wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr Berenika Dyczek > Publikacje

a) Monografie:

Gra w illusio w polu literackim. Analiza biograficzna,  Quaestio, Wrocław 2021 / w druku/.

Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim, Chronicon, Wrocław  2020. Wydanie II poprawione.

Kapitał kulturowy i społeczny młodzieży na Śląsku Cieszyńskim, Exante, Wrocław 2018. Wydanie pierwsze (internetowe).

b) Rozdziały w pracach zbiorowych:

Historical memory and the elements of identity and some aspects of cultural and social capital of the young people from Cieszyn and Český Těšín w: Images of memory, red. Karol Morawski i Paweł Greń  Peter Lang, seria: Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas, Warszawa 2021 / w recenzji/.

Laboratorium translatoryczne Ernesta Dyczka i Marka F. Nowaka. Uwagi o tłumaczeniu powieści Thomasa Bernharda Kalkwerk w: Studia do dziejów polsko-austriackiego transferu kulturowego. Tom 2:Dzieje polsko-austriackiego transferu kulturowego. Animatorzy życia artystycznego – tłumacze – instytucje kultur.; red. Justyna Radłowska i Edward Białek, Atut, Wrocław 2021, s.  303- 321.

Niesymetryczne interakcje lekarz – pacjent w książce Michała Sobkowa Samo życie, w: Lekarz i jego pacjent – pacjent i jego lekarz. Studia z dziejów literatury i medycyny, red. Dariusz Lewera, Angela Bajorek, Edward Białek, Quaestio, Wrocław 2021, s. 297- 309.

Relacje między teorią a empirią w socjologii (kontekst komunikacyjny) w: Komunikacja społeczna w perspektywie socjologicznej pod. red. J. Żurko, Bestmax, Wrocław 2013, s. 249-259.

Strukturalne przyczyny występowania zachowań nieetycznych na przykładzie zjawiska korupcji w krajach postkomunistycznych” w: Socjolodzy wobec zmian społecznych. Szkice socjologiczne pod red. J. Żurko, Bestmax, Wrocław 2012, s. 147-156.

Tradycja i zmiana w społeczeństwie na Śląsku Cieszyńskim w: Polsko niemieckie transgranicza - rozmyte konfiguracje tożsamości pod red. Z. Kurcza i E. Opiłowskiej, Gajt, Wrocław 2011, s. 103-113.

Społeczno-kulturowe zjawiska determinujące funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i postaw obywatelskich na Śląsku Cieszyńskim” w: Biblioteka Ethnologiea Europa Centralis, vol.1, „Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku Cieszyńskim,  pod  red. H. Rusek, A. Pieńczaka i Jacka Szczyrbowskiego, Offsetdruk i media, Cieszyn – Katowice - Brno 2010,  s.149-155.

c) artykuły naukowe w czasopismach

Les interactions virtuelles - l'identité imaginaire ou réelle? Echinox Journal/ Caietele Echinox :IMAGINAIRES DE L’IDENTITE. AUTO-IMAGES ET REPRÉSENTATIONS DE SOI, Volume 40, 2021, 322-33110.24193/cechinox.2021.40.25  

The organisational activity of young people from Cieszyn Silesia (Polish-Czech borderland). Journal of Contemporary Issues in Business and Government, 27, 1, 2021, 230-236 https://cibg.org.au/article_7374.html.

Tajemnica procesu tworzenia w świetle teorii Floriana Znanieckiego oraz Pierre'a Bourdieu,  Fabrica Societatis. - Vol. 3 (2020), s. 234-259 https://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra/publication/129174/edition/121538/content

Semiotic method and cultural processes in borderlands. Palarch’s journal of archaeology of egypt / egyptology, (2020). 17(7), 9526-9540 https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/3915.

Społeczno – kulturowe uwarunkowania postaw tolerancyjnych młodzieży z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna (wybrane aspekty), Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa 2021, tom 21, / w druku/.

Metoda semiotyczna a procesy kulturowe na pograniczach,  Forum Socjologiczne 8,  pod red. D. Majki-Rostek, P. Czajkowskiego i R. Florkowskiego, Wrocław 2017, s.271-282.

Relacje między czynnościami i dążnościami ludzkimi a wartościami według Floriana Znanieckiego, czyli jak badać teksty kultury,  Forum Socjologiczne 7, pod red.: W. Dolińskiego, M. Stabrowskiego, J. Żurko, Wrocław 2016, s.187-197.

Pamięć historyczna a elementy tożsamości oraz niektóre aspekty kapitału kulturowego i społecznego młodzieży z Cieszyna i Czeskiego Cieszyna,  Forum Socjologiczne 6, pod red.: P. Czajkowskiego, B. Pabjan i M. Zuber, Wrocław 2015, s.285-297.

d) recenzje i sprawozdania

Recenzja z książki naukowej K. Dolińskiej pt. „Potoczny i ideologiczny poziom doświadczania śląskości” pt. „Czy istnieje narodowość śląska?”  Zbliżenia Interkulturowe. Polska – Niemcy - Europa 09/2011” . Pismo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi.

Sprawozdanie z konferencji (organizowanej przez Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza Uniwersytetu Wrocławskiego, wspólna placówka Instytutu Socjologii i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im Willy Brandta). Berenika Dyczek, Elżbieta Opiłowska, Quo vadis borderlands studies? Zmiana funkcji granic  w Europie a nowe perspektywy badawcze w studiach nad pograniczem, Wrocław 28 – 29 października  2015,  Forum Socjologiczne, pod red. Pawła Czajkowskiego, Barbary Pabjan oraz Marceliny Zuber, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2015.