wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr Łukasz Moll

avatar

dr Łukasz Moll

Zakład Socjologii Miasta i Wsi

Konsultacje:

w semestrze letnim 2023/24:

  • wtorek 8:45-9:45
  • środa 14:00-15:00 online
  • Urlop:
  • 11.07-31.08

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

OGŁOSZENIA DLA STUDENTÓW / ANNOUNCEMENTS FOR STUDENTS

W semestrze letnim studentów I roku socjologii (licencjackie) zapraszam na ćwiczenia z Historii myśli socjologicznej, a doktorantów I roku socjologii na zajęcia z Key concepts of contemporary sociology.

In the summer semester I offer classes in History of sociological thought (in Polish, for BA students in sociology) and in Key concepts of contemporary sociology (in English, for PhD candidates in sociology).

Zapraszam również na prowadzone przeze mnie seminarium, organizowane przez Koło Naukowe Myśli Lewicowej im. Róży Luksemburg: Pierwotne akumulacje kapitału i nowe powroty dóbr wspólnych. Informacje o spotkaniach i wykaz literatury dostępne są na fanpage'u Koła: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-My%C5%9Bli-Lewicowej-im-R%C3%B3%C5%BCy-Luksemburg-UWr-106628961978128

Konsultacje w pokoju 344 w Instytucie Socjologii we wtorki w godzinach 8:45-9:45 i w środy 14:00-15:00. Uprzejmie proszę o zapowiadanie swojej obecności na konsultacjach poprzez e-mail.

Office hours in room 344, the Institute of Sociology: Tuesday 8:45-9:45 a.m. and Wednesday 2:00-3:00 p.m. I kindly ask to establish our meeting during the office hours via e-mail.

PUBLIKACJE / PUBLICATIONS

Publikacje w bazie UWr

Monografie / Monographs

Ł. Moll, Nomadyczna Europa. Poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu, Toruń 2021 (książka wydana w serii Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej).

 

Artykuły w czasopismach punktowanych / Articles in scientific journals

Ł. Moll, On the Borders of European Pluriversalism. Thinking Europe with/beyond the Limits of Balibar (złożony do publikacji).

P. Kuligowski, Ł. Moll, Andrzej Lepper: kryzys transformacji i polityka populizmu, "Praktyka Teoretyczna" 2(48)/2023.

Ł. Moll, The nomos of mobile commons: towards a nomadic constitution of Europe, "Citizenship Studies" 27, 5.

Ł. Moll, Długie trwanie czy ulatnianie się plebejskich dóbr wspólnych? W stronę (a)socjologii historycznej, "Kultura i Społeczeństwo" 2022, nr 4.

Ł. Moll, Mobile commoning from the margins to the fore? Hostipitality on Polish-Belarusian and Polish-Ukrainian Border (2021-2022), "Praktyka Teoretyczna" 4/2022.

Ł. Moll, P. Juskowiak, Communes and Other Mobile Commons, "Praktyka Teoretyczna" 4/2022.

W. Opioła, B. Czepila, M. Dębicki, E. Ganowicz, J. Kajta, K. Kovály, Ł. Moll, N. Niedźwiecka-Iwańczak, E. Opiłowska, G. Pidgrushniy, War and politics. The 2022 Russian invasion of Ukraine and refugee crisis on the eastern EU border from the perspective of border studies. "Border and Regional Studies" 10(1), 2022.

Ł. Moll, M. Pospiszyl, Stawanie się motłochem. Wielogatunkowe dobra wspólne poza nowoczesnością, "Praktyka Teoretyczna" 4(38)/2020.

Ł. Moll, Gleaning on the Shores of Politics. Commoning as the New Philosophy of Praxis, "Praktyka Teoretyczna" 2(36)/2020.

Ł. Moll, Nomos akumulacji pierwotnej i anomos dóbr wspólnych w dobie niewczesnej nowoczesności, "Civitas" 26, 2020.

