wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr hab. Joanna Wardzała

avatar

dr hab. Joanna Wardzała

Zakład Zachowań Konsumenckich

Konsultacje:

w semestrze zimowym 2023/24:

  • środa, 8:45–9:45
  • czwartek, 12:00–13:00 (online)
  • urlop:

Zainteresowania naukowe:


Staż zagraniczny:

Erasmus+, Individual Teaching Programme for Teaching Staff Mobility, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Split, Croatia (maj 2015);

 

Granty i projekty badawcze:

2012 -2013 „Młodzi konsumenci w wielkim mieście. Między edukacją prawną a magią galerii handlowych”, projekt badawczy nr 2326/M/IS/12 realizowany w ramach II Konkursu na Wewnętrzne Projekty Badawcze na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2012 r";

2009 -2011: „Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze” grant naukowy MNiSW nr 0926/B/H03/2009/36 realizowany pod kierownictwem prof. dr hab. Stefana Forlicza, w latach 2009-2011 Wrocławiu – jako wykonawca(wraz z zespołem prof. dr hab. Wandy Patrzałek);


.


Publikacje w bazie UWr

Monografie oraz redakcje prac zbiorowych:

Wardzała Joanna, „ Młodzi w społeczeństwie konsumpcyjnym : wiedza, opinie i oczekiwania młodego pokolenia wobec konsumpcji i jego zachowania konsumenckie” , Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3902, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2019;

„Wartości, moda, innowacje. Zachowania konsumenckie z perspektywy społecznej i ekonomicznej”  pod redakcją Aleksandry Perchli-Włosik i Joanny Wardzały, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Forum Socjologiczne  Nr 9 (2018);

Wardzała Joanna, „Drobni przedsiębiorcy wobec kapitału zagranicznego : strategie organizacyjne w kontekście komunikacji i kultury” , Wydawnictwo Gajt , Wrocław 2018

„Konsument w zmieniającym się otoczeniu społecznym. Między dyferencjacją a pragmatyzmem” pod redakcją Wandy Patrzałek i Joanny Wardzały, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - Nr 501 (2017);

Wardzała-Kordyś Joanna, Patrzałek Wanda, Perchla-Włosik Aleksandra, Forlicz Stefan, Dejnaka Agnieszka, "Działalność informacyjna członków gospodarstwa domowego i jego decyzje ekonomiczne", Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012,(współautorstwo książki);

 

Artykuły naukowe oraz rozdziały w pracach zbiorowych:

Wardzała Joanna, Patrzałek Wanda, Influencerzy i media społecznościowe : mobilne wspólnoty zainteresowań w kontekście zachowań młodych konsumentów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 526 (2018), s.88-98;

Wardzała Joanna,  Młode pokolenie wobec pracy, konsumpcji oraz sukcesu, Forum Socjologiczne Nr 9 (2018), s. 15-31

Wardzała Joanna, Patrzałek Wanda Tradycyjne i mobilne media w komunikacji społecznej  [w:] Z Teorii i praktyki komunikacji społecznej : stan i rozwój badań w Polsce / pod redakcją Pawła Urbaniaka, Katarzyny Konarskiej, Arkadiusza Lewickiego. - Kraków : Wydawnictwo LIBRON Filip Lohner, 2018. - S. 303-313;

Wardzała Joanna, Rola wspólnot zainteresowań dla biznesu : innowacja czy konieczność? „Marketing i Zarządzanie” Uniwersytet Szczeciński.  2017, nr 1 (47), s. 163-170;

Wardzała Joanna, Wiedza i opinie młodych konsumentów w zakresie zakupów w mediach społecznościowych : aspekty prawne i społeczne, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. - Nr 501 (2017), s. 175-185;

Wardzała Joanna, Znaczenie nowych mediów dla młodych konsumentów w kontekście wprowadzania innowacji społecznych, Marketing i Rynek. - 2015, nr 2, s. 187-195

Wardzała Joanna, Perchla-Włosik Aleksandra , Młodzi członkowie gospodarstw domowych jako konsumenci mediów masowych w świetle badań jakościowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 3, 2015, s. 397-405;

Wardzała Joanna., Młodzi konsumenci wobec nowych mediów—racjonalne zakupy czy fascynacja technologią?, Forum Socjologiczne,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2013, s.43-53

Wardzała–Kordyś Joanna, Legal culture of big city young consumers w: Marketing przyszłości : trendy, strategie, instrumenty. Orientacja na klienta na konkurencyjnym rynku red. nauk. Grażyna Rosa, Agnieszka Smalec, Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2012, s.271-284

Wardzała-Kordyś Joanna, Prawo i opinia publiczna jako nośniki przekazu reklamowego w mediach, w: Współczesne media : kryzys w mediach. T. 1, red. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura. – Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. - s. 147-160

Wardzała-Kordyś Joanna, Kultura prawna jako warunek komunikacji rynkowej gospodarstw domowych, [w:] „Komunikacja rynkowa: ewolucja, wyzwania, szanse” pod red. B. Pilarczyk i Z.Waśkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2010. - (Zeszyty Naukowe nr 135, s. 195-20

Wardzała-Kordyś Joanna, Zachowania organizacyjne w małych firmach z udziałem kapitału zagranicznego we Wrocławiu [w:]: Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej pierwszej dekady XXI wieku pod red. L. Olszewskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, Acta Universitatis Wratislaviensis. Ekonomia nr16, s. 187-205

Wardzała Joanna, Świadomość i kultura prawna konsumentów [w:] W. Patrzałek (red.)  Kulturowe determinanty zachowań konsumenckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: