wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr Justyna Kajta

avatar

dr Justyna Kajta

Zakład Socjologii Pogranicza

Konsultacje:

  • Urlop:
  • 28.05; 16.06 - 30.06

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

Wybrane publikacje

Książki:

Kajta, Justyna. 2020. Młodzi radykalni? O tożsamości polskiego ruchu nacjonalistycznego i jego uczestników. Kraków: Nomos.

Współredagowane książki:

Opiłowska, Elżbieta; Dębicki, Marcin; Dolińska, Kamilla; Kajta, Justyna; Kurcz, Zbigniew; Makaro, Julita; Niedźwiecka-Iwańczak, Natalia (red.). 2020. Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon. Warszawa: Scholar.

Artykuły w pracach zbiorowych

1. Kajta, Justyna. 2020. Nacjonalizm [w:] Opiłowska, E.; Dębicki, M.; Dolińska, K.; Kajta, J.; Kurcz, Z.; Makaro, J.; Niedźwiecka-Iwańczak, N. (red.) Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon. Warszawa: Scholar.

2. Kajta, Justyna. 2018. Współczesny ruch nacjonalistyczny w Polsce: ramy protestu i tożsamość [w:] Kowalewski, M.; Rakusa-Suszczewski, M.; Rozalska, A. (red.) W świecie protestu. Idee i narzędzia współczesnych ruchów społecznych, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne Michał Dziobkowski, s. 61-81.

3. Kajta, Justyna ; Mrozowicki, Adam. 2018. Zurück nach rechts? Gewerkschaften und rechte Politik in Polen, [w:] Becker, J. (red.) Neo-Nationalismus in der EU: sozio-ökonomische Programmatik und Praxis, Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft Nr. 179 / Working Paper-Reihe der AK Wien, Wiedeń: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, s. 108-120.

4. Kajta, Justyna, Mrozowicki, Adam. 2018. Rechtspopulismus in Polen, [w:] Becker, K., Dörre, K., Reif-Spirek, P. (red.) Arbeiterbewegung von rechts?: Ungleichheit - Verteilungskämpfe - populistische Revolte, Frankfurt am Main: Campus Verlag, s. 257-270, ISBN: 978-3-593-50971-6.

5. Kajta, Justyna. 2017. Nowy nacjonalizm w Polsce i na Słowacji: analiza dyskursu programów politycznych Ruchu Narodowego oraz Partii Ludowej – Nasza Słowacja [w:] Dębicki, M.; Makaro, J. (red.) Sąsiedztwa III RP - Słowacja. Zagadnienia społeczne Wrocław: Wydawnictwo Gajt, s. 83-101.

6. Kajta, Justyna. 2016. The Polish nationalist movement – identity and discourse [w:] Sava, I., Pleyers, G. (red.) Social movements in Central and Eastern Europe. A renewal of protest and democracy. Bucharest: Press of the University of Bucharest, s. 318-330.

7. Kajta, Justyna. 2015. Nationalist Identity as the Counter-postmodern Identity? About relations between Nationalism, Identity and Postmodernity [w:] Schattkowsky, R., Řezník, M. (red.) Society and Nation in Transnational Processes in Europe. CSG Studies, vol. 4, Cambridge Scholars Publishing, s. 99-114.

8. Kajta, Justyna. 2012. The contemporary Polish nationalist movement as a counter-postmodern social movement? [w:] Publikacja pokonferencyjna: International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2012, Hradec Králové. s. 2119 – 2128 [dostęp online: http://www.vedeckekonference.cz/library/proceedings/mmk_2012.pdf].

9. Kajta, Justyna. 2012. Rodzimowiercy – między indywidualizacją religijności a przynależnością do wspólnoty [w:] Ilnicki, Rafał i Iwanicki, Juliusz (red.) Sfery refleksji religioznawczej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 35-43.

Artykuły w czasopismach naukowych:

1. Mrozowicki, Adam; Kajta, Justyna. 2020. Young people, precarious employment and nationalism in Poland: exploring the (missing) links. “European Review” 1-14. doi:10.1017/S1062798720000514.

2. Mrozowicki, Adam; Trappmann, Vera; Seehaus, Alex and Kajta, Justyna. 2019. Who Is a Right-Wing Supporter? On the Biographical Experiences of Young Right-Wing Voters in Poland and Germany. “Qualitative Sociology Review” 15(4), s. 212-235, dostępne http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/archive_eng.php).

3. Dębicki, Marcin; Dolińska, Kamilla; Kajta, Justyna; Makaro, Julita, Niedźwiecka-Iwańczak, Natalia; Opiłowska, Elżbieta. 2017. (Nie)obecne granice. Ramy konceptualizacji badań granic i pograniczy. “Opuscula Sociologica” nr 4(22), s. 97-104.

