wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr Aneta Uss-Lik > Kariera

Wybrane publikacje

Publikacje w bazie UWr

  1. Kluba Jolanta, Uss-Lik Aneta, Sposoby przeciwdziałania procesom depopulacji w województwie opolskim w kontekście wyludniania obszarów wiejskich regionu na tle globalnych przemian demograficznych [w:] Społeczności Lokalne w procesach przemian – księga Jubileuszowa Profesora Stanisława, Witolda Kłopota pod red B. Szczepańskiej i M. Dziekanowskiej, Wydawnictwo: Nomos, s.59-79
  2. Krysiński Dawid, Uss-Lik Aneta, Szczepańska Barbara, Od miasta dla samochodów do zielonej oazy? Partycypacyjny model polityki miejskiej a kształtowanie się grup interesu., Studia Socjologiczne, 2/2020, Studia Socjologiczne 2020 (237), 83–110, ISSN 0039−3371, e-ISSN 2545–2770.
  3. Uss-Lik Aneta, Downar Małgorzata, Współpraca polsko-niemiecka na rzecz bezpieczeństwa jako przykład współpracy trans granicznej, in: Sąsiedztwa III RP : Niemcy : zagadnienia społeczne / red. M. Dębicki, J. Makaro, Zakład Wydawniczy Nomos, 2020, Kraków, 123-154, ISBN 978-83-7688-555-1.
  4. Uss-Lik Aneta, Działanie grup przemytniczych na pograniczu polsko-białoruskim jako przykład wykorzystania kapitału społecznego in: Sąsiedztwa III RP : Białoruś : zagadnienia społeczne / red. M. Dębicki, J. Makaro, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., 2019, Wrocław, 143-161, ISBN 978-83-62584-95-6.

Prowadzone zajęcia:

Granty badawcze: