wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Projekty naukowe > WROCŁAW FASHION PROJECT: KODOWANIE I MODELOWANIE UBIORU CODZIENNEGO

fashion-project

WROCŁAW FASHION PROJECT: KODOWANIE I MODELOWANIE UBIORU CODZIENNEGO

Cel realizowanych badań

Celem tego interdyscyplinarnego projektu badawczego jest lepsze zrozumienie dynamiki, struktury i mechanizmów towarzyszących ubraniu/ubieraniu w życiu codziennym.

Źródła pozyskiwanych danych

Realizacja celu badań wymaga pozyskiwania danych z różnych źródeł, ale na obecnym etapie badań korzystamy przede wszystkim z fotografii zrobionych w miejscach publicznych, z pomocą których stworzyliśmy schemat do kodowania ubrań i stylów ubierania się pozwalający skatalogować sposoby ubierania się zgodnie z głównymi, dobrze mierzalnymi zmiennymi tj. kolorami, kształtami/krojami, stylami, fakturami, materiałami, itd. Postanowiliśmy więc wykorzystać specyficznie rozumiany materiał zastany tj. ubranie obserwowane na ulicy. Zestawione ze sobą elementy garderoby, ubrane i okazane innym, są formą zapisu ludzkiej aktywności (do której jako badacze mamy ograniczony dostęp) oraz zmaterializowaną i ucieleśnioną wiedzą praktyczną noszącego ubranie, wynikająca z jego doświadczenia (kupowania ubrań, ich użytkowania, projektowania określonych zestawów i recenzji otrzymywanych od partnerów interakcji, itd.) i tym samym jakąś postacią i źródłem niewywołanych danych. Ich specyfika zaś wynika z tego, że są one dokumentowane na fotografiach robionych przez badacza (których nie ujawniamy publicznie, nie udostępniamy osobom postronnym i wykorzystujemy jedynie w celach naukowych: to znaczy do zakodowania elementów stroju widocznych na zdjęciu).

Analiza danych

Docelowo chcemy przygotować obszerny materiał empiryczny z kilku dużych miast europejskich. Uzyskanie i zanalizowanie tak kompleksowych i dużych zbiorów danych wymaga użycia nowoczesnych technik gromadzenia, przechowywania i ich opracowania, między innymi wywodzących się z analiz sieciowych, klasterów, głębokiej analizy danych i rozpoznawania wzorów. Dlatego socjologowie nie tylko muszą „wyjść na ulice”, ale także ściśle współpracować z informatykami i matematykami podczas modelowania danych i interpretacji wyników. Obecnie dysponujemy bazą zawierającą kilka tysięcy zakodowanych przypadków (zestawów ubrań noszonych przez kobiety i mężczyzn z dwóch polskich miast - Wrocławia i Poznania - z lat 2012-2014) i rozpoznajemy sugerowane metody analizy w odniesieniu do zgromadzonego przez nas materiału (np. metodę opierającą się na obliczaniu odzieżowego dystansu dla ustalenia wszystkich informacji dotyczących niepodobieństw w wyglądzie czy prezentacje struktury zgromadzonych danych poprzez dwudzielne grafy).

Plany związane z projektem

Uzyskanie odpowiedzi na większość stawianych przez nas pytań badawczych, wymaga prowadzenia wieloletnich badań, tak by wielkość zbioru danych i dostatecznie długi czas ich gromadzenia pozwoliły na zanalizowanie zmian i ujawnienie długofalowych zachowań.

Zespół badawczy

Projekt jest realizowany przez następujących badaczy: dr Ewa Banaszak (socjolog kultury, Uniwersytet Wrocławski), dr Robert Florkowski (psycholog i socjolog ciała, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu), Agnieszka Ginter (studentka socjologii, Uniwersytet Wrocławski), Sylwia Gutowska (studentka socjologii, Uniwersytet Wrocławski), Konrad Kocjan (absolwent socjologii, student komunikacji wizualnej, Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Tyll Kruger (Politechnika Wrocławska), Dr. Dr. Dimitri Volchenkov (University of  Bielefeld, Germany)

Kontakt z zespołem badawczym pod adresem:  wroclawfashionproject@gmail.com