wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile doktorantów > mgr Paulina Stępień

avatar

mgr Paulina Stępień

Konsultacje:

  • Proszę o wcześniejszy kontakt e-mailowy

Zainteresowania naukowe:

Dydaktyka:

Socjologia edukacji

Kultura a edukacja

Kapitał społeczny/kulturowy a edukacja 

Socjologia bezpieczeństwa

Aksjologia pracy socjalnej

Kryzysowe Public Relation

Analiza danych wtórnych

Projekty naukowe :

Styczeń 2019 - specjalista w projekcie  „ZPR PWr – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Wrocławskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Styczeń 2019 - wykonawca w projekcie naukowym „Porażka wyborcza jako katalizator zmian w europejskich partiach politycznych” koordynowanym przez IP UWr oraz Centrum Praw Obywatelskich i Badań nad Demokracją. Projekt jest finansowany ze źródeł Narodowego Centrum Nauki, nr UMO-2017/27/B/HS5/00537.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: