wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Regulaminy i dokumenty

Program studiów na kierunku Socjologia od roku akademickiego 2021/22

[w roku akademickim 22/23 realizują go studenci I i II roku I stopnia oraz studenci II stopnia; studenci III roku I stopnia realizują program uchwalony w roku 2019]

uchwala-nr-40_2021-senatu-uwr-z-dnia-2021-04-21-w-sprawie-programu-studiow-dla-kierunku-socjologia-i-i-ii-stopnia (PDF / 626.31 kb)

Wszystkie programy studiów realizowane w  Instytucie Socjologii w roku akademickim 2022/2023

[z wyjątkiem studentów I i II roku Socjologii I stopnia oraz studentów Socjologii II stopnia]

Studia_stacjonarne

Studia_niestacjonarne

Studia anglojęzyczne

zalaczniki-do-uchwaly-nr-73_2020-od-40-do-140 (PDF / 8.72 Mb)


Efekty uczenia się i matryce od 2019 r. 

 Praca Socjalna, I stopnia:  prs-program (PDF / 236.19 kb)  prs-efekty (PDF / 191.81 kb)  prs-pokrycie-efektow (PDF / 148.15 kb)  prs-matryca-efektow (PDF / 176.93 kb), II stopnia:  prs-2-program (PDF / 302.66 kb) prs-2-efekty (PDF / 204.84 kb) prs-2-pokrycie-efektow (PDF / 158.33 kb) prs-2-matryca-efektow (PDF / 144.21 kb)  

 Socjologia, I stopnia [w roku akademickim 22/23 dotyczy studentów III roku; studenci I i II roku realizują nowy program]:  soc-program (PDF / 423.64 kb) soc-efekty (PDF / 199.39 kb) soc-pokrycie-efektow (PDF / 149.67 kb) soc-matryca-efektow (PDF / 251.08 kb), II stopnia [w roku akademickim 22/23 studenci II stopnia w całości realizują nowy program]:  soc-2-program (PDF / 519.20 kb)  soc-2-efekty (PDF / 197.54 kb)  soc-2-pokrycie-efektow (PDF / 152.92 kb)  soc-2-matryca-efektow (PDF / 335.98 kb) 

 Socjologia grup dyspozycyjnych, I stopnia:   sgd-program (PDF / 279.65 kb) sgd-efekty (PDF / 194.29 kb) sgd-pokrycie-efektow (PDF / 144.43 kb) sgd-matryca-efektow (PDF / 202.56 kb), II stopnia:  sgd-2-program (PDF / 324.42 kb)  sgd-2-efekty (PDF / 203.26 kb)  soc-2-pokrycie-efektow (PDF / 152.92 kb)  sgd-2-matryca-efektow (PDF / 223.38 kb) 

 Socjologia Ekonomiczna, I stopnia:   se-program (PDF / 311.11 kb) se-efekty (PDF / 203.76 kb) se-pokrycie-efektow (PDF / 152.46 kb) se-matryca-efektow (PDF / 226.08 kb) , II stopnia:  se-2-program (PDF / 197.13 kb) se-2-efekty (PDF / 194.71 kb) se-2-pokrycie-efektow (PDF / 156.49 kb) se-2-matryca-efektow (PDF / 143.90 kb)   

 Kompletny plik:  zalaczniki-do-uchwaly-nr-133_2019-od-95-do-144 (PDF / 7.34 Mb) 

Efekty kształcenia i matryce do 2019r.

 Socjologia I stopnia  Socjologia_lic_efekty (PDF / 82.32 kb)  ,  Socjologia_lic_matryca (XLS / 120.32 kb)  , II stopnia  Socjologia_mgr_efekty (PDF / 90.42 kb)  ,  Socjologia_mgr_matryca (PDF / 170.72 kb)

 Socjologia ekonomiczna I stopnia  SE_lic_efekty (DOC / 83.46 kb)  ,  SE_lic_tabela (DOC / 372.74 kb)

 Socjologia grup dyspozycyjnych I stopnia  SGD_Efekty (PDF / 90.98 kb)  ,  SGD_Matryca (PDF / 431.84 kb)  , II stopnia  SGD_mgr_efekty (DOC / 73.73 kb)  ,  SGD_mgr_tabela (PDF / 159.87 kb)

 Praca socjalna I stopnia  PS_lic_efekty (PDF / 78.34 kb)  ,  PS_lic_matryca (PDF / 382.90 kb)  , II stopnia  PS_mgr_efekty (PDF / 445.12 kb) ,  PS_mgr_matryca (PDF / 436.26 kb)

 Intercultural mediation II stopnia  IM_efekty (DOC / 81.92 kb)  ,  IM_Matryca (DOC / 126.98 kb)


 Regulamin studiów


Prace dyplomowe

 Studentów, przygotowujących prace dyplomowe, prosimy o zapoznanie sie z Procedurą dyplomowania i archiwizacji prac dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych.

Zasady przeprowadzania egzaminów dyplomowych wraz z opisem standardów, jakie powinna spełniać praca dyplomowa (obowiązuje od seminariów rozpoczynających się w semestrze letnim 2022/23) tylko dla Socjologia Grup Dyspozycyjnych 2 rok lic, Socjologia 1 rok mgr, Socjologia ekonomiczna 1 rok mgr

Zasady-przeprowadzania-egzaminu-dyplomowego_IS dla SGD 2 lic, SC 1 mgr, SE 1 mgr


Zasady pisania pracy licencjackiej i przeprowadzania egzaminu licencjackiego na kierunku Praca Socjalna 

Zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego na kierunku Socjologia na Uniwersytecie Wrocławskim

Zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego Socjologia Grup Dyspozycyjnych

Zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego na kierunku Socjologia Ekonomiczna

Zasady przyznawania Indywidualnej Organizacji Studiow

Warunki wyboru zajęć opcyjnych z programu MITRA