Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast
wybierz język: EN
Przejdź do wyszukiwarki

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Regulaminy i dokumenty

Wszystkie programy studiów realizowane w  Instytucie Socjologii w roku akademickim 2018/2019 

 Studia_stacjonarne

 Studia_niestacjonarne

 Studia anglojęzyczne

 Każdy z programów w osobnym arkuszu. Pierwsze lata studiów realizują programy edycji 18/19, drugie lata 17/18, trzecie 16/17. (programy zaktualizowane 11.07.2018) 


 Efekty kształcenia i matryce 

 Socjologia I stopnia efekty , matryca , II stopnia efekty , matryca

 Socjologia ekonomiczna I stopnia efekty , matryca

 Socjologia grup dyspozycyjnych I stopnia efekty , matryca , II stopnia  efekty , matryca

 Praca socjalna I stopnia efekty , matryca , II stopnia efekty , matryca

 Intercultural mediation II stopnia efekty , matryca 


 Regulamin studiów


Archiwizacja prac dyplomowych

 Studentów, przygotowujących prace dyplomowe, prosimy o zapoznanie sie z Procedurą dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych, od semestru letniego 2014/2015, z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).


Zasady pisania pracy licencjackiej i przeprowadzania egzaminu licencjackiego na kierunku Praca Socjalna 

Zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Wrocławskim

Zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego Socjologia Grup Dyspozycyjnych

Zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego Socjologia Ekonomiczna

Zasady przyznawania Indywidualnej Organizacji Studiow

Warunki wyboru zajęć opcyjnych z programu MITRA