wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Aktualności > Organizacja zajęć dydaktycznych do 14 kwietnia

[ENG below]

Szanowni Studenci i Studentki,

zgodnie z Zarządzeniem 29/2020 Rektora UWr w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród członków społeczności Uniwersytetu Wrocławskiego, do dnia 14 kwietnia odwołuje się wykłady i zajęcia dla studentów i doktorantów, z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie. Odwołane zostają także konsultacje bezpośrednie - prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Do końca kwietnia odwołane zostają również konferencje, wydarzenia i imprezy.

Odwołane są również odwiedziny w domach studenckich UWr, przyjazdy zagranicznych gości i studentów na Uniwersytet (do 30 kwietnia). Zamknięta jest Biblioteka Uniwersytecka oraz czytelnie w Bibliotekach Wydziałowych, w tym Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych (do 14 kwietnia).

Studenci zobowiązani są niezwłocznie poinformować kierownika dziekanatu o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem SARS-Cov-2. W przypadku wyjazdów za granicę, należy poinformować kierownika dziekanatu po powrocie o miejscu pobytu za granicą (email: dziekanat.wns@uwr.edu.pl)

Należy na bieżąco śledzić komunikaty na stronie i w mediach społecznościowych Uniwersytetu Wrocławskiego. W sprawach nagłych należy kontaktować się z dyrekcją Instytutu Socjologii lub Działem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w Uniwersytecie Wrocławskim (71 375 24 89, 71 375 29 22).

Intensywnie pracujemy nad przeniesieniem jak największej liczby zajęć do systemu e-learningu. Lista przedmiotów ogłoszona zostanie po 18 marca.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt: piotr.pienkowski@uwr.edu.pl.

dr Piotr Pieńkowski

zastępca Dyrektora ds. dydaktycznych

 

Dear Students,

according to UWr Rector’s Decree 29/2020 on counteracting the spread of COVID-19 among members of the community of the University of Wrocław, all of lectures and classes for students (including PhD students) are cancelled till 14th April, with the exception for e-learning. Contact hours face-to-face are also cancelled - please contact by e-mail or phone. All of conferences, events and parties are cancelled as well, till the end of April.

Visits to the student dormitories of the University of Warsaw, as well as the arrival of foreign guests and students at the University (until April 30th) are also suspended. The University Library and reading rooms in the Faculty Libraries, including in the Faculty of Social Sciences Library, are closed either (until April 14th).

Students are obliged to immediately inform the Director of Dean’s Office about any suspicion of SARS-Cov-2. In the case of trips abroad, the Director of Dean’s  Office must be informed about students’ country of stay abroad on their return (dziekanat.wns@uwr.edu.pl; you are also invited to copy the Director for international relations of the Institute of Sociology, prof. Adam Mrozowicki, adam.mrozowicki@uwr.edu.pl )

The announcements on the website and in the social media of the University of Wrocław should be followed. In case of an emergency, please contact the directorate of the Institute of Sociology or the Occupational Health and Safety and Fire Protection Department of the University of Wrocław (71 375 24 89, 71 375 29 22).

We are working hard on moving to e-learning system as many courses as possible. List of courses will be published after 18th March.

In case of any questions please contact: piotr.pienkowski@uwr.edu.pl.

dr Piotr Pieńkowski

vice-director for students' affairs