wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska

avatar

dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska

Konsultacje:

w semestrze letnim 2023/24:

 • online w środy 9:00-10:00
 • stacjonarnie w czwartki 9:40-10:40
 • w sesji: (po wcześniejszym umówieniu się mailowo)
 • 20.06 9:00-10:00
 • 27.06 9:00-10:00 online
 • urlop:
 • 01.07-14.08, 26.08-06.09

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

STYPENDIA I GRANTY

ZAINTERESOWANIA:

PROWADZONE ZAJĘCIA:

WYBRANE PUBLIKACJE:

Publikacje w bazie UWr

 1. Wiktorowicz-Sosnowska, Monika; Bojack, Barbara (2016). „Rola pracownika socjalnego i psychoterapeuty w zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego związanych z alkoholizmem” w: „Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przezwyciężaniu zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego”, red. J. Maciejewski, M. Stochmal, A. Sokołowska. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 423-435
 2. Wiktorowicz-Sosnowska, Monika (2016). „Narracyjna analiza biograficzna jako metoda pracy socjalnej z pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej” w: „Praca socjalna wobec wyzwań współczesności”, red. E. Bojanowska, M. Kawińska, Warszawa, Wydawnictwo Kontrast, s. 143-150
 3. Monografia:  Wiktorowicz-Sosnowska, Monika (2015). „Tożsamości jednostek dotkniętych problemem alkoholizmu w rodzinie pochodzenia. Studium socjologiczne”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
 4. Wiktorowicz-Sosnowska, Monika (2017). "Doświadczenia życiowe osób pochodzących z rodzin alkoholowych i ich wpływ na bezpieczeństwo socjalne. Wybrane analizy socjologiczne" w: Przegląd naukowo-metodyczny "Edukacja dla bezpieczeństwa", Rok X, numer 2/2017 (35), s. 233-242
 5. Wiktorowicz-Sosnowska, Monika (2017). „Kształtowanie tożsamości zawodowej studentów pracy socjalnej jako jeden z podstawowych elementów profesjonalnego pomagania” w: „Etyka pracy socjalnej w filozofii spotkania i dialogu”, red. M. Duda, I. Rybka, H. Kaszyński, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, s.87-98
 6. Wiktorowicz-Sosnowska, Monika (2018). „Rodzina zastępcza jako podmiot pracy socjalnej” w: „Rodzina zastępcza pomiędzy prawem, teorią i praktyką”, red. M. Wiktorowicz-Sosnowska, M. Kordaczuk-Wąs, Kraków, Wydawnictwo Exante, s. 41-54
 7. Wiktorowicz-Sosnowska, Monika, Kordaczuk -Wąs Marzena (2018). „Rodzina zastępcza pomiędzy prawem, teorią i praktyką” red. M. Wiktorowicz-Sosnowska, M. Kordaczuk-Wąs, Kraków, Wydawnictwo Exante, s. 12
 8. Wiktorowicz-Sosnowska, Monika (2020). „ Zachowania agresywne (przemoc) jako produkty powstałe w toku interakcji – przykłady z narracji biograficznych wychowanków pieczy zastępczej” w: „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” Kwartalnik vol 19, Nr 4 (2020), s. 145-164

NAGRODY:

„PEREŁKA PRACY SOCJALNEJ” – nagroda Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za szczególne zaangażowanie pracę socjalną na rzecz uczestników projektu „Wrocław Miastem Aktywnych”- 2009r.

FUNKCJE:

PROJEKTY i funkcje:

ZREALIZOWANE PROJEKTY:

Realizacja projektu badawczego na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu: „Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza”, Cel: opracowanie Strategii rozwoju pieczy zastępczej w powiecie Wrocław na lata 2018-2020.

  

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: