wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Praktyki studenckie > Aktualności i komunikaty

AKTUALNOŚCI I PILNE KOMUNIKATY

Koordynatorzy praktyk:

dr Aneta Uss-Lik (Socjologia Ekonomiczna, Socjologia Grup Dyspozycyjnych)

dr Wojciech Skiba (Socjologia, Praca Socjalna).

 

W SPRAWIE ZAŚWIADCZEŃ UZYSKIWANYCH PO ODBYCIU PRAKTYKI - Studenci Pracy Socjalnej, którzy realizują praktykę w MOPS Wrocław zobowiązani są do uzyskania na zaświadczeniu podpisu Dyrektora MOPS. W tym celu, po zakończeniu praktyki, proszę się zgłosić do Pani Izabelli Tylewskiej-Smudy. Decyzja niniejsza dotyczy zaświadczeń wydanych po 15 listopada 2018 roku. 

 

UWAGA - dotyczy formatu zapisu godzin w programie praktyk: w tabelarycznym zestawieniu czynności (zarówno w dziale "umiejętności" jak i "wiedza" możecie Państwo wipsywać godziny dydaktyczne lub zegarowe. Proszę jednak, by zaznaczać w nagłówku tabeli, czy godziny wpisane do formularza z czynnościami, to godziny dydaktyczne czy zegarowe.


Dr hab. Jacek Zieliński jest osobą upoważnioną przez Rektora UWr do podpisywania umów ws. praktyk. Zatem nazwisko Pana Dziekana proszę wpisywać w formularzu umowy.


REALIZACJA PRAKTYKI W TERMINIE WCZEŚNIEJSZYM NIŻ PRZEWIDUJE TO PROGRAM : wcześniejsze, niż przewiduje to program studiów lub regulamin wpisu warunkowego, rozpoczęcie praktyki nie oznacza jej wcześniejszego zaliczenia. Aby uzyskać wcześniejsze zaliczenie należy zwrócić się o to do Pana Dziekana ds. dydaktycznych. Zgody takie wydawane są w jednym przypadku: gdy student kończy studia wcześniej niż planowy termin zaliczenia praktyki. W pozostałych przypadkach, gdy student rozpoczął praktykę wcześniej, czeka na uzyskanie zaliczenia do sesji tego semestru, w którym dana praktyka jest zaplanowana przez program studiów. Na wcześniejsze rozpoczęcie praktyki nie jest wymagana zgoda Pana Dziekana.


PROCEDURA UZYSKIWANIA SKIEROWANIA NA PRAKTYKĘ KROK PO KROKU : znajduje się w sekcji DOKUMENTY. Obok tej procedury znajdziecie Państwo uzupełniającą informację dla studentów Pracy Socjalnej, którzy chcą realizować swoją pierwszą praktykę w MOPS Wrocław


DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZALICZENIA PRAKTYK : celem zaliczenia praktyki zawodowej należy przedłożyć: zaświadczenie (wymagana jest pieczęć zarównio zakładu pracy jak i opiekuna praktyki z ramienia pracodawcy), program praktyk zaakceptowany przez koordynatora w momencie składania wszystkich dokumentów (trzeci egzemplarz, który student zabiera ze sobą i przechowuje do dnia zaliczenia ptraktyki), indeks i kartę zaliczeń.


 

ZALICZANIE PRAKTYKI NA PODSTAWIE PRACY I UDZIAŁU W PROJEKCIE BADAWCZYM : jeśli student zalicza praktykę zawodową na podstawie pracy zawodowej lub udziału w projekcie badawczym, wówczas informacja o zaliczonej w tym trybie praktyce nie pojawia się w suplemencie.