wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Aktualności > Prof. Kajdanek i dr Karolak laureatami programu PROM!

Pracownicy Instytutu Socjologii UWr otrzymali stypendia z programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Prof. Katarzyna Kajdanek pojedzie na Uniwersytet w Lozannie, zaś dr Mateusz Karolak spędzi 3 tygodnie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Gratulujemy!

Katarzyna Kajdanek uzyskała stypendium z programu PROM oferowanego przez NAWA na miesięczny wyjazd na Uniwersytet w Lozannie (Szwajcaria) na Wydział Nauk Geograficznych i Środowiska, do Instytutu Geografii i Zrównoważonego Rozwoju. Głównym celem wyjazdu jest rozwój projektu badawczego pt. “Proces reurbanizacji w miastach Europy środkowo-wschodniej, na tle procesów odrodzenia miast europejskich”. Pobyt na Uniwersytecie w Lozannie będzie dobrą okazją do przeprowadzenia wstępnych studiów porównawczych nad procesem reurbanizacji. Lozanna, wraz z 4 innymi miastami w Szwajcarii, doświadczyła wyjątkowego na skalę europejską „ożywienia”, notując w ostatnich 15 latach nawet 20-25% przyrosty liczby ludności. W jaki sposób ten proces jest zarządzany przez lokalne władze (pod kątem, np. dostępności mieszkań, usług publicznych), jak zmienia się forma przestrzenna miast (np. przestrzenie publiczne) w efekcie szybkiego napływu dużej liczby ludności (Rerat 2019, 2012)? To zasadnicze pytania badawcze. Osobą przyjmującą i opiekunem wyjazdu w Lozannie jest prof. Patric Rerat, znakomity specjalista w zakresie procesów reurbanizacji, badacz miast i obszarów zurbanizowanych, szef zespołu badawczego w zakresie studiów miejskich (Urban studies).

Dr Mateusz Karolak spędzi 3 tygodnie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie m.in. zaprezentuje wyniki swoich dotychczasowych badań nad migracją i prekaryzacją pracy. Podczas wyjazdu dr Karolak przeprowadzi również kwerendę biblioteczną, a także zgromadzi materiały niezbędne do przygotowania porównawczego artykułu na temat kolektywnych strategii radzenia sobie z prekaryzacją. Opiekunem wizyty badawczej będzie prof. Michael Burawoy.