wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Aktualności > Irak/Afganistan: życie między domem a misja wojskową

Termin przesyłania prac na konkurs na wspomnienia weteranów "Irak/Afganistan: życie między domem a misją wojskową" został przedłużony do 30 kwietnia 2017  roku.

„Irak/Afganistan: życie między domem a misja wojskową”

Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski zaprasza wszystkich weteranów w służbie czynnej, rezerwie i spoczynku służących w polskich misjach wojskowych w Iraku i Afganistanie, bez względu na wiek, płeć, wykształcenie, stopień wojskowy, poglądy polityczne, straty i korzyści, a także zdolności pisarskie, do udziału w konkursie na pisemne wspomnienia o życiu przed wyjazdem na misję, na misji i po powrocie do domu.

Celem konkursu jest dotarcie do Państwa osobistych doświadczeń bez których nauka nie może się rozwijać.

Prosimy pisać o wszystkim, co jest ważne przed wyjazdem na misję, na misji i co jest ważne po powrocie do domu. Zależy nam zwłaszcza na Państwa osobistym stosunku do opisywanych faktów oraz przemyśleniach, lękach i oczekiwaniach.

Prosimy o napisanie co najmniej kilkunastu stron maszynopisu lub komputeropisu. Pożądane są również wypowiedzi obszerniejsze.

Prace proszę oznaczyć pseudonimem, a w zaklejonej kopercie proszę przesłać płytę CD z pracą oraz swoimi danymi osobistymi: imieniem i nazwiskiem, wiekiem, adresem, stopieniem wojskowym – co zapewni jury bezstronność w ocenie Państwa wypowiedzi.

Autorzy najlepszych prac zostaną przyznane nagrody: I – 2000 zł; II – 1500 zł; III – 1000 zł

Autorom najciekawszych prac zostaną złożone oferty druku.

Komisja, w składzie: prof. dr hab. Zbigniew Kurcz, dr hab. Jerzy Żurko oraz dr Wojciech Doliński, zastrzega sobie prawo do innego sposobu rozdysponowania nagród.

WYDRUKOWANE PRACE  PROSIMY  NADSYŁAĆ  NA  ADRES: 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław

z dopiskiem: „KONKURS NA WSPOMNIENIA” lub w wersji elektronicznej na adres mejlowy: olga.nowaczyk@uwr.edu.pl

Pracę prosimy nadsyłać do: 1 października  30 kwietnia 2017 (NOWY TERMIN!)

 

DODATKOWE INFORMACJE: tel. 607 578 819; e-mail: olga.nowaczyk@uwr.edu.pl