wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Projekty naukowe > Projekt NCN MINIATURA

Projekt NCN MINIATURA "Z przedmieść do miasta - rola polityk miejskich i aktywności deweloperów w kształtowaniu społeczno-przestrzennego kontekstu powrotnych migracji międzygminnych do wielkich miast w Polsce.", kierownik projektu dr hab. prof. UWr Katarzyna Kajdanek, wysokość grantu: 25 632 zł, okres realizacji listopad 2019-listopad 2020.

Opis projektu:

    Kontekstem dla planowanych badań są dotychczasowe analizy migracji z miasta do strefy podmiejskiej w Europie Środkowo-Wschodniej i ich społecznych, przestrzennych i ekonomicznych konsekwencji.
    Z przeglądu literatury przedmiotu opisującej inne miasta wschodnio-europejskie wynika, że zauważalny jest – dotąd nie badany w Polsce – proces powrotów z suburbiów do miasta. Procesy powrotu do miast nie są uchwytne w polskich statystykach (brak obowiązku zgłaszania zmiany miejsca zamieszkania), jednak już się rozpoczęły.
    Z prowadzonych dotąd badań własnych wynika, że powracający z osiedli podmiejskich do miasta coraz wyraźniej dostrzegają przewagę jakości życia w mieście nad obszarami podmiejskimi.
Jednocześnie, nie wskazują na władze lokalne ani deweloperów jako na aktorów kształtujących warunki realizowania jakości życia w mieście. Decyzję o opuszczeniu suburbiów uzasadniają indywidualnymi czynnikami „wypychającymi”, o charakterze ekonomicznym, kulturowym, ekologicznym oraz obserwowaną u siebie narastającą „tęsknotą za miejskością”. Tymczasem, kluczowym warunkiem udanych przenosin jest znalezienie odpowiedniego miejsca do zamieszkania w mieście, a w obecnym modelu polityki mieszkaniowej w Polsce to głównie deweloperzy budują mieszkania lub domy. Z kolei „miejskość” należy rozumieć jako efekt polityk miejskich (np. transportowej, kulturalnej, środowiskowej) kształtujących ofertę miejską adresowaną do określonych odbiorców.
    Celem planowanych badań wstępnych jest rozpoznanie roli działań władz miejskich i deweloperów w kształtowaniu społeczno-przestrzennego kontekstu procesów międzygminnych migracji powrotnych w wielkich miastach w Polsce. Realizacja zadania pozwoli uzupełnić rozumienie zjawiska migracji powrotnych o czynniki ponadjednostkowe i związane z „podażą” miejskości w odmiennym od badanych miast środkowo-europejskich kontekście: dominacji wolnego rynku w sferze mieszkaniowej, silnych, niekorzystnych przemian struktury demograficznej miast oraz rosnącego znaczenia  jakości życia jako celu w zarządzaniu rozwojem miejskim.