wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr Łukasz Moll

avatar

dr Łukasz Moll

Zakład Socjologii Miasta i Wsi

Konsultacje:

w semestrze zimowym 2019/2020

 • środa 12.00 - 13.00
 • czwartek 13.15 - 14.15
 • dla studentów niestacjonarnych:
 • październik 19.10 (sobota), godz. 13:30-14:30
 • listopad 16.11 (sobota), 15:30-16:30,
 • listopad 24.11 (niedziela), godz. 9:30-10:30
 • luty 01.02 (sobota), godz. 10:00-11:00
 • Urlop
 • 10.04.2020 - 15.04.2020
 • konsultacje w sesji
 • środy 12:00-13:00, czwartki 13:15-14:15

Zainteresowania naukowe:

OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW

Przed wizytą na konsultacjach proszę o kontakt mailowy w celu umówienia spotkania.

W semestrze letnim prowadzę zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Etyka badań socjologicznych i ochrona własności intelektualnej.

PUBLIKACJE

Artykuły w czasopismach punktowanych

Ł. Moll, Bede grał w grę. A w jaką? Kapitalizm, "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej" nr 24, 2019.

Ł. Moll, Komunalny zwrot późnego Marksa i kommonizm dóbr wspólnych, "Studia Socjologiczne" 4/2019 (235).

Ł. Moll, My, prosty lud? Gerrard Winstanley i dwa ciała commonerów, "Czas Kultury" 2, 2019.

Ł. Moll, Erasure of the common. From Polish anti-communism to universal anti-capitalism, "Praktyka Teoretyczna" 1(31)/2019.

Ł. Moll, Zapomnieć Latoura? Globalne ocieplenie i koniec kondycji ponowoczesnej, "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej" nr 22, 2018.

Ł. Moll, Filozoficzne i polityczne źródła marksizmu dobra wspólnego, "Przegląd Filozoficzny" R. 27: Nr 4 (108), 2018.

Ł. Moll, Sytuując to, co wspólne. De Angelis, Agamben i zewnętrze kapitalizmu, "Praktyka Teoretyczna" 3(25)/2017.

Ł. Moll, "To nie my przekroczyliśmy granicę, to ona przecięła nas". Biopolityka europejskiego reżimu migracyjnego, "Praktyka Teoretyczna" 3(21)/2016.

Ł. Moll, Hydra wielości i komunizm commonersów w dobie biopolitycznego kapitalizmu, "Praktyka Teoretyczna" 1(15)/2015.

Ł. Moll, Dialektyka uniwersalizmu. Kryzys Europy w optyce Étienne'a Balibara, "Nowa Krytyka" 35/2015.

Ł. Moll, Dobra wspólne naturalne i kulturowe - realna czy pozorna opozycja?, "Pisma Humanistyczne" XIII, 2015.

Ł. Moll, Bezwarunkowy dochód podstawowy w perspektywie ekospołecznej, "Praktyka Teoretyczna" 2(12)/2014.

Ł. Moll, Od potęgi do "zacofania" i... z powrotem? Droga rozwojowa Państwa Środka w ujęciu globalno-historycznym, "Pisma Humanistyczne" IX, 2013.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych

Ł. Moll, Wrogościnna Europa. Derrida i "kryzys migracyjny" - trzy strategie politycznej lektury, [w:] A. Dziadek, M. Glosowitz, D. Kujawa, K. Szopa (red.), Dyskursy gościnności. Etyka współbycia w perspektywie późnej nowoczesności, IBL PAN, Warszawa 2018.

Ł. Moll, Neoliberalizm i gra w klasy, [w:] W.J. Burszta, P. Jezierski, M. Rauszer (red.), Zwodnicze imaginarium. Antropologia neoliberalizmu, WN Katedra, Gdańsk 2016.

Ł. Moll, Sfera autonomiczna jako podstawa zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Klimczak, K. Ponikowska (red.), Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.

 

Członkostwo w redakcjach

Redaktor punktowanego czasopisma naukowego "Praktyka Teoretyczna".

 

Redakcja numerów czasopism

Anti-communisms. Discourses of Exclusion, "Praktyka Teoretyczna" 1(31)/2019.

 

Tłumaczenia artykułów

P. Linebaugh, M. Rediker, Wielogłowa hydra (fragment książki The Many-Headed Hydra: The Hidden History of Revolutionary Atlantic), "Praktyka Teoretyczna" 3(33)/2019.

