wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr Łukasz Moll > Konferencje

KONFERENCJE / CONFERENCES

Seminaria / Seminars

uczestnik seminarium prof. Étienne'a Balibara Communism: Return to the New Commons? w The Institute for Critical Social Inquiry,The New School for Social Research, Nowy Jork (2019).

kurator (wraz z Katarzyną Czeczot i Michałem Pospiszylem) międzynarodowego cyklu seminariówThe plebs, commons and alternatives to capitalism w Biennale Warszawa (2020).

prowadzący na szkole letniej Joseph Conrad Fellowship, seminarium Odkrywanie, fabrykowanie, reprezentowanie ludu (2022).

prowadzący (wraz z Michałem Pospiszylem) cyklu seminariów Filozofia polityczna motłochu. W poszukiwaniu plebejskich dóbr wspólnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa (2019).

Ostatnie wystąpienia konferencyjne i wykłady gościnne / Recent conference speeches and guest lectures

Ł. Moll, Nowe przedmurza UE czy progi gościnności? Wschodnie granice Polski w perspektywie "Nomadycznej Europy" - wykład gościnny i seminarium, Uniwersytet Gdański, 01.12.2022.

Ł. Moll, sympozjum "Lewica po neoliberalizmie", Uniwersytet Wrocławski, 25.11.2022.

Ł. Moll, Ukraine at the Borderlands of European Universalism, wykład z cyklu "Border Realities", Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Luksemburski, 16.11.2022.

Ł. Moll, Główne nurty kommonizmu. Powstanie, rozwój i co dalej?, szkoła letnia "Praktyki Teoretycznej" i Koła Naukowego Myśli Lewicowej im. Róży Luksemburg, Uniwersytet Wrocławski, Karpacz, 04-07.07.2022.

Ł. Moll, Plebeian Commons and Nomadic Commoning: Beyond Regimes of Enclosures and Property, konferencja "Nomadic Properties. Political Anthropologies of Nomadism", University of Erfurt, 30.06-02.07.2022.

Ł. Moll, Introduction to Postructuralist Theory of Borders of Europe, warsztaty "European Borderlands as Hot Spots in the 21st Century", Uniwersytet Wrocławski, 13-14.06.2022.

Ł. Moll, 50 twarzy lumpenproletariatu. Wprowadzenie do pojęcia, seminarium dla Koła Naukowego Myśli Emancypacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, 13.05.2022.

Ł. Moll, Jak strajkują dobra wspólne?,  konferencja "Praca jako pole walki. Perspektywy dla strajku", Uniwersytet Warszawski, 5-6.03.2022.

Ł. Moll, Wrócić do klasy, ale jak?, cykl seminariów Koła Naukowego Myśli Lewicowej im. Róży Luksemburg, Uniwersytet Wrocławski (2022).

Ł. Moll, Długie trwanie czy ulatnianie się dóbr wspólnych? Uwagi na marginesach ludowych historii Polski, konferencja "Re:start. Socjologia historyczna. Problemy, metody, rozwiązania", Uniwersytet Jagielloński, 8-9.10.2021.

Ł. Moll, Down with the commune! Anti-communist enclosures in Polish cities, konferencja "City and Cityness in Central-Eastern Europe", Uniwersytet Wrocławski, 27-28.05.2021.

Ł. Moll, Commoning as the New Philosophy of Praxis. Between Flâneurs and Glaneuse, konferencja "From Cooperativism to Commoning. Historical and contemporary institutions of the common", Uniwersytet Warszawski, 19-20.11.2020.

Ł. Moll, Siewcy zarazy, żniwiarze rewolucji. Jak uodpornić Europę na post-pandemiczny rasizm?, wykład online w ramach seminarium "Zaraza, plebs i alternatywy dla kapitalizmu", 28.05.2020, biennalewarszawa.pl

Ł. Moll, Kapitał, kryzys, zaraza i ludzie luźni, wykład gościnny online dla Koła Krytyki Marksistowskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 09.04.2020.

Ł. Moll, Komunalny zwrot późnego Marksa, komunalny zwrot późnego kapitalizmu. Jak kapitał żeruje na miejskim bogactwie?, wykład gościnny dla Koła Naukowego Myśli Lewicowej Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Społecznych UŚ, Katowice, 04.11.2019.

Ł. Moll, M. Pospiszyl, Opicinus the Canistris and the New Anomos of the Earth, międzynarodowa konferencja "Notes on Europe. The Dogmatic Sleep", Art and Critical Studies research group of Centro de Estudos Arnaldo Araújo, Porto, 29-31.10.2019.

Ł. Moll, Nomos akumulacji pierwotnej i anomos dóbr wspólnych w dobie niewczesnej nowoczesności, konferencja "Teologia polityczna, kryzys i narodziny nowoczesności", Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 29.06.2019.

Ł. Moll, From communal turn in Late Marx to the new communism of the commons, międzynarodowa konferencja "Historical Materialism: Rethinking Crisis, Resistance and Strategy", Panteion University, Ateny, 02-05.05.2019.

Ł. Moll, Erasure of the common. Anti-communism as a strategy of the Left - case study: Poland, międzynarodowa konferencja "15th Annual Historical Materialism Conference: Taking on the Right", University of London, Londyn, 08-11.11.2018.

Ł. Moll, Transgressing Europe's transgression. From universalism to pluriversalism, międzynarodowa konferencja "Philosophy and the Idea of Europe", Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, 27-28.03.2018.

D. Kujawa, Ł. Moll, Porwać syryjską księżniczkę - raz jeszcze. Ku nomadycznej Europie, konferencja "Kiedyś nadejdzie, być może, wiek deleuzjański...", Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2-4.06.2017.

Ł. Moll, M. Ratajczak, Biopolityka migracji, konferencja "Migracje w przestrzeni społecznej Polski i Europy - kontekst światowy", Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 29-30.05.2017.

Ł. Moll, Wrogościnna Europa. Derrida i „kryzys migracyjny” – trzy strategie politycznej lektury, konferencja "Gościnność", Uniwersytet Śląski, Katowice, 25-27.04.2016.