wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Regulaminy i dokumenty

Program studiów na kierunku Socjologia

uchwala-nr-40_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-04-21-w-sprawie-programu-studiow-dla-kierunku-socjologia-i-i-ii-stopnia (PDF / 626.31 kb)


Program Studiów na kierunku Praca Socjalna

 Praca Socjalna, I stopnia:  prs-program (PDF / 236.19 kb)  prs-efekty (PDF / 191.81 kb)  prs-pokrycie-efektow (PDF / 148.15 kb)  prs-matryca-efektow (PDF / 176.93 kb), II stopnia:  prs-2-program (PDF / 302.66 kb) prs-2-efekty (PDF / 204.84 kb) prs-2-pokrycie-efektow (PDF / 158.33 kb) prs-2-matryca-efektow (PDF / 144.21 kb)  

Program Studiów na kierunku Socjologia Grup Dyspozycyjnych

Socjologia grup dyspozycyjnych, I stopnia:   sgd-program (PDF / 279.65 kb) sgd-efekty (PDF / 194.29 kb) sgd-pokrycie-efektow (PDF / 144.43 kb) sgd-matryca-efektow (PDF / 202.56 kb), II stopnia:  sgd-2-program (PDF / 324.42 kb)  sgd-2-efekty (PDF / 203.26 kb)  soc-2-pokrycie-efektow (PDF / 152.92 kb)  sgd-2-matryca-efektow (PDF / 223.38 kb) 

Program Studiów na kierunku Socjologia Ekonomiczna

Socjologia Ekonomiczna, I stopnia:   se-program (PDF / 311.11 kb) se-efekty (PDF / 203.76 kb) se-pokrycie-efektow (PDF / 152.46 kb) se-matryca-efektow (PDF / 226.08 kb) , II stopnia:  se-2-program (PDF / 197.13 kb) se-2-efekty (PDF / 194.71 kb) se-2-pokrycie-efektow (PDF / 156.49 kb) se-2-matryca-efektow (PDF / 143.90 kb)   

 Kompletny plik:  zalaczniki-do-uchwaly-nr-133_2019-od-95-do-144 (PDF / 7.34 Mb) 

Efekty kształcenia i matryce do 2019r.

 Socjologia I stopnia  Socjologia_lic_efekty (PDF / 82.32 kb)  ,  Socjologia_lic_matryca (XLS / 120.32 kb)  , II stopnia  Socjologia_mgr_efekty (PDF / 90.42 kb)  ,  Socjologia_mgr_matryca (PDF / 170.72 kb)

 Socjologia ekonomiczna I stopnia  SE_lic_efekty (DOC / 83.46 kb)  ,  SE_lic_tabela (DOC / 372.74 kb)

 Socjologia grup dyspozycyjnych I stopnia  SGD_Efekty (PDF / 90.98 kb)  ,  SGD_Matryca (PDF / 431.84 kb)  , II stopnia  SGD_mgr_efekty (DOC / 73.73 kb)  ,  SGD_mgr_tabela (PDF / 159.87 kb)

 Praca socjalna I stopnia  PS_lic_efekty (PDF / 78.34 kb)  ,  PS_lic_matryca (PDF / 382.90 kb)  , II stopnia  PS_mgr_efekty (PDF / 445.12 kb) ,  PS_mgr_matryca (PDF / 436.26 kb)

 Intercultural mediation II stopnia  IM_efekty (DOC / 81.92 kb)  ,  IM_Matryca (DOC / 126.98 kb)


 Regulamin studiów


Prace dyplomowe

 Studentów, przygotowujących prace dyplomowe, prosimy o zapoznanie sie z Procedurą dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych.

Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych wraz z opisem standardów, jakie powinna spełniać praca dyplomowa dla   Socjologia, Socjologia Grup Dyspozycyjnych,Socjologia ekonomiczna

Zasady-przeprowadzania-egzaminu-dyplomowego_IS dla SGD, SC, SE


Zasady pisania pracy licencjackiej i przeprowadzania egzaminu licencjackiego na kierunku Praca Socjalna

Zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego Socjologia Grup Dyspozycyjnych

Zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego na kierunku Socjologia Ekonomiczna

Zasady przyznawania Indywidualnej Organizacji Studiów

Warunki wyboru zajęć opcyjnych z programu MITRA