wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr Agata Krasowska

avatar

dr Agata Krasowska

Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki

Konsultacje:

  • Urlop naukowy: 1.10.2023–30.09.2024
  • Urlop:
  • 18.12.24-02.01.25

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

Wybrane publikacje

Publikacje w bazie UWr

Monografie


Najważniejsze publikacje (artykuły i rozdziały):

(2013): Od etatu do prekariatu: współczesne przemiany w sferze pracy w Polsce, w: Nadmiar i brak, red. Ł Huculak, B. Skowron, K. Dąbrowska, J. Jernajczyk, M. Zakrzewska, R. Zarzycki, Wrocław: Akademia Młodych Uczonych i Artystów, s.46-87, współautorstwo z A. Mrozowickim i M. Karolakiem.

(2013): Skąd się bierze refleksyjność? Rzecz o związkach refleksyjności ze sprawstwem, (w:) Sprawstwo: teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych,  red. A. Mrozowicki, O. Nowaczyk , I. Szlachcicowa, NOMOS, s.138-154.

(2015): 'Stop the Junk Contracts'! Young Workers and Trade Union Mobilisation against Precarious Employment in Poland, w: Young Workers and Trade Unions. A Global View, red. A. Hodder, L. Krestos, Basingstoke: Palgrave Macmillan UK, współautorstwo z Adamem Mrozowickim i Mateuszem Karolakiem.

 (2016): Piszę więc jestem. Stawanie się podmiotowości w tekstach, w: Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych, red. Wojciech Doliński, Jerzy Żurko, Katarzyna Grzeszkiewicz –Radulska, Sylwia Męcfal, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s.67-82.

(2016): Between commitment and indifference: trade unions, young workers and the expansion of precarious employment in Poland, w: Labour and Social Transformation in Central and Eastern Europe. Europeanization and beyond, ed. Violaine Delteil and Vassil Nikolaev Kirov, London and New York: Routledge , s.228-246, współautorstwo z Adamem Mrozowickim i Mateuszem Karolakiem.

(2016): Disability as desubjectification. Autoetnography of depression. "Phisiotheraphy Quaterly" 2016, 24, 1, s.22-28. https://www.degruyter.com/view/j/physio

 (2017): Ideologia pracy a problem sprawstwa prekariatu, "Humanizacja Pracy" 2017 2(288)2017(L), s. 65-80.

 (2017): Biographical Experience of Work by Young Precarious Workers in Poland, "Warsaw Forum of Economic Sociology", 1(15)/8/2017, p.33-50, we współpracy z Aleksandrą Drabiną-Różewicz. Dostęp: https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2325

 (2018): Lost in Transitions? Biographical Experiences and Life Strategies of Young Precarious Workers in Poland, Mrozowicki, Adam, Karolak, Mateusz, Krasowska, Agata “Kultura i Społeczeństwo” 4: 69-89.

 (2020): Prekaryzacja pracy a świadomość społeczna i strategie życiowe ludzi młodych: ramy teoretyczne, w: Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, red. Adam Mrozowicki, Jan Czarzasty, Warszawa: SCHOLAR, s.17-48, w współpracy z: Adam Mrozowicki, Mateusz Karolak, Jan Czarzasty, Juliusz Gardawski, Aleksandra Drabina-Różewicz, Magdalena Andrejczuk.

 (2020):  Biograficzne doświadczenie pracy młodych pracowników sprekaryzowanych, w: Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, red. Adam Mrozowicki, Jan Czarzasty, Warszawa: SCHOLAR, s. 117-134.

 (2020): Doświadczenie klasy i prekaryzacji w biografiach młodych pracowników w Polsce i Niemczech, w: Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, red. Adam Mrozowicki, Jan Czarzasty, Warszawa: SCHOLAR, s.329-348, we współpracy z: Adam Mrozowicki, Alexandra Seehaus, Vera Trappmann.

 (2020): Typologia strategii życiowych pracowników sprekaryzowanych, w: Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, red. Adam Mrozowicki, Jan Czarzasty, Warszawa: SCHOLAR, s.349-368, we współpracy z: Adam Mrozowicki, Vera Trappmann, Alexandra Seehaus, Mateusz Karolak, Jule-Marie Lorenzen.

 (2020): Kobiece i męskie drogi do dorosłości w warunkach prekaryzacji pracy, w: Miejsce pracy w przyszłości - kobiety w organizacjach, red. Agnieszka Kołodziej - Durnaś, Karolina Izdebska, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, współautorstwo z Aleksandrą Drabiną – Różewicz, s. 77-94.

 (2020): Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech : analiza strategii życiowych, świadomości politycznej oraz aktywności obywatelskiej = Young Precarious Workers in Poland and Germany : insights into life strategies, political consciousness and activism, Gardawski Juliusz, Mrozowicki Adam, Trappmann Vera, Andrejczuk Magdalena, Burski Jacek, Czarzasty Jan, Drabina-Różewicz Aleksandra, Lorenzen Jule-Marie, Karolak Mateusz, Krasowska Agata, Neumann Denis, Seehaus Alexandra, Uniwersytet Wrocławski. Instytut Socjologii, 2020, Warszawa – Wrocław – Berlin – Leeds.           

 (2021): The Moralization of Class: Social Inequality, Individualisation and Meritocracy, „Sociology” 1-18, współautorstwo z Verą Trappmann, Adamem Mrozowickim, Aleksandrą Seehaus, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0038038520985791


Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: