wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Aktualności > Nowa książka współautorstwa Katarzyny Kajdanek

Z radością informujemy, że w WN Scholar ukazała się książka pt. "Miasto. Przestrzeń. Tożsamość. Studium trzech miast: Gdańsk, Gliwice, Wrocław", której autorami są Krzysztof Bierwiaczonek, Małgorzata Dymnicka, Katarzyna Kajdanek i Tomasz Nawrocki.

Jak piszą autorzy naszej nowej publikacji: "[...] struktury tożsamościowe nie są czymś ponadczasowym i niezmiennym, a o ich specyfice decyduje szczególny zestaw czynników warunkujących ich formowanie". W publikacji za przedmiot badań obrano trzy polskie miasta (Gdańsk, Gliwice i Wrocław), które przed II wojną światową miały wyraźnie określoną tożsamość, lecz po 1945 r. musiały "narodzić się na nowo". Dlatego też na tę tożsamość składa się wiele warstw, szeroko omówionych przez badaczy.

"[...] Problematykę książki wyznaczają relacje między trzema pojęciami i związanymi z nimi koncepcjami teoretycznymi: tożsamością miasta, tożsamością mieszkańców oraz przestrzenią publiczną. W publikacji podjęto próbę uchwycenia wybranych aspektów wewnętrznej logiki miast, biorąc pod uwagę elementy należące do specyficznych i dystynkcyjnych zasobów wiedzy i form ekspresji oraz znaczeń, które wpływają w rozmaity sposób na podejmowanie przez ludzi praktyk, na ich tożsamość, emocje i postawy" (z "Wprowadzenia").

Nie sposób w krótkiej recenzji uwydatnić wszystkich wątków tego opracowania. Niemniej aspekt miast zakotwiczonych z jednej strony w przestrzeni historii i teraźniejszości, a z drugiej w globalnej przestrzeni oraz w świadomości, postawach czy emocjach mieszkańców wydaje się w znaczący sposób rozszerzać perspektywę ujmowania społecznej kategorii przestrzeni. W tym ujęciu nie oznacza to zwykłego, przestrzennego wymiaru społecznych relacji, ale zmianę relacji między przestrzenią i społeczeństwem na podbudowie historii miast, ich aktualnej kondycji i perspektyw. Rolę łącznika między tymi aspektami (chciałoby się powiedzieć w języku klasycznej socjologii: „płaszczyzny więziotwórczej”) powierza się tu przestrzeniom publicznym, jakie mają wspomagać procesualne i dynamiczne przebiegi kształtowania się tożsamości badanych miast i ich mieszkańców (z recenzji dr. hab. Andrzeja Majera, prof. Uniwersytetu Łódzkiego).

miasto-przestrzen-dymnicka