wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr hab. Jerzy Żurko

dr hab. Jerzy Żurko

Adres e-mail: jerzy.zurko@uwr.edu.pl

Telefon: 71 375 51 11

Gabinet: 225 (budynek IS)

Konsultacje:

w semestrze letnim 2023/24:

 • wtorek 11:20-13:20
 • w sesji i wakacje:
 • środa 11:00-12:00
 • urlop:
 • 15.07-10.09

Funkcje:

Zainteresowania naukowe

Głównym polem moich zainteresowań naukowo-badawczych jest kultura rozumiana jako sfera wartości. Często podejmuję badania empiryczne kultury po to aby uzyskać odpowiedź na pytanie czy za pomocą zastosowanych metod badań jest możliwe zbadanie sfery wartości i jakie rezultaty poznawcze na tej drodze można uzyskać. Z tego powodu mój dorobek naukowy może czynić wrażenie niejednorodności (badanie osób bezdomnych i legendy literackiej Stanisława Przybyszewskiego). Z tego punktu widzenia ważnym moim osiągnięciem było stworzenie (przy udziale programisty Michała Orlika) programu komputerowego Socjolog 2.0 służącego do badania tekstów narracyjnych w celu rekonstrukcji struktur i systemów wartości.

Prowadzone zajęcia

Wybrane publikacje

Publikacje w bazie UWr

 1. Komunikacja społeczna w perspektywie socjologicznej. Szkice socjologiczne. Red. J. Żurko Instytut Socjologii U. Wr. 2013 rok Tamże: J. Żurko: Stereotyp Czechów w polskiej prasie podziemnej lat 1980-tych i jego późniejsze pogłosy. s.65-85
 2. Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych. Red. W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeszkiewicz-Radulska, S. Męcfal Wyd. Uniw. Łódzkiego 2016 rok Tamże: J. Żurko: Legenda literacka jako przedmiot badań socjologii na przykładzie legendy Stanisława Przybyszewskiego. s. 145-161
 3. Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych – od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej. Red. W. Doliński, M.Stabrowski, J.Żurko Wyd. Uniw. Wrocławskiego 2016 rok jako Forum Socjologiczne nr 7. Tamże: Struktury kulturowe w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska. Doświadczenia warsztatowe. s.113-126
 4. J. Żurko: Kultura bezdomnych Dolnego Śląska. Analiza systemowo-strukturalna. Instytut Socjologii U. Wr. Wrocław 2013
 5. Medal Komisji Edukacji Narodowej 2014 przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej
 6. J.Żurko: Problem bezdomności we Wrocławiu. W: Problemy społeczne ww przestrzeni Wrocławia. Red. S. W. Kłopot, M. Błaszczyk, J. Pluta Wyd. Scholar Warszawa 2010 s. 228-246 Tekst jest częściowo oparty na raporcie z badań nad osobami bezdomnymi we Wrocławiu wykonanych w ramach grantu badawczego „Problemy społeczne Wrocławia” prowadzonego przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. S.W. Kłopota.

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: