wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr Aneta Uss-Lik

avatar

dr Aneta Uss-Lik

Zakład Socjologii Bezpieczeństwa i Edukacji

Konsultacje:

w semestrze letnim 2023/24:

 • Poniedziałek od 9:00-9:45
 • Wtorek od 10:00-11:15 online
 • proszę o informację e-mailową, żeby potwierdzić termin i godzinę konsultacji
 • w sesji
 • poniedziałek 17.06 od 10:00 stacjonarnie
 • wtorek 25.06 online od 10:00 (lub inny dzień po wcześniejszym ustaleniu innego terminu)
 • wakacje:
 • wtorki online od 10:00 (lub inny dzień po wcześniejszym ustaleniu innego terminu)
 • Urlop:
 • 01.07-02.08, 01-17.09

Zainteresowania naukowe:

Wybrane publikacje

Publikacje w bazie UWr

 1. Kluba Jolanta, Uss-Lik Aneta, Sposoby przeciwdziałania procesom depopulacji w województwie opolskim w kontekście wyludniania obszarów wiejskich regionu na tle globalnych przemian demograficznych [w:] Społeczności Lokalne w procesach przemian – księga Jubileuszowa Profesora Stanisława, Witolda Kłopota pod red B. Szczepańskiej i M. Dziekanowskiej, Wydawnictwo: Nomos, s.59-79
 2. Krysiński Dawid, Uss-Lik Aneta, Szczepańska Barbara, Od miasta dla samochodów do zielonej oazy? Partycypacyjny model polityki miejskiej a kształtowanie się grup interesu., Studia Socjologiczne, 2/2020, Studia Socjologiczne 2020 (237), 83–110, ISSN 0039−3371, e-ISSN 2545–2770.
 3. Uss-Lik Aneta, Downar Małgorzata, Współpraca polsko-niemiecka na rzecz bezpieczeństwa jako przykład współpracy trans granicznej, in: Sąsiedztwa III RP : Niemcy : zagadnienia społeczne / red. M. Dębicki, J. Makaro, Zakład Wydawniczy Nomos, 2020, Kraków, 123-154, ISBN 978-83-7688-555-1.
 4. Uss-Lik Aneta, Działanie grup przemytniczych na pograniczu polsko-białoruskim jako przykład wykorzystania kapitału społecznego in: Sąsiedztwa III RP : Białoruś : zagadnienia społeczne / red. M. Dębicki, J. Makaro, GAJT Wydawnictwo 1991 s.c., 2019, Wrocław, 143-161, ISBN 978-83-62584-95-6.

Prowadzone zajęcia:

Granty badawcze:

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: