wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Aktualności > Konkurs na stanowisko pracownika naukowego typu post-doc

Konkurs na stanowisko pracownika naukowego typu post-doc w projekcie badawczym (De/Re)Konstruowanie granic - narracje i imaginacje o miastach podzielonych w Europie Środkowej w perspektywie porównawczej

 

 Nazwa jednostki: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego – Wrocław

 Nazwa stanowiska: pracownik naukowy typu post-doc


Wymagania:

 

Dodatkowymi atutami będą:

    

Opis zadań:

 

Wymagane dokumenty:

 

  

Na podaniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2018r. poz. 1000)”.

  

Typ konkursu NCN: OPUS – HS6, Umowa nr UMO-2018/29/B/HS6/00258


Termin składania ofert: 22 marca 2019
Forma składania ofert: Dokumenty należy przesłać na adres kierownika projektu dr hab. Elżbiety Opiłowskiej elzbieta.opilowska@uwr.edu.pl  

Warunki zatrudnienia:

Oferujemy:

 

Dodatkowe informacje:

Ocena aplikacji zostanie przeprowadzona przez Komisję konkursową powołaną przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie złożonych dokumentów. Dodatkowo komisja może zaprosić osoby najwyżej sklasyfikowane na liście rankingowej na rozmowę kwalifikacyjną w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod koniec marca 2019 r.

Osoba, której zaproponowane zostanie stanowisko, będzie zobowiązana do przedstawienia dokumentów poświadczających uzyskanie stopnia naukowego doktora. W przypadku osób nieposiadających stopnia doktora w momencie aplikowania, warunkiem rozpoczęcia pracy w projekcie będzie uzyskanie tego stopnia.

Ewentualne pytania dotyczące projektu lub procesu rekrutacji należy kierować na adres mailowy kierownika projektu, dr hab. Elżbiety Opiłowskiej: elzbieta.opilowska@uwr.edu.plTermin nadsyłania aplikacji: 22 marca 2019
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 15 kwietnia 2019
Data rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2019