Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Działalność studencka > Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej "PO MOC"

działa przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstało we wrześniu 2016r. z inicjatywy studentów i studentek tego kierunku. Celem Koła jest pogłębianie oraz szerzenie wiedzy dotyczącej pracy socjalnej, poprzez inicjatywy takie jak: organizowanie oraz udział w seminariach, sympozjach, konferencjach, zjazdach naukowych, spotkaniach, czy dyskusjach.

Ponadto istotą działalności podejmowanej w ramach Koła jest:

 To co najważniejsze- LUDZIE:

Aktualnie w Kole działa 35 studentów i studentek pierwszego, drugiego i trzeciego roku pracy socjalnej studiów I-go stopnia.


ZARZĄD AKNSPS „Po Moc” 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA

Amelia Bajorek, tel. 512 255 078, e-mail: ameliabajorek@gmail.com

I WICEPRZEWODNICZĄCA

Katarzyna Rydzik, tel. 725 732 831, e-mail: katarzynarydzik1994@gmail.com

II WICEPRZEWODNICZĄCA, SKARBNIK

Martyna Płowuszyńska, tel. 579 061 320  , e-mail: mplowuszynska@gmail.com

 

KOMISJA REWIZYJNA AKNSPS „Po Moc” 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI REWIZYJNEJ

Ewa Kaczmarek, e-mail: ekaczmarek3@st.swps.edu.pl

SEKRETARZ

Natalia Stefanowicz, e-mail: stefanowicz-natalia@o2.pl

CZŁONEK ZWYCZAJNY

Paulina Gawron, e-mail: 299598@uwr.edu.pl

OPIEKUNKA KOŁA

dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska, e-mail: monika.wiktorowicz-sosnowska@uwr.edu.pl

E-mail AKNSPS „Po Moc”: aknspspomoc@uwr.edu.pl

facebook: @AKNSPSPoMoc


STATUT AKNSPS "PO MOC"

Kierujemy się słowami Janusza Korczaka:

Być człowiekiem znaczy po­siadać kryształową mo­ral­ność, nieog­ra­niczoną tolerancyjność, do pas­ji po­suniętą pra­cowi­tość, dążyć do ciągłego uzu­pełniania swe­go wyk­ształce­nia, po­magać innym.

KONTAKT: