Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Regulaminy i dokumenty

Wszystkie programy studiów realizowane w  Instytucie Socjologii w roku akademickim 2016/2017 

 STUDIA STACJONARNE

 STUDIA NIESTACJONARNE

 STUDIA ANGLOJĘZYCZNE

 Każdy z programów w osobnym arkuszu. Pierwsze lata studiów realizują programy edycji 16/17, drugie lata 15/16, trzecie 14/15.  (programy zaktualizowane 23.06.2016). 


 Efekty kształcenia i matryce 

 Socjologia I stopnia efekty , matryca , II stopnia efekty , matryca

 Socjologia ekonomiczna I stopnia efekty , matryca

 Socjologia grup dyspozycyjnych I stopnia efekty , matryca , II stopnia  efekty , matryca

 Praca socjalna I stopnia efekty , matryca , II stopnia efekty , matryca

 Intercultural mediation II stopnia efekty , matryca 


 Regulamin studiów


Archiwizacja prac dyplomowych

 Studentów, przygotowujących prace dyplomowe, prosimy o zapoznanie sie z Procedurą dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych, od semestru letniego 2014/2015, z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).


Zasady pisania pracy licencjackiej i przeprowadzania egzaminu licencjackiego na kierunku Praca Socjalna 

Zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Wrocławskim

Zasady przyznawania Indywidualnej Organizacji Studiow

Warunki wyboru zajęć opcyjnych z programu MITRA