wybierz język: pl
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

University of Wroclaw

Institute of Sociology

You are here: Home > Institute > Academic Staff > dr Wojciech Skiba

dr Wojciech Skiba

Department of Urban and Rural Sociology

E-mail: wojciech.skiba@uwr.edu.pl

Phone No: 71 375 51 07

Room: room: 230

Office hours:

 • Thursday 19.45-20.45
 • Friday 15.15-16.15

Research Interests:

Selected publications

 • Skiba Wojciech, Błaszczyk Mateusz: Instytucje rynku pracy w tworzeniu jakości zasobów ludzkich na dolnośląskim rynku pracy / Wojciech Skiba, Mateusz Błaszczyk, Wrocław : Wydawnictwo i Drukarnia DTSK "Silesia" : Stowarzyszenie "Wspólnota Europejska - Nasza Wspólna Sprawa", 2008. - 75, [3] s.
 • Skiba Wojciech, Szrejder Dariusz: Dolnośląski rynek usług socjalnych : stan obecny i perspektywy rozwoju / Wojciech Skiba, Dariusz Szrejder, Legnica : Wydaw. Edytor : Federacja Pracodawców Polski Zachodniej, [2007]. - 268 s. : il. kolor.
 • Kłopot Stanisław Witold, Skiba Wojciech: Atlas problemów społecznych Wrocławia / pod red. Stanisława W. Kłopota i Wojciecha Skiby, Wrocław : Wydawnictwo i Drukarnia DTSK "Silesia", 2006. - 191 s., [30] s. map kolor. (w tym 6 k. złoż.) ; 1 dysk optyczny CD-ROM
 • Skiba Wojciech, Błaszczyk Mateusz: Instytucje rynku pracy w tworzeniu jakości zasobów ludzkich na dolnośląskim rynku pracy / Wojciech Skiba, Mateusz Błaszczyk; Wrocław : Wydawnictwo i Drukarnia DTSK "Silesia" : Stowarzyszenie "Wspólnota Europejska - Nasza Wspólna Sprawa", 2008. - 75, [3] s.
 • Skiba Wojciech, Szrejder Dariusz: Dolnośląski rynek usług socjalnych : stan obecny i perspektywy rozwoju / Wojciech Skiba, Dariusz Szrejder; Legnica : Wydaw. Edytor : Federacja Pracodawców Polski Zachodniej, [2007]. - 268 s. : il. kolor.
 • Perchla-Włosik Aleksandra, Skiba Wojciech: Popyt na usługi - prognoza zmiany w perspektywie 5 i 10 lat : omówienie wyników badań / Aleksandra Perchla-Włosik, Wojciech Skiba // W: Dolnośląski rynek usług socjalnych : stan obecny i perspektywy rozwoju / Wojciech Skiba i Dariusz Szrejder. - Legnica : Wydawnictwo Edytor, 2007.
 • Skiba Wojciech, w:  Postawy mieszkańców Wrocławia wobec planowanych nowych inwestycji - syndrom NIMBY, czy syndrom PIMBY / Wojciech Skiba // W: Atlas problemów społecznych Wrocławia / pod red. Stanisława W. Kłopota i Wojciecha Skiby. - Wrocław : Wydaw. i Drukarnia DTSK "Silesia", 2006. - S. 169-184. - Bibliogr.
 • Skiba Wojciech, w: Problem niepełnosprawności we Wrocławiu - uwarunkowania społeczno-przestrzenne / Wojciech Skiba // W: Atlas problemów społecznych Wrocławia / pod red. Stanisława W. Kłopota i Wojciecha Skiby. - Wrocław : Wydaw. i Drukarnia DTSK "Silesia", 2006. - S. 119-130 : 6 s. map kolor. (w tym 1 k. złoż.). - Bibliogr.
 • Skiba Wojciech, w: Kapitał społeczny mieszkańców Wrocławia / Wojciech Skiba // W: My Wrocławianie - społeczna przestrzeń miasta / red. nauk. Piotr Żuk i Jacek Pluta. - Wrocław : Wydaw. Dolnoślaskie, 2006. - S. 76-98 : fot., tab., wykr. - Bibliogr Skiba Wojciech, Wpływ instytucji pomocy publicznej na instrumenty polityki społecznej w obszarze aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w: Instytucje w teorii i praktyce, red. B. Borkowska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego,  Wrocław 2015.
 • Skiba Wojciech "Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych: efektywna  pomoc w rehabilitacji, czy przypadkowo dobrane działania?" Pogranicze - studia społeczne, Białystok 2016

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Research Interests:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: