wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Aktualności > Grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki dla dr hab. Elżbiety Opiłowskiej prof. UWr


 EO


Grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki dla dr hab. Elżbiety Opiłowskiej, prof. UWr


W konkursie głównym, w którym złożono 17 wniosków, Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki przyznała wsparcie dla 4 wniosków, w tym dla projektu dr hab. Elżbiety Opiłowskiej, prof. UWr, kierowniczki Ośrodka Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza w Instytucie Socjologii UWr.  Grant w wysokości 78 600 EUR został przyznany na realizację projektu Rezyliencja współpracy transgranicznej w Europie – analiza porównawcza polsko-niemieckiego i niemiecko-francuskiego pogranicza.

 

Prof. UWr Elżbieta Opiłowska w kooperacji z Jun.-Prof. Florianem Weberem z Uniwersytetu Kraju Saary w Saarbrücken oraz dwójką młodych badaczy przez 18 miesięcy będą analizować wpływ pandemii Covid-19 na współpracę transgraniczną w Europie. Jako wynik projektu, oprócz publikacji naukowych, zostanie opracowany policy paper jako zbiór rekomendacji dla lokalnych i regionalnych podmiotów współpracy transgranicznej.

 

 Abstrakt

Trwająca od wiosny 2020 r. pandemia Covid-19 może być uznana za cezurę współpracy między regionami pogranicza w UE. Wzmożone kontrole graniczne, a w niektórych przypadkach nawet zamknięcie granic, przyniosły negatywne skutki, które w zjednoczonej Europie wydawały się niewyobrażalne: pracownicy transgraniczni nie mogli dojechać do pracy, czasowo uniemożliwiono zakupy w sąsiednim kraju oraz rozdzielono rodziny i przyjaciół. Jednocześnie kryzys ten pokazał jak w szkle powiększającym, jak ściśle regiony pogranicza są ze sobą powiązane, a tym samym, że należy je traktować jako transgraniczne obszary powiązań. Biorąc pod uwagę dynamikę przemian, projekt badawczy ma na celu dokonanie analizy porównawczej polsko-niemieckiego i niemiecko-francuskiego regionu pogranicza w celu zidentyfikowania różnic i podobieństw, mając na uwadze różne trajektorie ich europejskiego rozwoju. Kryzys pandemiczny traktujemy jako punkt wyjścia do badań, których celem jest eksploracja, jak regiony pogranicza zareagowały na to zaskakujące wydarzenie, jakie konsekwencje zostały wyciągnięte na poziomie regionalnym i jakie strategie adaptacyjne zostały wypracowane. Projekt sytuuje się w nurcie badań nad rezyliencją, a jednocześnie obejmuje studia nad granicami i pograniczami oraz nad transgranicznym zarządzaniem wielopoziomowym. Badając lokalne i regionalne przemiany, nie bez znaczenia pozostaje kontekst krajowy i europejski. Polsko-niemiecko-francuskie studium porównawcze przyczyni się do opracowania strategii rezyliencji regionów pogranicza, dla których integracja europejska stała się codziennością.