Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Regulaminy i dokumenty

Wszystkie programy studiów realizowane w  Instytucie Socjologii w roku akademickim 2017/2018 

 Studia_stacjonarne

 Studia_niestacjonarne

 Studia anglojęzyczne

 Każdy z programów w osobnym arkuszu. Pierwsze lata studiów realizują programy edycji 17/18, drugie lata 16/17, trzecie 15/16. (programy zaktualizowane 22.10.2017) 


 Efekty kształcenia i matryce 

 Socjologia I stopnia efekty , matryca , II stopnia efekty , matryca

 Socjologia ekonomiczna I stopnia efekty , matryca

 Socjologia grup dyspozycyjnych I stopnia efekty , matryca , II stopnia  efekty , matryca

 Praca socjalna I stopnia efekty , matryca , II stopnia efekty , matryca

 Intercultural mediation II stopnia efekty , matryca 


 Regulamin studiów


Archiwizacja prac dyplomowych

 Studentów, przygotowujących prace dyplomowe, prosimy o zapoznanie sie z Procedurą dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych, od semestru letniego 2014/2015, z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).


Zasady pisania pracy licencjackiej i przeprowadzania egzaminu licencjackiego na kierunku Praca Socjalna 

Zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Wrocławskim

Zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego Socjologia Grup Dyspozycyjnych

Zasady przyznawania Indywidualnej Organizacji Studiow

Warunki wyboru zajęć opcyjnych z programu MITRA