4. Kajta, Justyna. 2017. Discursive Strategies of Polish Nationalists in the Construction of the Other. “Intersections. East European Journal of Society and Politics” 3(3), s. 88-107; ; [dostęp online http://intersections.tk.mta.hu/index.php/intersections/article/view/343.

5. Kajta, Justyna. 2015. Biographical-narrative interviews in social movement research: A case of Polish nationalist movement. „Psihologia Socială” nr 35, s. 143-145.

6. Kajta, Justyna. 2014. Badania nad ruchem nacjonalistycznym. Ograniczenie czy wyzwanie dla socjologii publicznej? "Stan Rzeczy", 1(6), s. 108-127.

7. Kajta, Justyna, Mrozowicki, Adam. 2014. Strategie życiowe robotników po 1989 roku – praktyczne i etyczne wyzwania archiwizacji kolekcji danych biograficznych. „Studia Socjologiczne” 3/2014, s. 239-255.

8. Kajta, Justyna. 2013. Kto się sprzeciwia różnorodności? O tożsamości uczestników ruchu nacjonalistycznego. „Pogranicze. Studia Społeczne” Tom XXII. Czy różnica jest polityczna? Zróżnicowanie społeczno-kulturowe a problem dyskryminacji, Białystok, s. 63-77.

Tłumaczenia tekstów naukowych (z języka angielskiego na polski)

1. Tłumaczenie artykułu: Bajuk-Sencar Tatiana. 2014. Framing organization: the construction of discourse among slovenian trade union officials (Nadawanie ram organizacji- konstruowanie dyskursu organizowania wśród liderów słoweńskich związków zawodowych), [w:] Czarzasty, J., Mrozowicki, A.  (red.) Organizowanie związków zawodowych w Europie. Badania i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 58-70.

2. Tłumaczenie artykułu: Bech Josep Maria. 2013. The anti-sociological challenges to social agency (Antysocjologiczne wyzwania wobec społecznej sprawczości) [w:] Mrozowicki, A., Nowaczyk, O., Szlachcicowa, I. (red.): Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych, Kraków: Nomos, s. 76-88.

3. Tłumaczenie artykułu: Levine Cathy. 2012. Tyrania tyranii, [w:] Trawińska, M., Synowiec, J., Osuch, A., Lizurej, M., Antoniewicz, P., Weseli, A. (red.) Przewodniczka po niehierarchicznym organizowaniu się. Wrocław: Feministyczna Akcja Krytyczna, s. 82-93.

4. Tłumaczenie artykułu: Wengraf Tom. Interpreting for life-histories, lived situations and personal experience: The Biographic-Narrative Interpretive Method (BNIM) (Interpretacja historii życiowych, sytuacji życiowych i doświadczeń osobistych: biograficzno-narracyjna metoda interpretacyjna (BNIM-Biographic-Narrative Interpretative Method) [w:] Kaźmierska, K. (red.), Metoda biograficzna w socjologii. Antologia tekstów, Kraków: Nomos, s. 351-362.

 Inne opublikowane teksty:

1. Raport: Dolińska, Kamilla (red.), Kajta, Justyna, Niedźwiecka-Iwańczak, Natalia, 2017. Raport "mikroGRANTY ESK 2016" Edycja 2016. Wrocław 2017, dostęp online: http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/84153

2. Raport: Kajta, Justyna, Mrozowicki, Adam. 2016. Trade Union Strategies in a Time of Economic Crisis: the Case of a Car Assembly Plant in Poland, CPS Working Paper Series 2016/4, CEU Centre for Policy Studies, Budapest, dostęp online: https://cps.ceu.edu/publications/working-papers/car-assembly-plant-poland].

3. Opublikowanie artykułu w czeskim miesięczniku A2: Kajta, Justyna, Mrozowicki, Adam. 2016. Trade unions, social class and new nationalism in Poland: is there any link emerging? [w:] A2 “Trida a nacionalismus”, sierpień 2016.

4. Opublikowanie artykułu na blogu naukowym: Kajta, Justyna, Mrozowicki, Adam. 2015. The new Polish parliament: Between the Right and the radical Right, Focaal Blog, opublikowano 19 listopada 2015, dostęp online: http://www.focaalblog.com/2015/11/19/justyna-kajta-adam-mrozowicki-the-new-polish-parliament-between-the-right-and-the-radical-right/#sthash.yLGPvZEh.dpuf

5. Opublikowanie artykułu na blogu naukowym: Kajta, Justyna, Mrozowicki, Adam. 2015. Economic Crises, Labor Movements and New Forms of Resistance in Central and Eastern Europe, Futures We Want, International Sociological Association, opublikowano 29 października 2015, dostęp online: http://futureswewant.net/mrozowicki-justyna-labor/

 

 

 

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: