wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska

avatar

dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska

Konsultacje:

  • poniedziałek (stacjonarnie) 12.30-13.30
  • środa- online: 12.30. -13.30
  • Urlop
  • 8.02.2021 - 19.02.2021

ZAINTERESOWANIA:

PROWADZONE ZAJĘCIA:

WYBRANE PUBLIKACJE:

  1. Wiktorowicz-Sosnowska, Monika; Bojack, Barbara (2016). „Rola pracownika socjalnego i psychoterapeuty w zapobieganiu zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego związanych z alkoholizmem” w: „Zadania jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przezwyciężaniu zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego”, red. J. Maciejewski, M. Stochmal, A. Sokołowska. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 423-435
  2. Wiktorowicz-Sosnowska, Monika (2016). „Narracyjna analiza biograficzna jako metoda pracy socjalnej z pełnoletnimi wychowankami pieczy zastępczej” w: „Praca socjalna wobec wyzwań współczesności”, red. E. Bojanowska, M. Kawińska, Warszawa, Wydawnictwo Kontrast, s. 143-150
  3. Monografia:  Wiktorowicz-Sosnowska, Monika (2015). „Tożsamości jednostek dotkniętych problemem alkoholizmu w rodzinie pochodzenia. Studium socjologiczne”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń
  4. Wiktorowicz-Sosnowska, Monika (2015). „Edukacja dla bezpieczeństwa i jej rola w przeciwdziałaniu niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży” w: „Edukacja a bezpieczeństwo w różnych wymiarach i kontekstach. Formacje militarne i paramilitarne wobec wyzwań edukacyjnych”, red. B. Wiśniewska-Paź, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s.267-272
  5. Wiktorowicz-Sosnowska, Monika (2015). „Bezpieczeństwo transgraniczne w perspektywie socjologii przestępczości” w: „Grupy dyspozycyjne w systemie współpracy transgranicznej na rzecz bezpieczeństwa”, red. J. Maciejewski, M. Stochmal, A. Sokołowska. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s.129-134
  6. Wiktorowicz-Sosnowska, Monika (2017). "Doświadczenia życiowe osób pochodzących z rodzin alkoholowych i ich wpływ na bezpieczeństwo socjalne. Wybrane analizy socjologiczne" w: Przegląd naukowo-metodyczny "Edukacja dla bezpieczeństwa", Rok X, numer 2/2017 (35), s. 233-242

NAGRODY:

„PEREŁKA PRACY SOCJALNEJ” – nagroda Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za szczególne zaangażowanie pracę socjalną na rzecz uczestników projektu „Wrocław Miastem Aktywnych”- 2009r.

FUNKCJE:

PROJEKTY i funkcje:

ZREALIZOWANE PROJEKTY:

Realizacja projektu badawczego na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu: „Rodzinna i instytucjonalna piecza zastępcza”, Cel: opracowanie Strategii rozwoju pieczy zastępczej w powiecie Wrocław na lata 2018-2020.

  

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: