wybierz język: pl
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

University of Wroclaw

Institute of Sociology

You are here: Home > Institute > Academic Staff > dr Stanisław Krawczyk

avatar

dr Stanisław Krawczyk

Department of the Sociology of Science, Knowledge, and Culture

Office hours:

  • Wednesday, 14:30–15:30 (room 344)
  • Thursday, 17:15–18:15 (online, MS Teams)
  • No office hours between April 3 and May 31 due to a research stay abroad.

Research Interests:

CV on my home website

List of publications in UWr’s database

Krawczyk, S. (2024). Fabryki XX wieku [The Factories of the 20th Century. Book review: Erik de Gier, Documentary Industrial Novels and the Sociology of Work in the Twentieth Century]. Przegląd Socjologiczny73(1), 195–201. https://doi.org/10.26485/PS/2024/73.1/8

Mochocki, M., Krawczyk, S., & Mochocka, A. (2024). Polish History up to 1795 in Polish Games and Game Studies. Games and Culture. https://doi.org/10.1177/15554120241228490. (A version accepted by the editors, without final proofs and typesetting, can be found here.)

Swatek, A. & Krawczyk, S. (2024). Speaking Truth to Power: A Conversation on Complaint! and Experiences of Power Abuse in AcademiaHigher Education, 87, 1585–1592. https://doi.org/10.1007/s10734-023-01059-z. (First published online in 2023. Earlier version here.)

Krawczyk, S. (2023). Disciplinary Responses to the Rise of English in Metrics-Driven Social Sciences and Humanities. Globalisation, Societies and Education. https://doi.org/10.1080/14767724.2023.2294130. (A version accepted by the editors, without final proofs and typesetting, can be found here.)

Krawczyk, S., Szadkowski, K., & Kulczycki, E. (2023). Identifying Top Researchers in Highly Metricized Academia: Two Discursive Strategies of Senior Officials in Poland. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 44(2), 269–280. https://doi.org/10.1080/01596306.2021.1993792. (First published in 2021. Earlier version here.)

Krawczyk, S. (2022). Gust i prestiż. O przemianach polskiego świata fantastyki [Taste and Prestige: On the Transformations of the World of Speculative Fiction in Poland]. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Kulas, P., Waśkiewicz, A., & Krawczyk, S. (Eds.). (2022). Understanding Recognition: Conceptual and Empirical Studies. Routledge.

Kulas, P., Waśkiewicz, A., & Krawczyk, S. (2022). Recognition: An Insight into Past and Present Societies. In Understanding Recognition… (pp. 1–16).

Krawczyk, S. (2022). Popular Authors in Search of Recognition: On the Polish Field of Science Fiction in the 1980s and 1990s. In Understanding Recognition… (pp. 199–216). (Earlier version here.)

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Research Interests:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: