wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr hab. Mateusz Błaszczyk, prof. UWr

avatar

dr hab. Mateusz Błaszczyk, prof. UWr

Zakład Socjologii Miasta i Wsi

Konsultacje:

W semestrze letnim 2023/24:

  • Urlop:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

Stypendia i staże zagranicze: 

listopad-grudzień 2019. Konsultant i koordynator przygotowania programu Joint Masters Studies w zakresie studiów miejskich na Wydziale Architektury Uniwersytetu Technicznego w Brnie, Czechy. 

luty- marzec 2019. Staż badawczy w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Światowej Organizacji Handlu w Genewie, Szwajcaria. 

grudzień 2018. Visiting professor na Europejskim Uniwersytecie Humanistycznym w Wilnie. Litwa (program Erasmus Plus) .

listopad 2018. Pobyt naukowo-dydaktyczny na Petersburskim Uniwersytecie Państwowym w Petersburgu, Rosja.  

kwiecień 2016. Visiting professor na Uniwersytecie w Peczu, Węgry (program Erasmus Plus).

wrzesień 2104. Visiting professor na Universytecie w Splicie, Chorwacja (program Erasmus Plus). 

1997-1998. Stduia uzupełniające w zakresie statystyki stosowanej na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie, Węgry (stypendium Fundacji im. Stefana Batorego). 

 

Projekty badawcze 

2011-2014: „Zmiany w środowisku wiejskim i ich wpływ na częstość występowania chorób alergicznych na obszarach wiejskich w Polsce”, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, nr projektu NCN: DEC- 2011/01/B/NZ7/05464, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, statystyk, członek zespołu badawczego.  Kierownik projektu: dr Barbara Sozańska.

2014-2017: „Parki technologiczne jako kluczowy element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora MSP", projekt UMO-2013/11/B/HS5/03491 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, członek zespołu badawczego, kierownik projektu: dr hab. Marek Wróblewski, prof. UWr.

2014: „Wrocławska Diagnoza Społeczna 2014”, projekt badawczy sfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego Wrocławia, w ramach współpracy naukowej realizowanej przez Gminę Wrocław i Uniwersytet Wrocławski, członek zespołu badawczego – koordynator moduły badań jakościowych, kierownik projektu: dr Jacek Pluta.

2016-2017: „Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016:, projekt badawczy sfinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Wrocławia, w ramach współpracy naukowej realizowanej przez Gminę Wrocław, Uniwersytet Wrocławski i Biuro Festiwalowe IMPART 2016, członek zespołu badawczego. 

2017: "Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017", projekt badawzy sfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach współpracy naukowej realizowanej przez Gminę Wrocław i Uniwersytet Wrocławski, członek zespołu badawczego. 

2018: "Strukturalno-instytucjonalne uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania kapitału ludzkiego w województwie dolnośląśkim", projek badawczy realizowany dla Instytutu Rozwoju Terytorialnego, finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Wojewóztwa Dolnośląskiego. Kierownik zespołu badawczego. 

2019: "Aktualizacja diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji we Wrocławiu", projekt realizowany dla Urzędu Miejskiego Wrocławia. członek zespołu. 

 

Publikacje naukowe

Publikacje w bazie UWr

Artykuły w czasopismach

monografie i redakcje monografii wieloautorskich

rozdziały w monografiach wieloautorskich

Inne

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: