revitalisation in a comparative perspective”, papers: “The challenges of trade union renewal in Central and Eastern Europe: comparative perspectives”, “National- and company-level approaches to trade union renewal in the automotive sector in Estonia, Poland, Romania and Slovenia” (co-authors: Adam Mrozowicki, Triin Roosalu), “Change from the bottom-up? ‘Old’ and ‘new’ trade union activists in Eastern Europe” (co-authors: Tatiana Bajuk-Sencar, Reka Geambasu), 4-5 May 2011, Wrocław, Poland.
 24. 12th International Conference of the Otto Brenner Foundation in cooperation with the Friedrich Ebert Foundation, Hans Böckler Foundation, ETUI-REHS, paper: Challenges for trade unions – organizing in „future industries”, 14-15 April 2011, Katowice, Poland.
 25. The Society of Sociologists from Romania Congress “Remaking the Social. New Risks and Solidarities”, Paper: “Civilising capitalism in Eastern Europe? Labour activism and trade union strategies in the automotive sector in Poland, Estonia and Romania”, co-authors: Adam Mrozowicki, Triin Roosalu, Reka Geambasu, 02-04 December 2010, Cluj-Napoca, Romania.
 26. International conference: “Social Agency. Theoretical and methodological challenges of the 21st century humanist sociology”, papers: “Realist biography: methodological rigour with social ontology” (co-authors: Adam Mrozowicki, Jeffrey Turk), “In search for the agency of workers: critical realist approach to trade union renewal in Central and Eastern Europe” (co-authors: Adam Mrozowicki, Triin Roosalu, Valeria Pulignano), 20-22 October 2010, Wrocław, Poland.
 27. International School of Working Life Colloquium “Sociology and work in today’s world: international comparisons", paper: “ Labour studies in Central and Eastern Europe: reinventing critical traditions?”, 22-24 September 2010, Evry, France
 28. 14th Polish Sociological Congress, paper: “Revitalisation of organised labour in Central and Eastern Europe? Trade union strategies in Poland, Estonia, Romania and Slovenia”, 8-11 September 2010, Kraków, Poland.
 29. The 9th European Congress of the International Industrial Relations Association (IIRA), paper: “ Trade union inclusion in Poland: developments and obstacles”, co-authors: Adam Mrozowicki, Jan Czarzasty, Katarzyna Gajewska, 28 June 2010 – 01 July 2010, Copenhagen, Denmark.
 30. XVII International Sociological Association World Congress, Research Commitee 44 Labour Movements, paper: “Women’s activism and trade union renewal in a new capitalist economy: the case of Poland”, co-authors: Adam Mrozowicki, Marta Trawinska, 11-17 July 2010, Gothenburg, Sweden.
 31. XVII International Sociological Association World Congress, Research Commitee 16 (Sociological Theory), paper: “Linking structural influences and agential powers: biographies, careers and reflexivity”, co-authors: Markieta Domecka, Adam Mrozowicki, 11-17 July 2010, Gothenburg, Sweden.
 32. International seminar “Realist biography and European policy”, papers: “Biographical research and European studies: Towards an integrated toolkit for the studyof European policy formulation, negotiation and implementation” (co-authors: Adam Mrozowicki, Jeffery D. Turk) “Realist Biography and European Social Dialogue” (co-authors: Adam Mrozowicki, Jeffery D. Turk), 16-18 April 2010, Centre for Sociological Research, Catholic University of Leuven, Belgium.
 33. The 38th World Congress of the International Institute of Sociology; paper: “Coping with social change: ethos, reflexivity and life strategies of Polish workers after the end of state socialism”, 26-30 June 2008, Budapest, Hungary.
 34. 26th Annual Labour Process Conference, paper: “Reinvention of activism: a chance for union renewal in a new market economy? (the case of Poland)”, co-authors: Adam Mrozowicki, Valeria Pulignano, 18-20 March 2008, Dublin, Ireland,
 35. 13th Polish Sociological Congress, paper: “Challenging Boundaries: Union Renewal and New Union Activism in the Private Sector in Poland”, 12-15 September 2007, Zielona Góra, Poland.
 36. International CEVIPOL Conference, paper: “Unionism and Workers' Strategies in Capitalist Transformation: The Polish Case Reconsidered”, 23-24 March 2007, Brussels, Belgium.
 37. The Mid Term European Sociological Association Conference “Biographical Research on Post-Socialist Space: Ten Years After”, paper: “Restructured Biographies: Changing Career Patterns of Workers and Business People in Contemporary Poland”, co-authors: Adam Mrozowicki, Markieta Domecka, 15-17 December 2006, Sankt Petersburg, Russia.
 38. 24th Annual International Labour Process Conference, paper: “Between Withdrawal And Pragmatization. Changing Union Participation And Workers Life Strategies In Contemporary Poland”, 10-12 April 2006, London, UK.
 39. 7th Conference of European Sociological Association, paper: Habitus and Coping with Social Change. Biographical Research on Working-Class Destinies in Contemporary Poland, , 9-12 September 2005,Toruń, Poland.
 40. The 37th World Congress of the International Institute of Sociology, papers: “Professional Biographies in Transition. Comparing Experiences of Workers and Business People in Post-Communist Poland” (co-authors: Adam Mrozowicki, Markieta Domecka), and “Habitus, Reflexivity and the Transformation of Self. Biographical Identities of Workers and Business People in Post-Socialist Poland” (co-authors: Adam Mrozowicki, Markieta Domecka).
 41. 12th Polish Sociological Congress, paper: “Zmiana stosunków przemysłowych w Polsce po 1989 roku a doświadczenia biograficzne robotników”, 15-19 September 2004, Poznań, Poland.
 42. International conference “The European, National or Regional Identity?”, paper: “Continuity in Change: Mentality of Inhabitants of Borderland and ‘Polish Modernity’”, co-authors: Adam Mrozowicki, Markieta Domecka, October 2003, Prague, the Czech Republic.
 43. International conference: “Grenzübertretungen - Umgang mit dem Anderen”, paper: “The Intergeneration Persistence of Mentality Patterns - a Jehova's Witnesses Case as an Example of Minority's Strategy of Coping with the Sameness and the Strangeness”, 09.2001, Berlin, Germany.
 

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Research Interests:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: