wybierz język: pl
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

University of Wroclaw

Institute of Sociology

You are here: Home > Institute > Academic Staff > dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr > Publications

List of publications in UWr’s database

Books

 1. Gardawski, J., Mrozowicki, A., Czarzasty, J. (2012) Trade unions in Poland. Brussels: European Trade Union Institute.
 2. Mrozowicki, A. (2011) Coping with Social Change. Life Strategies of Workers in Poland’s New Capitalism. Leuven: Leuven University Press.

Edited books  / journals

 1. Mrozowicki, A, Kajta, J, Dubińska-Magiera, M, Skowron, B (red.) (2020) Biografia i akademia. Doświadczenia młodego pokolenia wrocławskich uczonych i artystów, Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos."
 2. Mrozowicki, A, Czarzasty, J (eds.) (2020) Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (420 pp.).
 3. Bluhm, Katharina, Trappmann, V, Mrozowicki, A, Róg-Ilnicka, J (2016) EMECON: Employment and Economy in Central and Eastern Europe, Special Issue on “Social Boundaries of Work”, available at: http://www.emecon.eu/
 4. Kolasińska, Elżbieta, Mrozowicki, A, Róg-Ilnicka, J (ed.) (2017) Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne (Work in the 21st century. Formal and informal dimensions), Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe „Katedra”.
 5. Mrozowicki, A, Kolasińska, E, Róg-Ilnicka, J (ed.) (2015) Forum Socjologiczne. Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st century capitalism, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. Czarzasty, J., Mrozowicki, A (2014) Organizowanie związków zawodowych w Europie. Badania i praktyka społeczna (Trade Union Organising in Europe. Research and Social Practice), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 7. Turk, Jeffrey D, Mrozowicki, A (ed.) (2013) Realist Biography and European Policy: an Innovative Approach to European Policy Studies. Leuven: Leuven University Press.
 8. Mrozowicki, A., Nowaczyk, O. Szlachcicowa I. (ed.) (2013) Sprawstwo: teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych (Social Agency: Theories, Methods and Empirical Research in Social Sciences). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Peer-reviewed articles in academic journals

 1. Muszyński, Karol, Domecka, M, Pulignano, V, Mrozowicki, A (2021) Coping with precarity during COVID-19: A study of platform work in Poland, International Labour Review, Special Issue COVID-19 and the World of Work, accepted on 10 July 2021, doi: 10.1111/ilr.12224.
 2. Trappmann V, Seehaus A, Mrozowicki A, Krasowska A. (2021) The Moral Boundary Drawing of Class: Social Inequality and Young Precarious Workers in Poland and Germany. Sociology 55(3):451-468.
 3. Stewart, P, Mrozowicki, A, Pulignano, V (2019) ‘Lean Production is Dead, Long Live Lean Production’: Lean, Neo-Liberal Crisis, Turbulence and the Consolidation of Regimes of Subordination, Warsaw Forum of Economic Sociology 1(19): 7-33.
 4. Mrozowicki, A, Trappmann, V (2020) Precarity as a Biographical Problem? Young Workers Living with Precarity in Germany and Poland, Work, Employment and Society 35(2) 221–238.
 5. Mrozowicki, A, Kajta, J (2020) Young People, Precarious Employment and Nationalism in Poland: Exploring the (Missing) Links, European Review, First view, DOI: https://doi.org/10.1017/S1062798720000514, Published online by Cambridge University Press: 23 April 2020
 6. Mrozowicki, A (2019) O kulturze i sprawczości w ujęciu morfogenetycznym. Kultura współczesna nr 3 (106): 169-176. (review article).
 7. Mrozowicki, A., Kajta, J., Seehaus, A., Trappmann, V. (2019). Who is a right-wing supporter? On the biographical experiences of young right-wing voters in Poland and Germany. Przegląd Socjologii Jakościowej, 15(4):212-235. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8077.15.4.10
 8. Giermanowska, E., Mrozowicki, A., Róg-Ilnicka, J. (2019) Socjologia pracy w Polsce: społeczno-gospodarcze i polityczne problemy instytucjonalizacji subdyscypliny, Przegląd Socjologiczy 68(3): 11–41.
 9. Mrozowicki, A, Karolak, M, Krasowska, A (2018) Lost in Transitions? Biographical Experiences and Life Strategies of Young Precarious Workers in Poland, Kultura i Społeczeństwo 4: 69-89.
 10. Karolak, M, Mrozowicki, A (2017) Between Normalisation and Resistance. Life Strategies of Young Precarious Workers, Warsaw Forum of Economic Sociology 8(1): 7-32
 11. Marino, S, Bernaciak, Magdalena, Mrozowicki, A, Pulignano, V (2019) "Unions for whom? Union democracy and precarious workers in Poland and Italy", Economic and Industrial Democracy 40(1): 111-131
 12. Czarzasty, J., Mrozowicki, A. (2018) "Industrial relations in Poland: Historical background, institutional evolution and research trends", Employee Relations 40(4): 674-691.
 13. Czarzasty, J., Mrozowicki, A. (2018) "Is a new paradigm needed? A commentary on the analysis by Sławomir Aczyk", European Journal of Industrial Relations 24(2): 193-199.
 14. Mrozowicki, A. (2018), „Socjologiczne analizy stosunków przemysłowych w Polsce: kierunki badań i role zawodowe socjologów w warunkach transformacji systemowej po 1989 roku”, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa 9(1): 109-124.
 15. Giermanowska, EEwa, Kolasińska, E, Mrozowicki, A, Róg-Ilnicka, J (2016) “Tradition, Present and Future of the Sociology of Work in Poland: Reflections on the Project ‘Doyens of the Sociology of Work’”, Warsaw Forum of Economic Sociology 7(13): 89-104.
 16. Pernicka, S, Glassner, V, Dittmar, N, Mrozowicki, A, Maciejewska, M (2017) When does solidarity end? Transnational labour cooperation during and after the crisis - the GM/Opel case revisited. Economic and Industrial Democracy, Economic and Industrial Democracy 38(3): 375-399.
 17. Mrozowicki, A, Maciejewska, M (2017) ‘The practice anticipates our reflections’ – radical unions in Poland", Transfer: European Review of Labour and Research 23(1): 67-77.
 18. Mrozowicki, A, Maciejewska, M (2016) Segmentacja rynku pracy, prekaryjne zatrudnienie a strategie związków zawodowych na poziomie branżowym: przypadek Polski, Prakseologia 158 (1): 361-391.
 19. Mrozowicki, A (2016) Normalisation of precariousness? Biographical experiences of young workers in the flexible forms of employment in Poland, Przegląd Socjologii Jakościowej 12(2): 94-112.
 20. Stewart, P, Mrozowicki, A, Danford, A, Murphy, K (2016) Lean as ideology and practice: a comparative study of the impact of lean production on working life in automotive manufacturing in Britain and Poland, Competition and Change 20(3): 147–165.
 21. Mrozowicki, A, Stewart, P, Zentai, V (2015) Critical Labour Studies in Hungary, Poland and the UK: Between crisis and revitalisation", Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st century capitalism, pp. 19-34.
 22. Mrozowicki, A, Kolasińska, Elżbieta, Róg-Ilnicka, J (2015) Introduction: Social boundaries of work, Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st century capitalism., pp. 9-15.
 23. Mrozowicki, A (2015) Socjologia pracy w Polsce – perspektywy odbudowy subdyscypliny, Humanizacja pracy 1(279): 13-29.
 24. Czarzasty, J, Mrozowicki, A, 2014, Union organising in Poland in the regional context of CEE, Warsaw Forum of Economic Sociology 2(10): 97-126.
 25. Mrozowicki, A (2014) "Odczarowanie rynku”? Socjologiczne refleksje o konsekwencjach globalnego kryzysu ekonomicznego w Polsce, Przegląd socjologiczny 64(4): 67-91.
 26. Mrozowicki, A (2014) „Bez zmian na zielonej wyspie? Kryzys ekonomiczny w polskich badaniach socjologicznych”, Prakseologia 155: 105-124.
 27. Kajta, J, Mrozowicki, A (2014) Strategie życiowe robotników po 1989 roku – praktyczne i etyczne wyzwania archiwizacji kolekcji danych biograficznych, Studia Socjologiczne 214(3): 239-255.
 28. Mrozowicki, A (2014) „Varieties of trade union organizing in Central and Eastern Europe: A comparison of the retail and automotive sectors”, European Journal of Industrial Relations 20(4): 297:315.
 29. Czarzasty, J., Gajewska, K. and Mrozowicki, A. (2014), Institutions and Strategies: Trends and Obstacles to Recruiting Workers into Trade Unions in Poland. British Journal of Industrial Relations 51(1), s.112-135, doi: 10.1111/j.1467-8543.2012.00919.x
 30. Mrozowicki, A, Roosalu, T, Bajuk-Sencar, T (2013) Precarious work in the retail sector in Estonia, Poland and Slovenia: trade union responses in a time of economic crisis, Transfer: European Journal of Labour and Research 19(2): 263 - 274, http://trs.sagepub.com/content/19/2/267.
 31. Mrozowicki, A, Trawińska, Marta (2013) Women's union activism and trade union revitalisation: the Polish experiences, Economic and Industrial Democracy 34(2): 269-289, DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0143831X12442578.
 32. Gardawski, J, Mrozowicki, A, Czarzasty, J (2012) History and current developments of trade unions in Poland. Warsaw Forum of Economic Sociology 5(3): 9:50.
 33. Mrozowicki, A (2012) Tożsamości biograficzne zakładowych działaczy związkowych a rewitalizacja związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Folia Sociologica 41: 215-236.
 34. Gardawski, J., Mrozowicki, A., Czarzasty J., (2012) Historia i teraźniejszość związków zawodowych w Polsce. Dialog 34(3): 3-30.
 35. Mrozowicki, A., Roosalu, T. (2012) Цивілізування капіталізму у Східній Європі? Робітничий активізм та профспілкові стратегії у автомобільних галузях Естонії, Польщі та Румунії (Civilising capitalism in Eastern Europe? Labour activism and trade union strategies in the automotive sector in Poland, Estonia and Romania); Журнал соціальної критики "Спільне"/Commons: Journal of Social Critique, nr 4 (po ukraińsku), s. 153-164.
 36. Mrozowicki, A (2011) Trade union organizing in Eastern Europe: A viable pathway to trade union revitalization? – A case study of the automotive sector, EMECON 2(1), dostępny pod: http://www.emecon.eu/current-issue/second/A-mrozowicki/ (ISSN 2191-7078).
 37. Mrozowicki, A. (2011) Doświadczenia transformacji systemowej w Polsce w perspektywie socjologicznych teorii sprawstwa, Forum Socjologiczne 1 (1): 55-75.
 38. Mrozowicki, A., Pulignano, V., Van Hootegem, G. (2010) Worker agency and trade union renewal: the case of Poland. Work, Employment and Society 24 (2): 221-240.
 39. Mrozowicki, A., & Van Hootegem, G. (2008). Unionism and Workers' Strategies in Capitalist Transformation: The Polish Case Reconsidered. European Journal of Industrial Relations 14(2): 197-216 .
 40. Mrozowicki, A. & Domecka, M. (2008) Robotnicy i ludzie biznesu. Wzory karier zawodowych a zmiana społeczna w Polsce . Przegląd Socjologii Jakościowej / Qualitative Sociology Review 4 (1): 136-155.

 

Book chapters

 1. Czarzasty, J, Mrozowicki, A (2022) Unilateral crisis prevention and crumbling social partnership in Poland, in: Ebbinghaus, B, Weishaupt, T.J. (eds.) The role of social partners in managing Europe's Great Recession. Crisis corporatism or corporatism in crisis?, Routledge: London and New York, pp. 121-143.
 2. Kajta, J, Mrozowicki, A, Dubińska-Magiera, Magda, Skowron, Bartłomiej (2020) Biografia i akademia. Wprowadzenie do kolekcji wywiadów biograficznych z członkiniami i członkami Akademii Młodych Uczonych i Artystów we Wrocławiu, in: Mrozowicki, A, Kajta, J, Dubińska-Magiera, M, Skowron, B (eds.)  "Biografia i akademia. Doświadczenia młodego pokolenia wrocławskich uczonych i artystów", Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos.", pp. 7-40.
 3. Mrozowicki, A (2021) Structures, institutions and agency: the drivers of the expansion of precarious employment in Poland, in: Woźniak-Jęchorek, Beata, Pilc, Michał (red.) Labour Market Institutions and Productivity. Labour Utilisation in Central and Eastern Europe. London and New York: Routledge, s. 143-163.
 4. Kajta, J, Mrozowicki, A, Dubińska-Magiera, Magda, Skowron, Bartłomiej (2020) Biografia i akademia. Wprowadzenie do kolekcji wywiadów biograficznych z członkiniami i członkami Akademii Młodych Uczonych i Artystów we Wrocławiu, in: Mrozowicki, A, Kajta, J, Dubińska-Magiera, Magda, Skowron, B (red.)  "Biografia i akademia. Doświadczenia młodego pokolenia wrocławskich uczonych i artystów", Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos.", s. 7-40.
 5. Mrozowicki, A, Karolak, M, Czarzasty, J, Gardawski, J, Drabina-Różewicz, Aleksandra, Krasowska, A, Andrejczuk, M (2020) Prekaryzacja pracy a świadomość społeczna i strategie życiowe ludzi młodych: ramy teoretyczne, in: Mrozowicki, A, Czarzasty, J (eds.) Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 17-48.
 6. Mrozowicki, A (2020) Badania biograficzne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi: kontekst metodologiczny, in: Mrozowicki, A, Czarzasty, J (eds.) Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 100-114.
 7. Mrozowicki, A (2020) Świadomość polityczna i zaangażowanie zbiorowe ludzi młodych, in: Mrozowicki, A, Czarzasty, J (eds.) Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 236-256.
 8. Krasowska, A, Mrozowicki, A, Seehaus, A, Trappmann, V (2020) Doświadczenie klasy i prekaryzacji w biografiach młodych pracowników w Polsce i w NIemczech , in: Mrozowicki, A, Czarzasty, J (eds.) Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 329-348.
 9. Mrozowicki, A, Trappmann, V, Seehaus, A, Karolak, M (2020) Typologia strategii życiowych pracowników sprekaryzowanych, in: Mrozowicki, A, Czarzasty, J (eds.) Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 349-368.
 10. Mrozowicki, A, Pieńkowski, P. (2019) W poszukiwaniu podmiotowości - wokół socjologii wielkich struktur społecznych Zdzisława Zagórskiego, w: Kurcz, Zbigniew (eds.) W kręgu społecznych wyzwań współczesności, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 53-68.
 11. Mrozowicki, A (2019) Precarity and Counter-Movements in the European Semi-Peripheries: the Case of Poland, in: Sommer, B, Schmalz, S (eds.) Precariousness: Confronting Crisis and Precariousness: Organised Labour and Social Unrest in the European Union, Rowman&Littlefield Publishers, pp. 169-188.
 12. Mrozowicki, A (2019) Sociology of Work in Poland, in: Stewart, P, Durand, JP, Richea, MM (red.) The Palgrave Handbook of the Sociology of Work in Europe, Cham: Palgrave Macmillan, pp. 253-285.
 13. Czarzasty, J, Trappmann, V, Mrozowicki, A, Andrejczuk, M (2018) Prekaryjność po polsku i niemiecku : świadomość ekonomiczna i strategie ludzi młodych, in: Czarzasty, J., Kliszko, Cz. (eds.) Świat (bez) pracy : od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, pp. 395-418.
 14. Mrozowicki, A, Kajta, J (2018) Zurück nach rechts? Gewerkschaften und rechte Politik in Polen, in: Becker, J. Neo-Nationalismus in der EU: sozio-ökonomische Programmatik und Praxis, Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft Nr. 179 / Working Paper-Reihe der AK Wien, Wiedeń: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, pp. 108-120.
 15. Mrozowicki, A, Kajta, J (2018) „Rechtspopulismus in Polen”, [in:] Becker, K, Dörre, K, Reif-Spirek, P. (eds.) Arbeiterbewegung von rechts?: Ungleichheit - Verteilungskämpfe - populistische Revolte, Frankfurt am Main: Campus Verlag, pp. 257-270, ISBN: 978-3-593-50971-6.
 16. Mrozowicki, A, Bembič, B, Kall, K, Maciejewska, M, Stanojević, M (2018) Union campaigns against precarious work in the retail sector of Estonia, Poland, and Slovenia, IN: Doellgast, V. Lillie, N, Pulignano, V. (eds.) Reconstructing Solidarity. Labour Unions, Precarious Work, and the Politics of Institutional Change in Europe, Oxford: Oxford University Press, pp. 144-155.
 17. Mrozowicki, A (2017) Od proletariatu do prekariatu? Doświadczenie klasy w biografiach robotników i młodych pracownikówsprekaryzowanych w Polsce, [in:] Gdula, M, Sutowski, M (eds.) Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty, Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych, pp. 41-59.
 18. Mrozowicki, A (2017) Polish pathways to the European Trade Union Confederation, [in:] Cimpanii, A, Tilly, P (eds.) European Labour Unions and European Trade Unions Confederation. An history of multilevel social relations, Brussels: ETUI, pp.  195-210.
 19. Maciejewska, M, Mrozowicki, A (2017) Bricolage unionism. Unions’ innovative responses to the problems of precarious work in Poland, [in:] Bernaciak, M, Kahancová, M (eds.) Beyond the crisis – innovative union practices in Central-Eastern Europe, Brussels: ETUI, pp. 141-161.
 20. Mrozowicki, A., Karolak, M., Krasowska, A. (2016) “Between commitment and indifference. Trade unions, young workers and the expansion of precarious employment in Poland”, [in:] Delteil, V, Kirov, V (eds.) Labour and Social Transformation in Central and Eastern Europe: Europeanization and Beyond, Routledge, pp. 228-246.
 21. Maciejewska, M., Mrozowicki, A., Piasna, A. (2016) The silent and crawling crisis: international competition, labour market reforms and precarious jobs in Poland, In: Myant, M., Theodoropoulou, S. Piasna, A. (eds.) Unemployment, internal devaluation and labour market deregulation in Europe, ETUI: Brussels, pp. 229-254.
 22. Mrozowicki, A, Krasowska, A, Karolak, M (2015) ‘Stop the Junk Contracts’ Young Workers and Trade Union Mobilisation against Precarious Employment in Poland, in: Hodder, A, Kretsos, L (eds.) Young Workers and Trade Unions. A Global View, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp.123-141.
 23. Mrozowicki, A (2014) Między remedium a pułapką: taktyki, doświadczenia i konsekwencje organizowania związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, in: Czarzasty, J., Mrozowicki, A (eds.) Organizowanie związków zawodowych w Europie. Badania i praktyka społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", pp. 153-173.
 24. Mrozowicki, A., Antoniewicz, P. (2014) Radical trade unions in Poland: the meanings and mechanisms of union radicalisation in a post-socialist capitalism, in: Connolly, H, Kretsos, L, Phelan, C. (eds.), Radical Unions in Europe and the Future of Collective Interest Representation, Peter Lang, Bern, pp. 209-230.
 25. Mrozowicki, A, Domecka, M. (2013) Linking Structural and Agential Powers: A Realist Approach to Career, Biographies and Reflexivity, in: Turk, J, Mrozowicki, A (eds.) (2013) Realist Biography and European Policy: an Innovative Approach to European Policy Studies. Leuven: Leuven University Press, pp. 191-213.
 26. Mrozowicki, A, Turk, Jeffrey D, Domecka, M (2013) Introduction: the Need for Realist Biography in European Policy Studies, in: Turk, J, Mrozowicki, A. (eds.) (2013) Realist Biography and European Policy: an Innovative Approach to European Policy Studies. Leuven: Leuven University Press, pp. 13-42.
 27. Mrozowicki, A, Krasowska, A, Karolak, M (2013) "Od etatu do prekariatu: wspolczesne przemiany w sferze pracy w Polsce/ From permanent employment to precariat: contemporary transformations in the sphere of work in Poland", in: Huculak, Lukasz, Skowron, Bartlomiej, Dabrowska, Krystyna, Jernajczyk, Jakub, Zakrzewska, Malgorzata, Zarzycki, Roland (eds.) "Nadmiar i brak / Excess and lack", Wroclaw: The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design, The City of Wroclaw, Wroclaw Academic Hub, pp. 35-43.
 28. Mrozowicki, A (2013) Człowieczeństwo. Struktura i sprawstwo w teorii socjologicznej Margaret S. Archer, in: Archer, M. Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. Translated by A. Dziuban, edited by A Mrozowicki, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 29. Mrozowicki, A (2013) Paradoksy zbiorowego sprawstwa: przypadek rewitalizacji związków zawodowych w sektorze prywatnym w Europie Środkowo- Wschodniej, in: Mrozowicki, A., Nowaczyk, O. Szlachcicowa I. (eds.) Sprawstwo: teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, pp. 268-281.
 30. Szlachcicowa, I., Nowaczyk, O., Mrozowicki, A. (2013) Sprawstwo a dylematy współczesnych nauk społecznych. Wprowadzenie, in: Mrozowicki, A., Nowaczyk, O. Szlachcicowa I. (eds.) Sprawstwo: teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, pp. 7-15.
 31. Mrozowicki, A, Maciejewska, M (2013) Conflicts at Work in Poland's New Capitalism: Worker Resistance in a Flexible Work Regime, in: Gall, G. (eds.) New Forms and Expressions of Conflict at Work, Houndmills: Palgrave, pp. 191-211.
 32. Mrozowicki, A. (2012) Robotnicy przemysłowi Wrocławia w drugiej dekadzie transformacji, in: Wolska-Zogata, I., Zagórski, Z. (eds.) Socjologiczne portrety grup społecznych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 119-140.
 33. Mrozowicki, A. (2010) Robotnicy po transformacji. W poszukiwaniu podmiotowości. in: Żuk, P. (ed.) Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 240-257.
 34. Mrozowicki, A. (2010) The agency of the weak: ethos, reflexivity and life strategies of Polish workers after the end of state socialism. W Archer, M. (ed.) Conversations about Reflexivity. Routledge, pp. 167-186.
 35. Mrozowicki, A., Pulignano, V., Van Hootegem, G. (2009) Reinvention of Activism: a Chance for Union Renewal in New Market Economies? - The Case of Poland. W Gall, G. (ed.) The Future of Union Organising. Building for Tomorrow. Houndmills: Palgrave, pp.79-96.
 36. Mrozowicki, A. (2009) Związki zawodowe w biografiach robotników: między wycofaniem a pragmatyzacją . in: Gardawski, J. (ed.) Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. Warszawa: Scholar,pp.581-601.
 37. Szlachcicowa, I., Domecka, M., Mrozowicki, A. (2006) Der Zwang zum doppelten Neuanfang. Polen nach 1945 und nach 1989, in: Alheit, P., Szlachcicowa, I., Zich, F. (eds.) Biographien im

Grenzraum. Eine Untersuchung in der Euroregion Neisse. Neisse Verlag, Goerlitz, pp. 223 – 250

 1. Szlachcicowa, I., Domecka, M., Mrozowicki, A. (2006) "Empirische Befunde: Intergenerationale Bewegugen in Polen ” In: Alheit, P., Szlachcicowa, I., Zich, F. (eds.) Biographien im Grenzraum. Eine Untersuchung in der Euroregion Neisse. Neisse Verlag, Goerlitz, pp. 251 – 349
 2. Szlachcicowa, I., Domecka, M., Mrozowicki, A. (2006) "Das Fremde und das Eigene: Die polnische Mentalität”, in: Alheit, P., Szlachcicowa, I., Zich, F. (eds.) Biographien im Grenzraum. Eine Untersuchung in der Euroregion Neisse. Neisse Verlag, Goerlitz, pp. 350 – 372
 3. Szlachcicowa, I, Domecka, M, Mrozowicki, A, (2004) Polnisch-tschechisch-deutsche Grenzregion: Biographische Strategien. in: Banse, Ch., Stobbe, H. (eds.) Nationale Grenzen in Europa. Wandel der Funktion und Wahrnehmung nationaler Grenzen im Zuge der EU-Erweiterung. Frankfurt/M..: Peter Lang Verlag, pp. 139-157
 4. Domecka, M., Mrozowicki, A. (2003) Neustálá zména – mentalita obyvatel pohraniči a ‘polská modernita’ (Continuity in Change. The Mentality of the Borderland Population and ‘Polish Modernity’) in: Zich, F. (eds.) Regionální identita obyvatel w pohraniči (The Biographic and Regional Identity of the Population in the Borderlands of the Euroregion Nisa), Praha: Sociologický ústav Akademie věd České Republiky, pp. 153-164.
 5. Mrozowicki, A. (2003) Tożsamość jako strategia życia: dynamika robotniczego milieu w Euroregionie Nysa, in: Szlachcicowa, I (ed.), Biografia a tożsamość. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2496. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 42-75
 6. Szlachcicowa, I., Domecka, M., Mrozowicki, A (2002) The Strategies of Working Out Social Change. In: Frantisek Zich (ed.), Biographies in the Borderland. Prague: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, pp. 109-143.

 

Encyclopedic entries

 1. Mrozowicki, A., Li-chuan, L. (2011) Biograficzno-narracyjna metoda interpretacyjna, i: Konecki, K. (ed.) Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin, pp.43-45.
 2. Mrozowicki, A. (2011) Wrażliwość teoretyczna. in: Konecki, K. (ed.) Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin, pp. 321-324.

Edited translations

 

 1. Archer, M. (2013) Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, translated by A Dziuban, edited by A Mrozowicki, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

 

Reviews

 

 1. Recenzja: Mrozowicki, A. 2015. "Czarzasty, J (ed.), Rokowania zbiorowe w cieniu globalizacji. Rola i miejsce związków zawodowych w korporacjach ponadnarodowych (Collective Bargaining in the Shadow of Globalization. The Role of TradeUnions in Multinational Corporations), Warszawa: WydawnictwoNaukowe Scholar: 2014", Warsaw Forum of Economic Sociology 6(1) (11): 165-169.
 2. Recenzja: Mrozowicki, A. 2013. “Book Review: Miller, Robert and Graham Day. 2012. The Evolution of European Identities. Biographical Approaches. Houndmills: Palgrave Macmillan.” Przegląd Socjologii Jakościowej 9(4):178-182.
 3. Recenzja: Mrozowicki, A. (2011) Gra o jutro usług publicznych w Polsce (The Game for the Future of Public Services in Poland) by Wiesława Kozek (ed.). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw Forum of Economic Sociology 2(4): 159-164.
 4. Recenzja: Mrozowicki, A., Skoczylas, T. (2012) "The precariat: the new dangerous class" by Guy Standing, Labor History 53(4): 588-589.
 5. Recenzja: Mrozowicki, A. (2011) „Kahancová, M. (2010) One Company, Diverse Workplaces: The Social Construction of Employment Practices in Western and Eastern Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan, £60.00 hbk, 280pp., 9780230579774", Work, Employment and Society 25 (3): 573.

