wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr hab. Mateusz Błaszczyk prof. UWr

avatar

dr hab. Mateusz Błaszczyk prof. UWr

Zakład Socjologii Miasta i Wsi

Konsultacje:

w semestrze letnim:

  • Konsultacje zdalnie (on-line) po wcześniejszym umówieniu we wtorki między godziną 11.30 a 13.00 lub asynchronicznie używając narzędzi MS Office
  • Urlop:
  • 8.07 - 18.07;
  • 26.07 - 29.07
  • 2.08 - 20.08;
  • 30.08 - 5.09;
  • 13.09 - 21.09

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

Projekty badawcze 

2011-2014: „Zmiany w środowisku wiejskim i ich wpływ na częstość występowania chorób alergicznych na obszarach wiejskich w Polsce”, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, nr projektu NCN: DEC- 2011/01/B/NZ7/05464, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, statystyk, członek zespołu badawczego.  Kierownik projektu: dr Barbara Sozańska.

2014-2017: „Parki technologiczne jako kluczowy element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora MSP", projekt UMO-2013/11/B/HS5/03491 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, członek zespołu badawczego, kierownik projektu: dr hab. Marek Wróblewski, prof. UWr.

2014: „Wrocławska Diagnoza Społeczna 2014”, projekt badawczy sfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego Wrocławia, w ramach współpracy naukowej realizowanej przez Gminę Wrocław i Uniwersytet Wrocławski, członek zespołu badawczego – koordynator moduły badań jakościowych, kierownik projektu: dr Jacek Pluta.

2016-2017: „Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016:, projekt badawczy sfinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Wrocławia, w ramach współpracy naukowej realizowanej przez Gminę Wrocław, Uniwersytet Wrocławski i Biuro Festiwalowe IMPART 2016, członek zespołu badawczego. 

2017: "Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017", projekt badawzy sfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach współpracy naukowej realizowanej przez Gminę Wrocław i Uniwersytet Wrocławski, członek zespołu badawczego. 

2018: "Strukturalno-instytucjonalne uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania kapitału ludzkiego w województwie dolnośląśkim", projek badawczy realizowany dla Instytutu Rozwoju Terytorialnego, finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Wojewóztwa Dolnośląskiego. Kierownik zespołu badawczego. 

2019: "Aktualizacja diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji we Wrocławiu", projekt realizowany dla Urzędu Miejskiego Wrocławia. członek zespołu. 


Stypendia i staże zagranicze: 

listopad-grudzień 2019. Konsultant i koordynator przygotowania programu Joint Masters Studies w zakresie studiów miejskich na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Brnie, Czechy. 

luty- marzec 2019. Staż badawczy w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Światowej Organizacji Handlu w Genewie, Szwajcaria. 

grudzień 2018. Visiting professor na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w Wilnie. Litwa (program Erasmus Plus) .

listopad 2018. Pobyt naukowo-dydaktyczny na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu, Rosja.  

kwiecień 2016. Visiting professor na Uniwersytecie w Peczu, Węgry (program Erasmus Plus).

wrzesień 2104. Visiting professor na Universytecie w Splicie, Chorwacja (program Erasmus Plus). 

1997-1998. Stduia uzupełniające w zakresie statystyki stosowanej na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, Węgry (stypendium Fundacji im. Stefana Batorego). 

 

Publikacje naukowe

Artykuły w czasopismach

Błaszczyk, M., & Banaszak, E. (2020). Społeczne rozumienia kultury. Studia Socjologiczne, 2 (237), 63-82.

Błaszczyk, M. & D. Krysiński (2018). Od kryzysu do klastra miejskiego. W poszukiwaniu nowej formuły rozwoju nowych miast. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19(1), 147-162.

Błaszczyk, M. (2017) Wizerunek, duma, polityka: tożsamość lokalna a Europejska Stolica Kultury. Kultura Współczesna. 5, 57-72. 

Błaszczyk, M., Kwieciński, L., Stawicka, M. & M. Wróblewski (2017). Przedsiębiorstwa w parkach technologicznych a paradygmat gospodarki opartej na wiedzy. Gospodarka Narodowa, 1. 69-94. 

Sozańska, B., Pearce, N., Błaszczyk, M., Boznański, A., & Cullinan, P. (2016). Changes in the prevalence of cigarette smoking and quitting smoking determinants in adult inhabitants of rural areas in Poland between 2003 and 2012Public health, 141, 178-184.

Błaszczyk, M. & M. Cebula (2016). Uczestnictwo w kulturze a uczestnictwo w mieście. O kapitałach kulturowych i różnorodności stylów życia mieszkańców dużego miasta. Studia Socjologiczne, 1(220), 99-126. 

Błaszczyk, M. (2015). Uprzemysłowienie miasta postfordowskiego jako problem polityczny. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 52. 5-25. 

Błaszczyk, M. (2015). Miejski system okazji i jego użytkownicy. Przestrzeń Społeczna, 1. 111-138.

Sozańska, B., Pearce, N., Błaszczyk, M., Boznański, A., & Cullinan, P. (2015). Changes in atopy prevalence and sibship effect in rural population at all ages. Allergy, 70(6), 661-666. 

Sozańska, B., Błaszczyk, M., Pearce, N., & Cullinan, P. (2014). Atopy and allergic respiratory disease in rural Poland before and after accession to the European Union. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 133(5), 1347-1353.

