wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź prof. UWr. > Bibliografia

WAŻNIEJSZE MONOGRAFIE I REDAKCJE MONOGRAFII WIELOAUTROSKICH: 

 1. Barbara Wiśniewska-Paź „Społeczny wymiar obiektu Goetheanum w Dornach i jego sensy edukacyjne”, Arboretum, Wrocław 2002, 326 s. 
 2. Barbara Wiśniewska-Paź red., „Fenomen Szwajcarii wobec Unii Europejskiej Przyczyny i skutki szczególnej pozycji Konfederacji Helweckiej w Europie”, Semper, Warszawa 2009, 204 s. 
 3. Barbara Wiśniewska-Paź „Autonomia edukacji a ład społeczny. Struktura szkolnictwa w Szwajcarii wobec zdecentralizowanej organizacji społeczeństwa i państwa. Kwestie porównawcze ze strukturami państw ościennych”, Semper,Warszawa 2009, 431 s. 
 4. Barbara Wiśniewska-Paź red., Forum Socjologiczne (tytuł tomu: Wokół problemów socjologii edukacji i badań młodzieży), nr 2/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, 356 s. 
 5. Wiśniewska-Paź Barbara red., Edukacja dla bezpieczeństwa wobec specyfiki szkolenia grup dyspozycyjnych - wybrane aspekty”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012 
 6. Wiśniewska-Paź Barbara red. „Współczesna demokracja bezpośrednia. Dialog polsko-szwajcarski”, Aureus, Kraków 2013, 335 s. 
 7. Wiśniewska-Paź Barbara red. „Sport a edukacja. Rynek szkół, uczelni i zajęć sportowych oraz jego aktorzy w rzeczywistości wielkomiejskiej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014, 224 s. 
 8. Wiśniewska-Paź Barbara (red.) „Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach: formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2015, 399 s. 
 9. Wiśniewska-Paź Barbara, Wróblewski Piotr (red.) „Sport – Społeczeństwo – Edukacja”, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, KATOWICE 2016
 10. Wiśniewska-Paź Barbara, Liberacki Marcin (red.) „Społeczny i edukacyjny wymiar inicjatyw proobronnych w Polsce – stan obecny i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego”, Wrocław 2016, 230 s. 
 11. Wiśniewska-Paź Barbara „Współczesne zagrożenia –Bezpieczeństwo – Edukacja. Czyli jak uczyć społeczeństwo zasad bezpieczeństwa.”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018 
 12. Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Analiza – Diagnoza - Case Study”,[w:] serii: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2018 
 13. Wiśniewska-Paź Barbara, Szostak Maciej, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej Metody i narzędzia zamachów vs działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne, [w:] serii: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2018 
 14. Wiśniewska-Paź Barbara (red.) Instytucje edukacyjne, zagrożenia, bezpieczeństwo - konteksty społeczne, prawne, edukacyjne i zdrowotne, SERIA: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, red. B. Wiśniewska-Paź Toruń 2018
 15. Wiśniewska-Paź Barbara „Społeczne i edukacyjne aspekty bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego – wzajemne relacje, implikacje teoretyczne, wymiary praktyczne”, SERIA: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, Toruń 2019
 16. Wiśniewska-Paź Barbara, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Terroryzm - zamachy - sprawcy - sposoby minimalizacji skutków” [w:] serii: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2019 
 17. Wiśniewska-Paź Barbara, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Założenia i rekomendacje do prowadzenia działań antyterrorystycznych w wybranych kategoriach obiektów [w:] serii: PRZESTRZEŃ PUBLICZNA -TERRORYZM -BEZPIECZEŃSTWO, Toruń 2019
 18. Od Crimes of the powerful do przestępstwa jednostki we współczesnym świecie - Z zagadnień globalnej kryminologii i dezorganizacji społecznej STUDIA SOCIOLOGICA XI (2019) vol. 2 Redaktorzy tomu:  Krzysztof Czekaj, Barbara Wiśniewska-Paź, Kraków 2020 
 19. Wiśniewska-Paź Barbara (red.)”Jedność w różnorodności. Społeczeństwo otwarte a bezpieczeństwo. Konteksty szwajcarskie”, Seria: BEZPIECZEŃSTWO A EDUKACJA, Toruń 2020 
 1. Wiśniewska-Paź Barbara, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Dobre praktyki i rola współpracy cywilno-wojskowej [w:] serii: BEZPIECZEŃSTWO - INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA – ZAGROŻENIA, Warszawa 2021 
 2. Wiśniewska-Paź Barbara, Stelmach Jarosław (red.) „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej. Przykłady zagrożeń i rozwiązań ochrony infrastruktury krytycznej [w:] serii: BEZPIECZEŃSTWO - INFRASTRUKTURA KRYTYCZNA – ZAGROŻENIA, Warszawa 2021