Ł. Moll, Bede grał w grę. A w jaką? Kapitalizm, "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej" nr 24, 2019.

Ł. Moll, Komunalny zwrot późnego Marksa i kommonizm dóbr wspólnych, "Studia Socjologiczne" 4/2019 (235).

Ł. Moll, My, prosty lud? Gerrard Winstanley i dwa ciała commonerów, "Czas Kultury" 2, 2019.

Ł. Moll, Erasure of the common. From Polish anti-communism to universal anti-capitalism, "Praktyka Teoretyczna" 1(31)/2019.

Ł. Moll, Zapomnieć Latoura? Globalne ocieplenie i koniec kondycji ponowoczesnej, "Widok. Teorie i praktyki kultury wizualnej" nr 22, 2018.

Ł. Moll, Filozoficzne i polityczne źródła marksizmu dobra wspólnego, "Przegląd Filozoficzny" R. 27: Nr 4 (108), 2018.

Ł. Moll, Sytuując to, co wspólne. De Angelis, Agamben i zewnętrze kapitalizmu, "Praktyka Teoretyczna" 3(25)/2017.

Ł. Moll, "To nie my przekroczyliśmy granicę, to ona przecięła nas". Biopolityka europejskiego reżimu migracyjnego, "Praktyka Teoretyczna" 3(21)/2016.

Ł. Moll, Hydra wielości i komunizm commonersów w dobie biopolitycznego kapitalizmu, "Praktyka Teoretyczna" 1(15)/2015.

Ł. Moll, Dialektyka uniwersalizmu. Kryzys Europy w optyce Étienne'a Balibara, "Nowa Krytyka" 35/2015.

Ł. Moll, Dobra wspólne naturalne i kulturowe - realna czy pozorna opozycja?, "Pisma Humanistyczne" XIII, 2015.

Ł. Moll, Bezwarunkowy dochód podstawowy w perspektywie ekospołecznej, "Praktyka Teoretyczna" 2(12)/2014.

Ł. Moll, Od potęgi do "zacofania" i... z powrotem? Droga rozwojowa Państwa Środka w ujęciu globalno-historycznym, "Pisma Humanistyczne" IX, 2013.

 

Rozdziały w pracach zbiorowych / Chapters in joint publications

Ł. Moll, Nomadic Commoning as Disenclosure of the Property (złożony do publikacji).

A. Kussy, Ł. Moll, Care Extractivism in Migration Flows from Post-Socialist to Southern Europe and Care Municipalism as a Decolonizing Project, [w:] S. Petkovska (ed.), Decolonial Politics in European Peripheries: Redefining Progressiveness, Coloniality and Transition Efforts, Routledge 2023.

Ł. Moll, Precz z komuną! Polskie modernizacje i widma wiejskich dóbr wspólnych, [w:] W. Mazan (red.), Trouble in Paradise, książka towarzysząca wystawie Trouble in Paradise w Pawilonie Polskim na Biennale Architektury 2021 w Wenecji, Warszawa 2021.

Ł. Moll, M. Pospiszyl, Europe without organs? Opicinus de Canistris and the New Anomos of the Earth, [w:] E. Neves, L. Lima, N. Faleiro Rodrigues, NOTES ON EUROPE. THE DOGMATIC SLEEP, CEAA / ESAP-CESAP, Porto 2020.

Ł. Moll, Wrogościnna Europa. Derrida i "kryzys migracyjny" - trzy strategie politycznej lektury, [w:] A. Dziadek, M. Glosowitz, D. Kujawa, K. Szopa (red.), Dyskursy gościnności. Etyka współbycia w perspektywie późnej nowoczesności, IBL PAN, Warszawa 2018.

Ł. Moll, Neoliberalizm i gra w klasy, [w:] W.J. Burszta, P. Jezierski, M. Rauszer (red.), Zwodnicze imaginarium. Antropologia neoliberalizmu, WN Katedra, Gdańsk 2016.

