wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Aktualności > Powstanie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne przy Wydziale Nauk Społecznych UWr

Informujemy, że w dniu 16 października 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne, powołanej na podstawie Uchwały 130/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiedzenie zostało zwołane zgodnie ze Statutem UWr przez Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, prof. dr hab. Roberta Wiszniowskiego.

W trakcie zebrania odbyły się wybory na przewodniczącego oraz zastępców przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne na kadencję od 1 października 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Decyzją Rady przewodniczącym został: dr hab. Adam Mrozowicki, prof.
Wiceprzewodniczącymi zostali: dr hab. Ewa Banaszak oraz dr hab. Mateusz Błaszczyk, prof.

W skład Rady Dyscypliny, zgodnie z wymaganiami określonymi w Statucie Uniwersytetu Wrocławskiego, powołani zostali:

 1. Prof. dr hab. Wanda Patrzałek
 2. Dr hab. Mateusz Błaszczyk, prof. u.
 3. Dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. u.
 4. Dr hab. Jan Maciejewski, prof. u.
 5. Dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. u.
 6. Dr hab. Adam Mrozowicki, prof. u.
 7. Dr hab. Elżbieta Opiłowska, prof. u.
 8. Dr hab. Iwona Taranowicz, prof. u.
 9. Dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. u.
 10. Dr hab. Ewa Banaszak
 11. Dr hab. Marcin Dębicki
 12. Dr hab. Katarzyna Dojwa-Turczyńska
 13. Dr hab. Kamilla Dolińska
 14. Dr hab. Julita Makaro
 15. Dr hab. Jerzy Żurko

Do zadań Rady Dyscypliny określonych w Statucie UWr należą:

 1. nadawanie stopni naukowych w danej dyscyplinie;
 2. nostryfikacja dyplomów dotyczących uzyskania stopnia naukowego;
 3. współpraca z dziekanami w zakresie dążenia do najwyższej jakości badań naukowych  w danej dyscyplinie;
 4. współpraca z dziekanami w zakresie ewaluacji działalności naukowej w danej dyscyplinie;
 5. proponowanie kryteriów zatrudniania nauczycieli akademickich w danej dyscyplinie;
 6. proponowanie kryteriów oceny naukowej nauczycieli akademickich danej dyscypliny w grupach pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych;
 7. proponowanie strategii rozwoju dyscypliny w Uniwersytecie;
 8. czuwanie nad kształceniem doktorantów w szkole doktorskiej w zakresie danej dyscypliny, w tym:

  a) proponowanie kryteriów rekrutacyjnych,

  b) proponowanie programów kształcenia,

  c) dbałość o wypełnianie przez kolegium wymogów ewaluacji szkół doktorskich

 9. powoływanie komisji dla dokonywania niektórych czynności w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora;
 10. podejmowanie decyzji i innych czynności w sprawach dotyczących postępowań habilitacyjnych, w tym wskazywanie kandydatów do komisji habilitacyjnych;
 11. opiniowanie wniosków o nadanie uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego w danej dyscyplinie;
 12. wyrażanie opinii o zatrudnieniu nauczycieli akademickich na stanowiskach badawczych i badawczo-dydaktycznych;
 13. wskazywanie kandydata do komisji konkursowej, o której mowa w § 172 Statutu.

Serdecznie gratulujemy!