 

Reports

 

 1. Kajta, J, Mrozowicki, A (2016) Trade Union Strategies in a Time of Economic Crisis: the Case of a Car Assembly Plant in Poland, CPS Working Paper Series 2016/4, CEU Centre for Policy Studies, Budapest, available at: https://cps.ceu.edu/publications/working-papers/car-assembly-plant-poland
 2. Czarzasty, J, Mrozowicki, A (2015) Working Lives Country Profile: Poland, Dublin: Eurofound, http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/poland/poland-working-life-country-profile 
 3. Maciejewska, M, Mrozowicki, A (2016) The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR) Country report: Poland, CELSI Report no. 13, Bratislava: Central European Labour Studies Institute (CELSI), available at: http://www.celsi.sk/en/publications/research-reports/detail/13/the-rise-of-the-dual-labour-market-fighting-precarious-employment-in-the-new-member-states-through-industrial-relations-precarir-country-report-poland/
 4. Mrozowicki, A, Czarzasty, J (2014) Union organising in Poland and in the CEE. Experiences, trends, alternatives. Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung,
 5. Mrozowicki, A. (2012) Poland: The representativeness of trade unions and employer associations in the private security sector. Dublin: European Industrial Relations Observatory, available at: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1011018s/pl1011019q.htm
 6. Mrozowicki, A. (2012) Poland: The representativeness of trade unions and employer associations in the sea fisheries sector. Dublin: European Industrial Relations Observatory, available at: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1105068s/pl1105069q.htm
 7. Mrozowicki, A. (2011) Poland: Industrial Relations in the Health Care Sector. Dublin: European Industrial Relations Observatory, available at: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1008022s/pl1008029q.htm
 8. Mrozowicki, A. (2011) Poland: Poland: The effect of the Information and Consultation Directive on Industrial Relations in the EU Member States five years after its transposition. Dublin: European Industrial Relations Observatory, available at: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1009029s/pl1009029q.htm
 9. Mrozowicki, A. (2011) ‘Helping young workers during the crisis: contributions by social partners and public authorities.’. Dublin: European Industrial Relations Observatory, available at: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1101019s/pl1101019q.htm
 10. Mrozowicki, A., Pędziwiatr, K., Antoniewicz, P. (2009) Alter-globalism a la Polonaise. A Story of an Activist. Project Europe Rebelle. Paris: L'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Institut Hannah Arendt (online report)
 11. Mrozowicki, A. Pędziwiatr, K. (2009) Contemporary Polish Trade Union Movement and One of its Actors. Project Europe Rebelle. Paris: L'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Institut Hannah Arendt (online report)
 12. Cambré, B, Marx, S, Mrozowicki, A (2006) Business creation as a result of restructuring processes, European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition, Dublin

 

Other papers

 1. Kajta, J, Mrozowicki, A (2015) The new Polish parliament: Between the Right and the radical Right, Focaal Blog, published 19.11.2015, available at: http://www.focaalblog.com/2015/11/19/J-kajta-A-mrozowicki-the-new-polish-parliament-between-the-right-and-the-radical-right/#sthash.yLGPvZEh.dpuf
 2. Mrozowicki, A, Kajta, J (2015) Economic Crises, Labor Movements and New Forms of Resistance in Central and Eastern Europe, Futures We Want, International Sociological Association, published 29.10. 2015, available at: http://futureswewant.net/mrozowicki-J-labor/
 3. Mrozowicki, A. (2006) Dlaczego robotnicy nie protestują?, Bez Dogmatu. Kwartalnik Kulturalno-Polityczny Nr 70
 4. Mrozowicki, A (2004) “Robotnicy: klasa roszczeniowa?” Bez Dogmatu. Kwartalnik Kulturalno-Polityczny Nr 59: 23-24