Ł. Moll, Sfera autonomiczna jako podstawa zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Klimczak, K. Ponikowska (red.), Style życia w perspektywie zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.

 

Członkostwo w redakcjach / Membership in editorial boards

Redaktor punktowanego czasopisma naukowego "Praktyka Teoretyczna".

 

Redakcja numerów czasopism / Editing issues in scientific journals

Andrzej Lepper: kryzys transformacji i polityka populizmu, "Praktyka Teoretyczna" 2(48)/2023.

The communes and other mobile commons, "Praktyka Teoretyczna" 4/2022.

Anti-communisms. Discourses of Exclusion, "Praktyka Teoretyczna" 1(31)/2019.

 

Wybrane tłumaczenia / Translations

V. Chang, Styl post-pandemiczny, praktykateoretyczna.pl

B. Neilson, Wirusologistyka: wirus jako logistyczna siła wyższa i logistyka transmisji wirusowej, praktykateoretyczna.pl

B. Latour, Kryzys zdrowotny to szansa, by przygotować się na zmiany klimatyczne, praktykateoretyczna.pl

E. Balibar, Czas geologiczny i czas historyczny nie są wobec siebie odrębne, praktykateoretyczna.pl

J. Freeman, Pandemia może oznaczać fale strajkowe, praktykateoretyczna.pl

S. Mezzadra, Polityka walk w czasie epidemii, praktykateoretyczna.pl

P. Sotiris, Przeciw Agambenowi: czy demokratyczna biopolityka jest możliwa?, praktykateoretyczna.pl

D. Dwivedi, S. Mohan, Wspólnota porzuconych: odpowiedź Agambenowi i Nancy'emu, praktykateoretyczna.pl

G. Agamben, Wyjaśnienia, praktykateoretyczna.pl

T. Nail, Dlaczego warto czytać Lukrecjusza w dobie pandemii koronawirusa, praktykateoretyczna.pl

A. Kornbluh, Akademicka koronawirusowa doktryna szoku, praktykateoretyczna.pl

R. Wallace, Kapitalistyczne rolnictwo i COVID-19: śmiertelne połączenie, praktykateoretyczna.pl

M. Davis, Potwór wreszcie stanął u drzwi, praktykateoretyczna.pl

S. Žižek, Koronawirus jest jak cios z Kill Billa w kapitalizm i może prowadzić do wynalezienia komunizmu na nowo, praktykateoretyczna.pl

E. Cicchini, Lekarz zarazy, praktykateoretyczna.pl

R. Esposito, Partie i wirus: biopolityka u władzy, praktykateoretyczna.pl

G. Agamben, Stan wyjątkowy wywołany nieuzasadnioną sytuacją kryzysową, praktykateoretyczna.pl

P. Linebaugh, Niekompletna, prawdziwa, autentyczna i cudowna historia majowego święta, praktykateoretyczna.pl

P. Linebaugh, M. Rediker, Wielogłowa hydra (fragment książki The Many-Headed Hydra: The Hidden History of Revolutionary Atlantic), "Praktyka Teoretyczna" 3(33)/2019.

J.L. Qiu, M. Gregg, K. Crawford, Obwody pracy: Teoria pracy dla epoki iPhone'ów, "Praktyka Teoretyczna" 1(15)/2015.

 

Wybrane teksty popularnonaukowe / Popular science publications

Ł. Moll, I will survive - uchowam się, [w:] M. Bieniek (red.), Survival XX, Wrocław 2022.

Ł. Moll, Zignorować pańszczyznę (recenzja książki Chamstwo K. Pobłockiego), "Mały Format" 04-06/2021.

Ł. Moll, Cios w jądro gospodarki nierówności. Kobiety, nierówności, płaca nieopłacana, "Zielone Wiadomości" Nr 1/2021.

Ł. Moll, Na manowcach antypopulizmu, nowyobywatel.pl

Ł. Moll, Najciemniej pod "oświeconą" Europą. Jak Zachód wytwarza swoje ciemnogrody?, "Nowy Obywatel" 32(83)/2020.