Błaszczyk, M. (2014). An der Schwelle zur Krise? Die Stadtentwicklung Wroclaws in den Jahren 2005-2009. Transformation – Leipziger Beiträge zu Wirtschaft und Gesellschaft, 31. 207-214.

monografie i redakcje monografii wieloautorskich

Błaszczyk, M., Kwieciński, L., Stawicka, M., & Wróblewski, M. (2018). Parki technologiczne jako element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora MŚP. Wydawnictwo CeDeWu.

Błaszczyk, M., & J. Pluta (red.). (2015). Uczestnicy, konsumenci, mieszkańcy: Wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Błaszczyk, M. (2013). W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast. Meandry ekonomii politycznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

rozdziały w monografiach wieloautorskich

Błaszczyk, M. (2019). Sektor kreatywny w mieście kreatywnym: kondycja i perspektywy rozwoju. Przykład Wrocławia, In: Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 189-206.

Błaszczyk, M. (2018). The Football Paradigm in Wrocław Urban Policy: the Municipalisation of Śląsk Wrocław. W: City and Power – Postmodern Urban Spaces in Contemporary Poland. Kajdanek, K., Pietraszewski, I. & J. Pluta (red.). Peter Lang Verlag. 121-137.

Błaszczyk, M. (2015). O politycznej naturze tożsamości lokalnej. W: Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji. Malikowski, M., Palak, M. & J. Halik (red.). Uniwersytet Rzeszowski. 33-43.

Błaszczyk, M. (2015). Rozwój miasta postfordowskiego w kontekście teorii obiegu kapitału. W: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast : XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Wolaniuk, A. (red.). Konwersatorium Wiedzy o Mieście, t. 28. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 45-55.

Błaszczyk, M. (2015) Zanim kurtyna pójdzie w górę : reprodukcja miejskiego spektaklu w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W: Uczestnicy, konsumenci, mieszkańcy: Wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym. Błaszczyk, M. & J. Pluta. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Conference proceedings

Sozańska, B., Pearce, N., Błaszczyk, M., Boznański, A., & P. Cullinan: Changes in atopy prevalence and sibship effect in rural population at all ages. Allergy 2015 Vol.70 suppl.101; s.62-63 poz.125

Błaszczyk, M., Kwieciński, L. & M. Wróblewski: Dimensions of internationalisation. Entering foreign markets by companies in Polish technologu parks. Firm level studiesIMES 2018. https://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2018/07/Conference_Proceedings_IMES_2018.pdf, proceedings indeksowane w bazach Conference Proceedings Citation Index (Web of Science Claviate Analytics), Central and Eastern European Online Library, HICDS oraz ResearchBiB.

Inne

Błaszczyk, M., Banaszak, E., Kajdanek, K. & J. Pluta. (2017). Archipelagos of culture. Social experience of the European Capital of Culture Wrocław 2016. Qualitative research report. Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Uniwersytet Wrocławski, Urząd Miasta Wrocławia, Biuro Festiwalowe IMPART. DOI10.23734/26.17.050 (także w j. polskim DOI:10.23734/26.17.010)

Banaszak, E., Pluta, j., Błaszczyk, M. & K. Kajdanek. (2017) Olimpiada Teatralna : więcej niż teatr : raporty podsumowujące. Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Uniwersytet Wrocławski, Urząd Miasta Wrocławia, Biuro Festiwalowe IMPART. DOI: 10.23734/26.17.016

Kajdanek, K., Banaszak, E., Błaszczyk, M. & J. Pluta. (2017). Specjalne weekendy ESK : raport podsumowujący. Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Uniwersytet Wrocławski Urząd Miasta Wrocławia Biuro Festiwalowe IMPART, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84152

Banaszak, E., Błaszczyk, M., Kajdanek, K. & J. Pluta. (2017). Terra (in)cognita : Europejska Stolica Kultury w perspektywie wrocławskich instytucji kultury : analiza formalna. Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Uniwersytet Wrocławski Urząd Miasta Wrocławia Biuro Festiwalowe IMPART. http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84156

Pluta, J., Banaszak, E., Błaszczyk, M. & K. Kajdanek. (2017) Participation in culture in the perspective of the European Capital of Culture Wrocław 2016: Report form CATI Research with Participation of the residents of Wroclaw and Region of Lower Silesia. Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Uniwersytet Wrocławski Urząd Miasta Wrocławia Biuro Festiwalowe IMPART. http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84149 (także w j. polskim: DOI 10.23734\/26.17.009)

Pluta, J., Banaszak, E., Błaszczyk, M. & K. Kajdanek. (2017) Wizerunek Wrocławia w perspektywie ESK Wrocław 2016 : raport z ogólnopolskich badań sondażowych. Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Uniwersytet Wrocławski Urząd Miasta Wrocławia Biuro Festiwalowe IMPART. http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84160

Błaszczyk, M., Banaszak, E., Kajdanek, K. & J. Pluta. (2017). Wrocławskie przemysły kultury w pytaniach i odpowiedziach: raport z badań. Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Uniwersytet Wrocławski Urząd Miasta Wrocławia Biuro Festiwalowe IMPART. http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84159

Błaszczyk, M. (2017). Czas wolny. W: Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 : raport z badań socjologicznych nad mieszkańcami miasta. Kajdanek, K. & J. Pluta. Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017. Uniwersytet Wrocławski; Urząd Miasta Wrocławia. 101-115. http://dx.doi.org/10.23734/26.17.055

Błaszczyk, M. (2017). Uczestnictwo w kulturze. W: Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 : raport z badań socjologicznych nad mieszkańcami miasta. Kajdanek, K. & J. Pluta. Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017. Uniwersytet Wrocławski; Urząd Miasta Wrocławia. 115-134. http://dx.doi.org/10.23734/26.17.055

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: