wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile pracowników > dr hab. prof. nadzw. UWr Ilona Błocian

dr hab. prof. nadzw. UWr Ilona Błocian

Zakład Socjologii Kultury i Cywilizacji

 1. Ostatnie publikacje (2017-2018):

  • Contemporary Influences of C. G. Jung’s Thought, ed. Ilona Błocian, Andrew Kuzmicki, Leiden – Boston, Brill 2018.
  • G. Jung – myśl i krytyka społeczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018.
  • Gaston Bachelard i filozofie obrazu, współaut. Ilona Błocian, Kamila Morawska, Marta Ples-Bęben, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018.
  • Współczesne interpretacje koncepcji C. G. Junga, współaut. Zbigniew Bitka, Ilona Błocian, M. Kostyszak, A. Kuzmicki, E. Kwiatkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2018.
  • Człowiek i destrukcyjność w studiach Ericha Fromma / Ilona Błocian // W: Rzecz piękna, mądra, dobra... T. 4, Pokój / redakcja Sławomir Barć, Paweł Korobczak, Andrzej Lorczyk. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Arboretum" ; 2018.
  • Władza wyobraźni : z problematyki antropologii obrazu / pod red. Jana Krasickiego i Ilony Błocian. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017
  • Koncepcje nieświadomości jako podłoże psychologii religii Carla G. Junga / Ilona Błocian // W: Religie w dialogu kultur = Religion in the dialogue of cultures : V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy, Toruń 14-16 września 2017. T. 2 / pod redakcją Marka Szulakiewicza i Łukasza Dominiaka. - Toruń
  • Nieświadomość i polipsychizm / Ilona Błocian // W: Rzecz piękna, mądra, dobra... T. 3, Wszystkim jest jedno : oryginalna polifonia filozofii / red. Sławomir Barć, Paweł Korobczak, Andrzej Lorczyk. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2017.
  • Obraz Wotana w ujęciu Carla Gustava Junga / Ilona Błocian // W: Władza wyobraźni : z problematyki antropologii obrazu / pod red. Jana Krasickiego i Ilony Błocian. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017.
  • Obrazy matrycowe, obrazy mityczne w filozoficzno-antropologicznym ujęciu Junga, Bachelarda, Duranda oraz Wunenburgera / Ilona Błocian // W: Czy obrazy rządzą ludźmi? / red. nauk. Agnieszka Kampka, Anna Kiryjow, Katarzyna Sobczak . - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2017.
  • Problem mitu w ujęciu Carla Gustava Junga / Ilona Błocian // W: Przewodnik po myśli Carla Gustava Junga / red. nauk. Henryk Machoń. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN SA, 2017.
  • Obraz i symbol w perspektywie antropologiczno-filozoficznej : wstęp / Jan Krasicki, Ilona Błocian // W: Władza wyobraźni : z problematyki antropologii obrazu / pod red. Jana Krasickiego i Ilony Błocian. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 3797). - S. 9-26. - Bibliogr. - Recenzja: Jadwiga Mizińska, Paweł Dybel.
  • Grota / Gaston Bachelard ; przełożyła Ilona Błocian // W: Władza wyobraźni : z problematyki antropologii obrazu / pod red. Jana Krasickiego i Ilony Błocian. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2017.
 2. W recenzjach, w druku :

  • The Figure of Trickster in the Writings of C. G. Jung
  • Interpretacja Apokalipsy św. Jana w Odpowiedzi Hiobowi C. G. Junga
  • Człowiek i mit. Skuteczność symboliczna w ujęciu C. Levi-Straussa i C. G. Junga
  • Rola obrazu rodziny w Anty – Edypie G. Deleuze’a i F. Guattari’ego
  • Gilberta Duranda czytanie Bachelarda. Antropologiczne struktury wyobraźni.
 3. Projekty publikacji :

  • Archetyp. Ewolucja pojęcia
  • Archetyp-obraz-mit. Archetypowe struktury wyobraźni zbiorowej
  • The Unconscious, Image and Politics.

Projekt Mythopoeia

Zainteresowania badawcze :

Filozoficzne koncepcje człowieka, socjologiczne ujęcia procesu nabywania kultury, osobowość i kultura, psychokulturalizm, historia koncepcji nieświadomości, historia psychoanalizy, filozofie obrazów, koncepcja C. G. Junga, koncepcja wyobraźni G. Bachelarda.

Tematyka zajęć :

Myth and Symbolical Thought, Antropologia filozoficzna, Kultura popularna, Jednostka i społeczeństwo w ujęciach psychoanalizy i neopsychoanalizy, Teorie mitu. Badania nad mitem, Psychologia religii, Filozofie mitu.

 

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: