wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja > Kierunki i specjalności > Socjologia grup dyspozycyjnych > Socjologia grup dyspozycyjnych Studia I stopnia stacjonarne

Socjologia grup dyspozycyjnych, Studia I stopnia, stacjonarne

Opis kierunku:

Jeśli chcesz podjąć studia z zakresu bezpieczeństwa, wybierz socjologię grup dyspozycyjnych. Kierunek ten przygotowano w celu przekazania wiedzy z zakresu systemów bezpieczeństwa państwa, jak również ukształtowania praktycznych umiejętności związanych z zawodem socjologa przygotowanego do realizacji wielu interesujących badań społecznych. Ponad połowę przedmiotów na tym kierunku wybierasz sam, dzięki czemu możesz profilować proces kształcenia według własnych preferencji. Dzięki tym studiom zdobędziesz kwalifikacje do zarządzania bezpieczeństwem na wypadek zaistnienia wielowymiarowych niebezpieczeństw oraz będziesz zdolny do oddolnego kształtowania bezpieczeństwa w organizacjach gospodarczych.

 Na socjologii grup dyspozycyjnych na studiach licencjackich czekają na Ciebie trzy interesujące specjalności:

 1. Bezpieczeństwo w systemach logistycznych
 2. Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych
 3. Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych

W trakcie studiów będziesz mógł podejmować studia w ramach programów krajowej oraz międzynarodowej wymiany studentów, jak również możesz zaangażować się w działalność Akademickiego Koła Naukowego Security & Society. Głównym celem  AKNS&S jest rozwijanie zainteresowań studentów, ich aktywizacja w działaniach naukowych i badawczych w środowisku (nie)bezpieczeństwa oraz integracja środowiska studenckiego z praktykami.

Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie w następujących obszarach działalności firm logistycznych: reprezentatywne badania klientów pod kątem interwencji, reklamacji, satysfakcji czy doskonalenia usług, badania opinii pracowników, analiza procesów produkcyjnych i wspierających produkcję, realizacja programów wspomagających rozwój pracowników, realizacja programów związanych z odpowiedzialnością biznesową ukierunkowaną na otoczenie społeczne, projekty wolontariackie, doskonalenie jakości produktów i usług związanych ze standardami bezpieczeństwa oraz popularyzacja standardów bezpieczeństwa wśród interesariuszy. Absolwenci pozostałych dwóch specjalności znajdą zatrudnienie w służbach i formacjach militarnego i paramilitarnego systemu bezpieczeństwa państwa w administracji publicznej (rządowej i samorządowej); w międzynarodowych instytucjach i agendach bezpieczeństwa (Organizacja Narodów Zjednoczonych, Unia Europejska, NATO, OBWE, Rada Europy, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa); oraz jako specjalista w biznesie (zakłady zwiększonego oraz dużego ryzyka, branże o wysokim poziomie ryzyka).

 Bezpieczeństwo w systemach logistycznych

Celem specjalności „bezpieczeństwo w systemach logistycznych” jest ukształtowanie kompetencji zawodowych (wiedzy oraz umiejętności)  studentów, którzy znajdą zatrudnienie na konkurencyjnym rynku pracy. Zapewnianie bezpieczeństwa w dziedzinie logistyki i transportu wiąże się z koniecznością efektywnego zarządzania strumieniem informacji, nadzorowania przepływu procesów materiałowych oraz potrzebą dbałości o umiejętne kształtowanie bezpiecznych warunków pracy. Studenci uzyskają wiedzę w następujących obszarach: interdyscyplinarne kanony wiedzy z zakresu logistyki, środków transportu, marketingu usług logistycznych, zarządzanie łańcuchem dostaw, struktury globalnych systemów logistycznych czy wiedza dotycząca infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa i niezawodności realizacji procesów w systemach transportowych.

Program specjalności obejmuje następujące przedmioty:

 1. Podstawy logistyki
 2. Transport i środki transportu
 3. Marketing usług logistycznych
 4. Infrastruktura logistyczna
 5. Bezpieczeństwo w systemach transportowych
 6. Zarządzanie łańcuchami dostaw
 7. Europejskie systemy logistyczne
 8. Infrastruktura krytyczna
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych

Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnych to z kolei specjalność, która obejmuje problematykę działania służb i formacji posiadających status paramilitarny w systemie bezpieczeństwa państwa. Są to: Policja, Służba Więzienna, Państwowa Straż Pożarna, ABW, CBA itp. Zapewnienie bezpieczeństwa w obszarze społecznym wiąże się z umiejętnością dokonywania ocen ryzyka zagrożeń paramilitarnych, a także prowadzeniem interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz współpracy różnych służb, co pozwala na skuteczne i efektywne zarządzanie bezpieczeństwem. Studenci uzyskają wiedzę z zakresu metod i technik oceny ryzyka i zagrożeń wynikajacych zarówno z sytuacji kryzysowych, jak i przestępczości zorganizowanej, prowadzenia działań kryminologicznych, kierowania zespołami zadaniowymi i współpracy służb.

Program specjalności obejmuje następujące przedmioty:

 1. Przestępczość zorganizowana
 2. Metody i techniki oceny ryzyka i zagrożeń paramilitarnych
 3. Współpraca służb w miejscu zagrożenia
 4. Kryminologia – zagadnienia podstawowe
 5. Pierwsza pomoc przedlekarska
 6. Prawo dowodowe
 7. Interwencje kryzysowe
 8. Kreowanie zespołów zadaniowych
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych

Trzecią specjalnością jest bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnych. Obejmuje ona zagadnienia z zakresu oceny ryzyka i zagrożeń zewnętrznych państwa, takich jak terroryzm, szantaż lub prowokacje militarne. Zapewnienie bezpieczeństwa, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa zewnętrznego, wiąże się z umiejętnością dokonywania ocen ryzyka zagrożeń militarnych, a także prowadzeniem interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz współpracy różnych służb, co pozwala na skuteczne i efektywne zarządzanie bezpieczeństwem. Studenci uzyskają wiedzę z zakresu metod i technik oceny ryzyka i zagrożeń militarnych w odniesieniu do bezpieczeństwa europejskiego, międzynarodowego terroryzmu, kształtowania międzynarodowych stosunków wojskowych, a także poznają europejskie systemy bezpieczeństwa.

Program specjalności obejmuje następujące przedmioty:

 1. Międzynarodowe stosunki wojskowe
 2. Anatomia propagandy
 3. Europejskie systemy bezpieczeństwa
 4. Ochrona danych tajnych i niejawnych
 5. Socjologia wojska
 6. Metody i techniki oceny ryzyka i zagrożeń militarnych
 7. Bezpieczeństwo europejskie
 8. Terroryzm międzynarodowy