wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Aktualności > Prof. Katarzyna Kajdanek kandydatką do Rady Doskonałości Naukowej

W dniach 12 kwietnia do 30 kwietnia 2019 r. odbywać się będzie głosowanie na kandydatów na I kadencję Rady Doskonałości Naukowej (RDN). RDN jest nowym organem działającym na rzecz rozwoju kadry naukowej. Będzie dbała o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Skład RDN ustalany będzie w sposób demokratyczny w ramach wyborów, w których wziąć udział mogą wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, które złożyły Rektorowi lub Dyrektorowi instytutu oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie (https://konstytucjadlanauki.gov.pl/rdn ).

Jak zaznaczono  w „Pakiecie informacyjnym” na stronie BIP MNiSW, „Prawidłowe oddanie głosu będzie polegało na postawieniu znaku „X” na formularzu elektronicznej karty wyborczej obok nazwisk i imion nie więcej niż trzech kandydatów.”

Kandydatką do Rady Doskonałości Naukowej dla dyscypliny nauki socjologiczne zgłoszoną przez Uniwersytet Wrocławski jest nasza koleżanka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. prof. UWr Katarzyna Kajdanek.

 

Pani Profesor Kajdanek jest jedną z najaktywniejszych socjolożek młodego pokolenia, stypendystką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców,  autorką licznych prac naukowych z zakresu socjologii przestrzeni i miasta opublikowanych w prestiżowych wydawnictwach naukowych w kraju i za granicą, kierowniczką i wykonawczynią krajowych i międzynarodowych projektów naukowych, senatorką w Uniwersytecie Wrocławskim w kadencji 2016-2020, uczestniczką licznych staży naukowych i dydaktycznych w ośrodkach zagranicznych (Birkbeck College London, Univerzita Karlova Praha, Universitet Oslo), Sekretarzem Sekcji Socjologii Miasta Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.

Wierzymy, że wejście Pani Profesor do Rady Dyscypliny Naukowej wzmocni merytorycznie nową instytucję naukową i zagwarantuje rzetelną reprezentację interesów całego środowiska socjologicznego. Bogate doświadczenia naukowe i umiejętności organizacyjne Pani Profesor Kajdanek, w tym doświadczenia w kluczowych dla życia uczelni i środowiska naukowego ciałach kolegialnych, są zarazem gwarancją wysokiego poziomu jej prac w przyszłej RDN pierwszej kadencji.


Więcej informacji o osiągnięciach Pani Profesor można znaleźć na jej osobistym profilu
https://www.socjologia.uni.wroc.pl/Profile-pracownikow/dr-hab--Katarzyna-Kajdanek-prof-UWr oraz w załączonym biogramie: Katarzyna-Kajdanek-biogram-RDN (PDF / 424.58 kb)