Ł. Moll, Lateksowa księżniczka czy syryjska pielęgniarka? Jaka Europa po pandemii?, biennalewarszawa.pl

Ł. Moll, Porzućmy duchy przeszłości. Czy może istnieć Solidarność bez pewnej dozy komunizmu?, "Kwartalnik Nowy Napis" #6/7.

Ł. Moll, Od pandemii prac bez sensu do buntu klas opiekuńczych?, "Nowy Napis Co Tydzień #063", 20.08.2020.

Ł. Moll, Życie po koronawirusie, "Znak" nr 780, 2020.

Ł. Moll, M. Pospiszyl, Filozofia polityczna motłochu, "Le Monde Diplomatique-edycja polska"  nr 1(115), 2019.

Ł. Moll, M. Pospiszyl, Odzyskać motłoch!, nowyobywatel.pl

Ł. Moll, Czas zaraźliwych idei: Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, uni.wroc.pl, 14.04.2020.

Ł. Moll, Lewicowego populizmu nie było. Niech żyje plebsizm!,  "Mały Format" 03/2020.

Ł. Moll, Nowoczesność: trzeci punkt widzenia, "Mały Format" 07-08/2019.

Ł. Moll, Klimatyczny stan wyjątkowy - ratunek czy przekleństwo?, "Nowy Obywatel" 30/81/2019.

Ł. Moll, Czas na kontrhistorię liberalizmu w III RP, "Nowy Obywatel" 28(79)/2018.

Ł. Moll, Ekonomia polityczna globalnego ocieplenia, "Nowy Obywatel" 26(77)/2018.

Ł. Moll, W gościnie, czyli tam, gdzie granice docierają do swych granic, "Opcje" nr 3(104), 2016.

Ł. Moll, Wyemancypować widza z emancypacji, "Opcje 1.1", 2016.

Ł. Moll, Ekologiczna bariera reprodukcji rozszerzonej, a może żyzne pastwisko dla kapitalizmu katastroficznego?, praktykateoretyczna.pl

GRANTY BADAWCZE / RESEARCH GRANTS

10.2022 - wykonawca w projekcie "B-SHAPES: Borders shaping perceptions of European societies", grant w ramach konkursu HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01-03 (kierownik: prof. Elżbieta Opiłowska).

02.2019 - 01.2022 - kierownik projektu "Idea Europy w kontekście kryzysu migracyjnego" (2018/29/N/HS1/00853), grant PRELUDIUM 15, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki, jednostka realizująca: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa.

2020 - grant DOSKONAŁA NAUKA, finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pozyskany na organizację międzynarodowej konferencji naukowej "City and Cityness in Central and Eastern Europe".

07.2012 - 06.2015 - ekspert w projekcie "Literatura polska po 1989 roku w świetle teorii Pierre'a Bourdieu", grant SONATA 1 (kierownik: dr Piotr Marecki).

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA / PRIZES

2023 - nagroda Rektora UWr za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne.

2023 - lauret nagrody im. Stanisława Ossowskiego w konkursie Polskiego Towarzystwa Socjologicznego za książkę Nomadyczna Europa. Poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu.

2021 - nagroda Rektora UWr za osiągnięcia organizacyjne.

2021 - laureat w konkursie "Monografie" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

2019 - wyróżniony w VII edycji Konkursu im. prof. Aliny "Inki" Brodzkiej-Wald na najlepsze rozprawy doktorskie z zakresu humanistyki dotyczące współczesności.

KONFERENCJE / CONFERENCES

Seminaria / Seminars

Organizacja i prowadzenie seminariów naukowych na Uniwersytecie Wrocławskim: 31.03.2023 - otwarcie Pracowni Praktyki Teoretycznej – międzynarodowe seminarium naukowe „Mobility Turn in the Theories of the Common” z udziałem prof. Mimi Sheller (Worcester Polytechnic Institute, USA) i dr Mai Sager (Lund University, Szwecja); 14-15 czerwca 2023 – wizyta prof. Catherine Liu (Uniwersytet Kalifornijski w Irvine) – „Przeciwko miękkiej dyktaturze profesjonalnej klasy menedżerskiej” – wykład i spotkanie autorskie wokół książki „Luminarze postępu i cnoty. Rzecz przeciw profesjonalnej klasie menedżerskiej”.

uczestnik seminarium prof. Étienne'a Balibara Communism: Return to the New Commons? w The Institute for Critical Social Inquiry,The New School for Social Research, Nowy Jork (2019).

kurator (wraz z Katarzyną Czeczot i Michałem Pospiszylem) międzynarodowego cyklu seminariówThe plebs, commons and alternatives to capitalism w Biennale Warszawa (2020).

prowadzący na szkole letniej Joseph Conrad Fellowship, seminarium Odkrywanie, fabrykowanie, reprezentowanie ludu (2022).

prowadzący (wraz z Michałem Pospiszylem) cyklu seminariów Filozofia polityczna motłochu. W poszukiwaniu plebejskich dóbr wspólnych, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa (2019).

Ostatnie wystąpienia konferencyjne i wykłady gościnne / Recent conference speeches and guest lectures

Ł. Moll, panel dyskusyjny "Granice wróciły" po premierze filmu "Mur" w reżyserii Kasi Smutniak, Watch Docs Festiwal 2023, Kino Muranów, Warszawa, 2.12.2023.

Ł. Moll, Utopie motłochu, wykład gościnny, Festiwal Myśli Abstrakcyjnej 2023, Osiedle Jazdów, Warszawa, 18.11.2023.

Ł. Moll, E. Opiłowska, Borders as factors shaping perceptions of European Societies in the 21st century, międzynarodowa konferencja naukowa "Borderlands facing a polycrisis in the 21st century. Resilience and future perspectives of cross-borders relations", Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Wrocławski, 10-13.09.2023.

Ł. Moll, Metabolic rift, metabolic shift czy metabolic drift? O politycznych konsekwencjach pewnego sporu w scholastyce ekomarksistowskiej, wykład, II Szkoła Letnia Myśli Lewicowej, Uniwersytet Wrocławski, Karpacz, 6-11.08.2023.

Ł. Moll, Poza realizm kapitalistyczny: motłoch i dobra wspólne, wykład gościnny, Uniwersytet w Białymstoku, 25.05.2023. 

Ł. Moll, Nowe przedmurza UE czy progi gościnności? Wschodnie granice Polski w perspektywie "Nomadycznej Europy" - wykład gościnny i seminarium, Uniwersytet Gdański, 01.12.2022.

Ł. Moll, sympozjum "Lewica po neoliberalizmie", Uniwersytet Wrocławski, 25.11.2022.

Ł. Moll, Ukraine at the Borderlands of European Universalism, wykład z cyklu "Border Realities", Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Luksemburski, 16.11.2022.

Ł. Moll, Główne nurty kommonizmu. Powstanie, rozwój i co dalej?, szkoła letnia "Praktyki Teoretycznej" i Koła Naukowego Myśli Lewicowej im. Róży Luksemburg, Uniwersytet Wrocławski, Karpacz, 04-07.07.2022.

Ł. Moll, Plebeian Commons and Nomadic Commoning: Beyond Regimes of Enclosures and Property, konferencja "Nomadic Properties. Political Anthropologies of Nomadism", University of Erfurt, 30.06-02.07.2022.

Ł. Moll, Introduction to Postructuralist Theory of Borders of Europe, warsztaty "European Borderlands as Hot Spots in the 21st Century", Uniwersytet Wrocławski, 13-14.06.2022.

Ł. Moll, 50 twarzy lumpenproletariatu. Wprowadzenie do pojęcia, seminarium dla Koła Naukowego Myśli Emancypacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, 13.05.2022.

Ł. Moll, Jak strajkują dobra wspólne?,  konferencja "Praca jako pole walki. Perspektywy dla strajku", Uniwersytet Warszawski, 5-6.03.2022.

Ł. Moll, Wrócić do klasy, ale jak?, cykl seminariów Koła Naukowego Myśli Lewicowej im. Róży Luksemburg, Uniwersytet Wrocławski (2022).

Ł. Moll, Długie trwanie czy ulatnianie się dóbr wspólnych? Uwagi na marginesach ludowych historii Polski, konferencja "Re:start. Socjologia historyczna. Problemy, metody, rozwiązania", Uniwersytet Jagielloński, 8-9.10.2021.

Ł. Moll, Down with the commune! Anti-communist enclosures in Polish cities, konferencja "City and Cityness in Central-Eastern Europe", Uniwersytet Wrocławski, 27-28.05.2021.

Ł. Moll, Commoning as the New Philosophy of Praxis. Between Flâneurs and Glaneuse, konferencja "From Cooperativism to Commoning. Historical and contemporary institutions of the common", Uniwersytet Warszawski, 19-20.11.2020.

Ł. Moll, Siewcy zarazy, żniwiarze rewolucji. Jak uodpornić Europę na post-pandemiczny rasizm?, wykład online w ramach seminarium "Zaraza, plebs i alternatywy dla kapitalizmu", 28.05.2020, biennalewarszawa.pl

Ł. Moll, Kapitał, kryzys, zaraza i ludzie luźni, wykład gościnny online dla Koła Krytyki Marksistowskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 09.04.2020.

Ł. Moll, Komunalny zwrot późnego Marksa, komunalny zwrot późnego kapitalizmu. Jak kapitał żeruje na miejskim bogactwie?, wykład gościnny dla Koła Naukowego Myśli Lewicowej Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Nauk Społecznych UŚ, Katowice, 04.11.2019.

Ł. Moll, M. Pospiszyl, Opicinus the Canistris and the New Anomos of the Earth, międzynarodowa konferencja "Notes on Europe. The Dogmatic Sleep", Art and Critical Studies research group of Centro de Estudos Arnaldo Araújo, Porto, 29-31.10.2019.

Ł. Moll, Nomos akumulacji pierwotnej i anomos dóbr wspólnych w dobie niewczesnej nowoczesności, konferencja "Teologia polityczna, kryzys i narodziny nowoczesności", Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa, 29.06.2019.

Ł. Moll, From communal turn in Late Marx to the new communism of the commons, międzynarodowa konferencja "Historical Materialism: Rethinking Crisis, Resistance and Strategy", Panteion University, Ateny, 02-05.05.2019.

Ł. Moll, Erasure of the common. Anti-communism as a strategy of the Left - case study: Poland, międzynarodowa konferencja "15th Annual Historical Materialism Conference: Taking on the Right", University of London, Londyn, 08-11.11.2018.

Ł. Moll, Transgressing Europe's transgression. From universalism to pluriversalism, międzynarodowa konferencja "Philosophy and the Idea of Europe", Europejskie Centrum Solidarności, Gdańsk, 27-28.03.2018.

D. Kujawa, Ł. Moll, Porwać syryjską księżniczkę - raz jeszcze. Ku nomadycznej Europie, konferencja "Kiedyś nadejdzie, być może, wiek deleuzjański...", Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 2-4.06.2017.

Ł. Moll, M. Ratajczak, Biopolityka migracji, konferencja "Migracje w przestrzeni społecznej Polski i Europy - kontekst światowy", Polska Akademia Umiejętności, Kraków, 29-30.05.2017.

Ł. Moll, Wrogościnna Europa. Derrida i „kryzys migracyjny” – trzy strategie politycznej lektury, konferencja "Gościnność", Uniwersytet Śląski, Katowice, 25-27.04.2016.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: