wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr hab. Mateusz Błaszczyk, prof. UWr > Projekty badawcze

Projekty badawcze 

2011-2014: „Zmiany w środowisku wiejskim i ich wpływ na częstość występowania chorób alergicznych na obszarach wiejskich w Polsce”, źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, nr projektu NCN: DEC- 2011/01/B/NZ7/05464, Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, statystyk, członek zespołu badawczego.  Kierownik projektu: dr Barbara Sozańska.

2014-2017: „Parki technologiczne jako kluczowy element regionalnej polityki wsparcia internacjonalizacji innowacyjnych firm sektora MSP", projekt UMO-2013/11/B/HS5/03491 finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, członek zespołu badawczego, kierownik projektu: dr hab. Marek Wróblewski, prof. UWr.

2014: „Wrocławska Diagnoza Społeczna 2014”, projekt badawczy sfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego Wrocławia, w ramach współpracy naukowej realizowanej przez Gminę Wrocław i Uniwersytet Wrocławski, członek zespołu badawczego – koordynator moduły badań jakościowych, kierownik projektu: dr Jacek Pluta.

2016-2017: „Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016:, projekt badawczy sfinansowany ze środków budżetowych Urzędu Miasta Wrocławia, w ramach współpracy naukowej realizowanej przez Gminę Wrocław, Uniwersytet Wrocławski i Biuro Festiwalowe IMPART 2016, członek zespołu badawczego. 

2017: "Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017", projekt badawzy sfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego Wrocławia w ramach współpracy naukowej realizowanej przez Gminę Wrocław i Uniwersytet Wrocławski, członek zespołu badawczego. 

2018: "Strukturalno-instytucjonalne uwarunkowania tworzenia i funkcjonowania kapitału ludzkiego w województwie dolnośląśkim", projek badawczy realizowany dla Instytutu Rozwoju Terytorialnego, finansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Wojewóztwa Dolnośląskiego. Kierownik zespołu badawczego. 

2019: "Aktualizacja diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji we Wrocławiu", projekt realizowany dla Urzędu Miejskiego Wrocławia. członek zespołu.