wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr Małgorzata Burnecka

avatar

dr Małgorzata Burnecka

Współpracownik zewnętrzny

Zainteresowania naukowe:

Dydaktyka:

Wykłady i seminaria:

Kursy w języku polskim:

Kursy w języku angielskim:

Jestem współtwórcą programu dla powstałego w 2013 roku kierunku Intercultural Mediation w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, opracowując przedmioty kierunkowe:

Od 2013 roku prowadzę zajęcia dla międzynarodowych studentów kierunków:

Wykształcenie i certyfikaty:

2017 - PRINCE2 Practitioner Certificate in Project Management.

2017 - PRINCE2 Foundation Certificate in Project Management

2009 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii (Uniwersytet Wrocławski)

2005 - tytuł magistra socjologii (Uniwersytet Wrocławski)

2005 - tytuł magistra kulturoznawstwa (Uniwersytet Wrocławski)

Zaangażowanie w NGO

Od lat wspieram działania organizacji pozarządowych, m.in. jako:

Publikacje

Lista publikacji w bazie UWr

  1. Małgorzata Burnecka, 2009, “Teoria Niklasa Luhmanna w systemie nauki. Obserwacje odniesień”, [w:] Nowa Krytyka, nr 22-23/2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN: 0867-647X, s. 107-135.
  2. Małgorzata Burnecka, Rafał Próchniak, red., 2007, “Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej. Tom 1”, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2007.
  3. Małgorzata Burnecka, 2007, “Kształtowanie więzi społecznych w wolnej kulturze - próba teoretycznej analizy”, [w:] M. Burnecka, R. Próchniak, red., “Dynamika kultury a (r)ewolucja własności intelektualnej. Tom 1”, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2007, s. 151-171.
  4. Małgorzata Burnecka, 2006, “Znaczenie i problemy analizy teorii w naukach społecznych” , [w:] 2K - Kultura i Komunikacja, nr 1-2/06 (nr 5), Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, ISSN 1730-1041, s. 70-75.
  5. Małgorzata Burnecka, 2005, “Recepcja teorii systemów społecznych Niklasa Luhmanna w polskiej literaturze naukowej”, [w:] 2K - Kultura i Komunikacja, nr 1-2/05 (nr 4), Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, ISSN 1730-1041.

Redaktor naczelna magazynu "Wroclife" (ISSN 2450-9655) 2016-2017, członek redakcji od 2015 r.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: