wybierz język: pl
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

University of Wroclaw

Institute of Sociology

You are here: Home > Institute > Academic Staff > dr hab. Mateusz Błaszczyk, prof. UWr

avatar

dr hab. Mateusz Błaszczyk, prof. UWr

Department of Urban and Rural Sociology

Office hours:

  • Tuesday, 9:45–10:45
  • Thursday, 9:45–10:45

Research Interests:

2011-2014: „Zmiany w środowisku wiejskim i ich wpływ na częstość występowania chorób alergicznych na obszarach wiejskich w Polsce”, Medical University of Wroclaw. Financing: National Science Centre, Position: statistician, research team member. Head of research team: dr Barbara Sozańska.

2014-2017: „Parki technologiczne jako kluczowy element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora MSP", Facuty of Social Science, University of Wroclaw. Ffinancing: National Science Centre. Position: key investigator.  Head of research team: hab. Marek Wróblewski, prof. UWr.

2014: „Wrocławska Diagnoza Społeczna 2014”, Institute of Sociology, University of Wroclaw. Financing: Wroclaw Municipality Office. Position: key investigator, coordinator of qualitative study modlue. Head of research team: dr Jacek Pluta.

2016-2017: „Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016", Institute of Sociology, University of Wroclaw. Financing: Municipality of Wroclaw.Position: key investigator. Head of research team: dr Jacek Pluta.

2017: „Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017”, Institute of Sociology, University of Wroclaw. Financing: Municipality of Wroclaw.Position: member of research team. Head of research team: dr Jacek Pluta.

2018: "Strukturalno-funkcjonalne uwarunkowania tworzenia kapitału ludzkiego w województwie dolnośląskim", The Lower Silesia Institute for Territorial Development. Financing: Lower Silesia Marshall Office.  Position: principal investigator, head of research team. 

List of publications in UWr’s database

Research papers

Błaszczyk, M., & Banaszak, E. (2020). Społeczne rozumienia kultury. Studia Socjologiczne, 2 (237), 63-82.

Błaszczyk, M. & D. Krysiński (2018). Od kryzysu do klastra miejskiego. W poszukiwaniu nowej formuły rozwoju nowych miast. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 19(1), 147-162.

Błaszczyk, M. (2017) Wizerunek, duma, polityka: tożsamość lokalna a Europejska Stolica Kultury. Kultura Współczesna. 5, 57-72. 

Błaszczyk, M., Kwieciński, L., Stawicka, M. & M. Wróblewski (2017). Przedsiębiorstwa w parkach technologicznych a paradygmat gospodarki opartej na wiedzy. Gospodarka Narodowa, 1. 69-94.

Sozańska, B., Pearce, N., Błaszczyk, M., Boznański, A., & Cullinan, P. (2016). Changes in the prevalence of cigarette smoking and quitting smoking determinants in adult inhabitants of rural areas in Poland between 2003 and 2012. Public health, 141, 178-184. 

Błaszczyk, M. & M. Cebula (2016). Uczestnictwo w kulturze a uczestnictwo w mieście. O kapitałach kulturowych i różnorodności stylów życia mieszkańców dużego miasta. Studia Socjologiczne, 1(220), 99-126. 

Błaszczyk, M. (2015). Uprzemysłowienie miasta postfordowskiego jako problem polityczny. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, 52. 5-25.

Błaszczyk, M. (2015). Miejski system okazji i jego użytkownicy. Przestrzeń Społeczna, 1. 111-138. 

Sozańska, B., Pearce, N., Błaszczyk, M., Boznański, A., & Cullinan, P. (2015). Changes in atopy prevalence and sibship effect in rural population at all ages. Allergy, 70(6), 661-666. 

Błaszczyk, M. (2014). An der Schwelle zur Krise? Die Stadtentwicklung Wroclaws in den Jahren 2005-2009. Transformation – Leipziger Beiträge zu Wirtschaft und Gesellschaft, 31. 207-214.

 

Sozańska, B., Błaszczyk, M., Pearce, N., & Cullinan, P. (2014). Atopy and allergic respiratory disease in rural Poland before and after accession to the European Union. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 133(5), 1347-1353.

 

Books 

Błaszczyk, M., Kwieciński, L., Stawicka, M., & Wróblewski, M. (2018). Parki technologiczne jako element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora MŚP. Wydawnictwo CeDeWu.

Błaszczyk, M., & J. Pluta (red.). (2015). Uczestnicy, konsumenci, mieszkańcy: Wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Błaszczyk, M. (2013). W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast. Meandry ekonomii politycznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar. 

Chapters

Błaszczyk, M. (2019) Sektor kreatywny w mieście kreatywnym: kondycja i perspektywy rozwoju. Przykład Wrocławia, In: Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. 189-206.

Błaszczyk, M. (2018). The Football Paradigm in Wrocław Urban Policy: the Municipalisation of Śląsk Wrocław. In: City and Power – Postmodern Urban Spaces in Contemporary Poland. Kajdanek, K., Pietraszewski, I. & J. Pluta (eds.). Peter Lang Verlag. 121-137.

Błaszczyk, M. (2015). O politycznej naturze tożsamości lokalnej. W: Społeczne i ekonomiczne aspekty urbanizacji i metropolizacji. Malikowski, M., Palak, M. & J. Halik (eds..). Uniwersytet Rzeszowski. 33-43.

Błaszczyk, M. (2015). Rozwój miasta postfordowskiego w kontekście teorii obiegu kapitału. In: Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast : XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Wolaniuk, A. (red.). Konwersatorium Wiedzy o Mieście, t. 28. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 45-55.

Błaszczyk, M. (2015) Zanim kurtyna pójdzie w górę : reprodukcja miejskiego spektaklu w kontekście Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W: Uczestnicy, konsumenci, mieszkańcy: Wrocławianie i ich miasto w oglądzie socjologicznym. Błaszczyk, M. & J. Pluta. Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Conference proceedings 

Sozańska, B., Pearce, N., Błaszczyk, M., Boznański, A., & P. Cullinan: Changes in atopy prevalence and sibship effect in rural population at all ages. Allergy 2015 Vol.70 suppl.101; s.62-63 poz.125

Błaszczyk, M., Kwieciński, L. & M. Wróblewski: Dimensions of internationalisation. Entering foreign markets by companies in Polish technologu parks. Firm level studies. PROCEEDINGS OF THE 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE INNOVATION MANAGEMENT, ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY (IMES 2018). https://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2018/07/Conference_Proceedings_IMES_2018.pdf

Others

 

Błaszczyk, M., Banaszak, E., Kajdanek, K. & J. Pluta. (2017). Archipelagos of culture. Social experience of the European Capital of Culture Wrocław 2016. Qualitative research report. Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Uniwersytet Wrocławski, Urząd Miasta Wrocławia, Biuro Festiwalowe IMPART. DOI10.23734/26.17.050 (także w j. polskim DOI:10.23734/26.17.010)

Banaszak, E., Pluta, j., Błaszczyk, M. & K. Kajdanek. (2017) Olimpiada Teatralna : więcej niż teatr : raporty podsumowujące. Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Uniwersytet Wrocławski, Urząd Miasta Wrocławia, Biuro Festiwalowe IMPART. DOI: 10.23734/26.17.016

Kajdanek, K., Banaszak, E., Błaszczyk, M. & J. Pluta. (2017). Specjalne weekendy ESK : raport podsumowujący. Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Uniwersytet Wrocławski Urząd Miasta Wrocławia Biuro Festiwalowe IMPART, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84152

Banaszak, E., Błaszczyk, M., Kajdanek, K. & J. Pluta. (2017). Terra (in)cognita : Europejska Stolica Kultury w perspektywie wrocławskich instytucji kultury : analiza formalna. Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Uniwersytet Wrocławski Urząd Miasta Wrocławia Biuro Festiwalowe IMPART. http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84156

Pluta, J., Banaszak, E., Błaszczyk, M. & K. Kajdanek. (2017) Participation in culture in the perspective of the European Capital of Culture Wrocław 2016: Report form CATI Research with Participation of the residents of Wroclaw and Region of Lower Silesia. Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Uniwersytet Wrocławski Urząd Miasta Wrocławia Biuro Festiwalowe IMPART. http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84149 (także w j. polskim: DOI 10.23734\\/26.17.009)

Pluta, J., Banaszak, E., Błaszczyk, M. & K. Kajdanek. (2017) Wizerunek Wrocławia w perspektywie ESK Wrocław 2016 : raport z ogólnopolskich badań sondażowych. Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Uniwersytet Wrocławski Urząd Miasta Wrocławia Biuro Festiwalowe IMPART. http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84160

Błaszczyk, M., Banaszak, E., Kajdanek, K. & J. Pluta. (2017). Wrocławskie przemysły kultury w pytaniach i odpowiedziach: raport z badań. Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Uniwersytet Wrocławski Urząd Miasta Wrocławia Biuro Festiwalowe IMPART. http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84159

Błaszczyk, M. (2017). Czas wolny. W: Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 : raport z badań socjologicznych nad mieszkańcami miasta. Kajdanek, K. & J. Pluta. Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017. Uniwersytet Wrocławski; Urząd Miasta Wrocławia. 101-115. http://dx.doi.org/10.23734/26.17.055

Błaszczyk, M. (2017). Uczestnictwo w kulturze. W: Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 : raport z badań socjologicznych nad mieszkańcami miasta. Kajdanek, K. & J. Pluta. Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017. Uniwersytet Wrocławski; Urząd Miasta Wrocławia. 115-134. http://dx.doi.org/10.23734/26.17.055


Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Research Interests:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: