wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr Irena Szlachcic

dr Irena Szlachcic

Konsultacje:

  • w trakcie sesji egzaminacyjnej:
  • środy od godz. 10.00 (zdalnie)

Zainteresowania naukowe:

Prowadzone zajęcia:

Wybrane publikacje:

  1. Szlachcicowa, Irena, "Tożsamość ponowoczesna. "O poszukiwaniach teoretycznych w kontekście metodologicznym", [w:] Leoński J., Kozłowska U., (red.), W kręgu socjologii interpretatywnej - badania jakościowe nad tożsamością, Szczecin: Economicus, (s. 9-28), 2007.
  2. Szlachcicowa, Irena, "Teoretyczny chaos czy poszukiwanie metody - kilka uwag o socjologii ponowoczesnej", [w:] Jabłoński A., Zemło M., (red.), Między unifikacją a dezintegracją. Kondycja wiedzy we współczesnym społeczeństwie, Lublin: Wydawnictwo KUL, (s. 147-161), 2008.
  3. Szlachcicowa, Irena, "Wzory działań społecznych w perspektywie teorii ugruntowanej", [w:] Nowak M., Nowosielski M., (red.), Jak badać społeczeństwo obywatelskie? Doświadczenia praktyków, Seria Socjologia nr 60, (s. 97-112), Poznań, 2008.
  4. Szlachcicowa, Irena, "Duchowość jako przedmiot badań socjologicznych, [w:] Libiszowska-Żółtkowska M., Grotowska S., (red.),  Religijność i duchowość – dawne i nowe formy, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, (s. 217-230), 2010.
  5. Mrozowicki, Adam, Nowaczyk, Olga, Szlachcicowa Irena (red.), Sprawstwo: teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, 2013.
  6. Szlachcicowa, Irena, "O przekraczaniu granic w konstruowaniu rzeczywistości społecznej oraz próbach jej poznawania", [w:] Kubica G., Rusek H., (red.), Granice i pogranicza - państw, grup, dyskursów... Perspektywa antropologiczna i socjologiczna, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, (s.105 - 129), 2013.
  7. Szlachcicowa, Irena, "Disappearing borders and the unbearable lightness of identity", [w:] Opiłowska E., Kurcz Z., Roose J., (red.) Advances in European Borderlands Studies, Baden-Baden: Nomos, (s. 281 - 293), 2017.

 

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: