wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Regulaminy i dokumenty

Wszystkie programy studiów realizowane w  Instytucie Socjologii w roku akademickim 2019/2020 

Studia_stacjonarne

Studia_niestacjonarne

Studia anglojęzyczne

Każdy z programów w osobnym arkuszu. (programy zaktualizowane 28.05.2019) 


Efekty kształcenia i matryce od 2019r. 

 Praca Socjalna, I stopnia:  prs-program (PDF / 236.19 kb)  prs-efekty (PDF / 191.81 kb)  prs-pokrycie-efektow (PDF / 148.15 kb)  prs-matryca-efektow (PDF / 176.93 kb), II stopnia:  prs-2-program (PDF / 302.66 kb) prs-2-efekty (PDF / 204.84 kb) prs-2-pokrycie-efektow (PDF / 158.33 kb) prs-2-matryca-efektow (PDF / 144.21 kb)  

 Socjologia, I stopnia:  soc-program (PDF / 423.64 kb) soc-efekty (PDF / 199.39 kb) soc-pokrycie-efektow (PDF / 149.67 kb) soc-matryca-efektow (PDF / 251.08 kb), II stopnia:  soc-2-program (PDF / 519.20 kb)  soc-2-efekty (PDF / 197.54 kb)  soc-2-pokrycie-efektow (PDF / 152.92 kb)  soc-2-matryca-efektow (PDF / 335.98 kb) 

 Socjologia grup dyspozycyjnych, I stopnia:   sgd-program (PDF / 279.65 kb) sgd-efekty (PDF / 194.29 kb) sgd-pokrycie-efektow (PDF / 144.43 kb) sgd-matryca-efektow (PDF / 202.56 kb), II stopnia:  sgd-2-program (PDF / 324.42 kb)  sgd-2-efekty (PDF / 203.26 kb)  soc-2-pokrycie-efektow (PDF / 152.92 kb)  sgd-2-matryca-efektow (PDF / 223.38 kb) 

 Socjologia Ekonomiczna, I stopnia:   se-program (PDF / 311.11 kb) se-efekty (PDF / 203.76 kb) se-pokrycie-efektow (PDF / 152.46 kb) se-matryca-efektow (PDF / 226.08 kb) , II stopnia:  se-2-program (PDF / 197.13 kb) se-2-efekty (PDF / 194.71 kb) se-2-pokrycie-efektow (PDF / 156.49 kb) se-2-matryca-efektow (PDF / 143.90 kb)   

 Kompletny plik:  zalaczniki-do-uchwaly-nr-133_2019-od-95-do-144 (PDF / 7.34 Mb) 

Efekty kształcenia i matryce do 2019r.

 Socjologia I stopnia  Socjologia_lic_efekty (PDF / 82.32 kb)  ,  Socjologia_lic_matryca (XLS / 120.32 kb)  , II stopnia  Socjologia_mgr_efekty (PDF / 90.42 kb)  ,  Socjologia_mgr_matryca (PDF / 170.72 kb)

 Socjologia ekonomiczna I stopnia  SE_lic_efekty (DOC / 83.46 kb)  ,  SE_lic_tabela (DOC / 372.74 kb)

 Socjologia grup dyspozycyjnych I stopnia  SGD_Efekty (PDF / 90.98 kb)  ,  SGD_Matryca (PDF / 431.84 kb)  , II stopnia  SGD_mgr_efekty (DOC / 73.73 kb)  ,  SGD_mgr_tabela (PDF / 159.87 kb)

 Praca socjalna I stopnia  PS_lic_efekty (PDF / 78.34 kb)  ,  PS_lic_matryca (PDF / 382.90 kb)  , II stopnia  PS_mgr_efekty (PDF / 445.12 kb) ,  PS_mgr_matryca (PDF / 436.26 kb)

 Intercultural mediation II stopnia  IM_efekty (DOC / 81.92 kb)  ,  IM_Matryca (DOC / 126.98 kb)


 Regulamin studiów


Archiwizacja prac dyplomowych

 Studentów, przygotowujących prace dyplomowe, prosimy o zapoznanie sie z Procedurą dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych, od semestru letniego 2014/2015, z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD).


Zasady pisania pracy licencjackiej i przeprowadzania egzaminu licencjackiego na kierunku Praca Socjalna 

Zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Wrocławskim

Zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego Socjologia Grup Dyspozycyjnych

Zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego na kierunku Socjologia Ekonomiczna

Zasady przyznawania Indywidualnej Organizacji Studiow

Warunki wyboru zajęć opcyjnych z programu MITRA