J.L. Qiu, M. Gregg, K. Crawford, Obwody pracy: Teoria pracy dla epoki iPhone'ów, "Praktyka Teoretyczna" 1(15)/2015.

 

Wybrane pozostałe artykuły

Ł. Moll, M. Pospiszyl, Filozofia polityczna motłochu, "Le Monde Diplomatique-edycja polska"  nr 1(115), 2019.

Ł. Moll, M. Pospiszyl, Odzyskać motłoch!, nowyobywatel.pl

Ł. Moll, Klimatyczny stan wyjątkowy - ratunek czy przekleństwo?, "Nowy Obywatel" 30/81/2019.

Ł. Moll, Czas na kontrhistorię liberalizmu w III RP, "Nowy Obywatel" 28(79)/2018.

Ł. Moll, Ekonomia polityczna globalnego ocieplenia, "Nowy Obywatel" 26(77)/2018.

Ł. Moll, W gościnie, czyli tam, gdzie granice docierają do swych granic, "Opcje" nr 3(104), 2016.

Ł. Moll, Wyemancypować widza z emancypacji, "Opcje 1.1", 2016.

Ł. Moll, Ekologiczna bariera reprodukcji rozszerzonej, a może żyzne pastwisko dla kapitalizmu katastroficznego?, praktykateoretyczna.pl

 

GRANTY

02.2019 - 01.2021 - kierownik projektu "Idea Europy w kontekście kryzysu migracyjnego" (2018/29/N/HS1/00853), grant PRELUDIUM 15, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, jednostka realizująca: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

07.2012 - 06.2015 - ekspert w projekcie "Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu", grant SONATA 1 (kierownik: dr Piotr Marecki).


KONFERENCJE

Seminaria

uczestnik seminarium prof. Étienne'a Balibara Communism: Return to the New Commons? w The Institute for Critical Social Inquiry,The New School for Social Research, Nowy Jork (2019).

kurator (wraz z Katarzyną Czeczot i Michałem Pospiszylem) międzynarodowego cyklu seminariówThe plebs, commons and alternatives to capitalism w Biennale Warszawa (2020).

prowadzący (wraz z Michałem Pospiszylem) cyklu seminariów Filozofia polityczna motłochu. W poszukiwaniu plebejskich dóbr wspólnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa (2019).

 

Ostatnie wystąpienia konferencyjne

Ł. Moll, M. Pospiszyl, Opicinus the Canistris and the New Anomos of the Earth, międzynarodowa konferencja "Notes on Europe. The Dogmatic Sleep", Art and Critical Studies research group ​of Centro de Estudos Arnaldo Araújo, Porto, 29-31.10.2019.

Ł. Moll, Nomos akumulacji pierwotnej i anomos dóbr wspólnych w dobie niewczesnej nowoczesności, konferencja "Teologia polityczna, kryzys i narodziny nowoczesności", Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 29.06.2019.

Ł. Moll, From communal turn in Late Marx to the new communism of the commons, międzynarodowa konferencja "Historical Materialism: Rethinking Crisis, Resistance and Strategy", Panteion University, Ateny, 02-05.05.2019.

Ł. Moll, Erasure of the common. Anti-communism as a strategy of the Left - case study: Poland, międzynarodowa konferencja "15th Annual Historical Materialism Conference: Taking on the Right", University of London, Londyn, 08-11.11.2018.

Ł. Moll, Transgressing Europe's transgression. From universalism to pluriversalism, międzynarodowa konferencja "Philosophy and the Idea of Europe", Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, 27-28.03.2018.

D. Kujawa, Ł. Moll, Porwać syryjską księżniczkę - raz jeszcze. Ku nomadycznej Europie, konferencja "Kiedyś nadejdzie, być może, wiek deleuzjański...", Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2-4.06.2017.

Ł. Moll, M. Ratajczak, Biopolityka migracji, konferencja "Migracje w przestrzeni społecznej Polski i Europy - kontekst światowy", Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 29-30.05.2017.

Ł. Moll, Wrogościnna Europa. Derrida i „kryzys migracyjny” – trzy strategie politycznej lektury, konferencja "Gościnność", Uniwersytet Śląski, Katowice, 25-27.04.2016.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: