wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr hab. Jerzy Żurko > Wybrane publikacje

Wybrane publikacje

Publikacje w bazie UWr

  1. Komunikacja społeczna w perspektywie socjologicznej. Szkice socjologiczne. Red. J. Żurko Instytut Socjologii U. Wr. 2013 rok Tamże: J. Żurko: Stereotyp Czechów w polskiej prasie podziemnej lat 1980-tych i jego późniejsze pogłosy. s.65-85
  2. Rzeczywistość i zapis. Problemy badania tekstów w naukach społecznych i humanistycznych. Red. W. Doliński, J. Żurko, K. Grzeszkiewicz-Radulska, S. Męcfal Wyd. Uniw. Łódzkiego 2016 rok Tamże: J. Żurko: Legenda literacka jako przedmiot badań socjologii na przykładzie legendy Stanisława Przybyszewskiego. s. 145-161
  3. Dokumenty osobiste w doświadczeniach badawczych – od (auto)biografii do fikcji (nie)literackiej. Red. W. Doliński, M.Stabrowski, J.Żurko Wyd. Uniw. Wrocławskiego 2016 rok jako Forum Socjologiczne nr 7. Tamże: Struktury kulturowe w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska. Doświadczenia warsztatowe. s.113-126
  4. J. Żurko: Kultura bezdomnych Dolnego Śląska. Analiza systemowo-strukturalna. Instytut Socjologii U. Wr. Wrocław 2013
  5. Medal Komisji Edukacji Narodowej 2014 przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej
  6. J.Żurko: Problem bezdomności we Wrocławiu. W: Problemy społeczne ww przestrzeni Wrocławia. Red. S. W. Kłopot, M. Błaszczyk, J. Pluta Wyd. Scholar Warszawa 2010 s. 228-246 Tekst jest częściowo oparty na raporcie z badań nad osobami bezdomnymi we Wrocławiu wykonanych w ramach grantu badawczego „Problemy społeczne Wrocławia” prowadzonego przez zespół badawczy pod kierunkiem prof. S.W. Kłopota.