wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Aktualności > Konkurs na stanowisko asystenta w projekcie badawczym Horizon Europe w Zakładzie Socjologii Pogranicza

Konkurs na stanowisko pracownika badawczego – asystenta w projekcie badawczym Horizon Europe w Zakładzie Socjologii Pogranicza w Instytucie Socjologii

Uniwersytet Wrocławski ogłasza konkurs na stanowisko pracownika badawczego – asystenta w projekcie badawczym Horizon Europe „Borders Shaping Perceptions of European Societies (B-SHAPES)” (numer umowy 101095186) w Zakładzie Socjologii Pogranicza w Instytucie Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych  

Konkurs nr 60.2023.ZSP.IS.WF.AH z dnia 11 maja 2023 r.

Jednostka organizacyjna: Zakład Socjologii Pogranicza, Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych  

Nazwa stanowiska: asystent

Liczba stanowisk: 1

Informacja o grupie pracowników, w której ma nastąpić zatrudnienie: badawczy

Wymiar etatu: 40 %

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2023 r.

Termin składania dokumentów: 10 czerwca 2023 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2023 r.

Okres zatrudnienia: 12 miesięcy

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Warunki konkursu

 1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego tytuł zawodowego w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (preferowane będą osoby z wykształceniem z zakresu nauk socjologicznych).
 2. Początkujący badacze/badaczki (first stage researchers); kategoria D w Horizon Europe (doktoranci lub osoby zatrudnione na stanowiskach badawczych nie wymagających posiadania doktoratu; preferowane dyscypliny: nauki socjologiczne).
 3. Zainteresowania badawcze w zakresie analizy dyskursu medialnego i socjologii pogranicza.
 4. Znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym analizę tekstów prasowych w tym języku; w przypadku osób, dla których język polski nie jest językiem ojczystym, kompetencje językowe będą sprawdzone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie raportów, publikacji i wystąpień konferencyjnych w tym języku; kompetencje językowe mogą być udokumentowane wcześniejszymi doświadczeniami w tym zakresie (ze szczególnym uwzględnieniem publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych), certyfikatem/zaświadczeniem językowym (poziom B2+) lub sprawdzone w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Wysoka motywacja do pracy naukowej i gotowość realizacji badań empirycznych i udziału w pracach projektowych.

Zakres obowiązków

Asystent/-tka będzie pracować w projekcie badawczym pt. „Borders Shaping Perceptions of European Societies”, realizowanym w ramach programu ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa (numer umowy nr 101095186). Do jego/jej zadań należeć będzie:

 1. Gromadzenie, kodowanie i analiza danych medialnych dotyczących mniejszości polskiej w Czechach oraz lokalnego dyskursu na pograniczu polsko-niemieckim.
 2. Przegląd literatury przedmiotu dotyczących studiów nad granicami i pograniczami, kwestii mniejszości w Europie, populizmu.
 3. Udział w przygotowaniu raportów z analiz empirycznych.
 4. Udział w spotkaniach zespołu B-SHAPES w Uniwersytecie Wrocławskim i w ramach międzynarodowego konsorcjum.
 5. Archiwizacja danych zebranych w projekcie.

Warunki zatrudnienia

 1. Umowa o pracę w wymiarze 40 % etatu asystenta na okres 12 miesięcy.
 2. Wynagrodzenie w wysokości 40 % wynagrodzenia asystenta w Uniwersytecie Wrocławskim.
 3. Udział w aktywności międzynarodowego zespołu badawczego.
 4. Możliwość rozwoju naukowego.
 5. Udział w konferencjach naukowych i publikacjach zespołu.

Szczegółowe informacje:

https://bip.uni.wroc.pl/3423/309/konkurs-na-stanowisko-pracownika-badawczego-asystenta-w-projekcie-badawczym-horizon-europe-borders-shaping-perceptions-of-european-societies-b-shapes-numer-umowy-101095186-w-zakladzie-socjologii-pogranicza-w-instytucie-socjologii.html