wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Aktualności > Relacja z XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego

Pod hasłem „Ja. My. Oni? Podmiotowość, tożsamość, przynależność” pracowniczki i pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizowali XVII Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny. Podobna impreza odbywa się co 3 lata i jest najważniejszym spotkaniem środowiska zrzeszonego w Polskim Towarzystwie Socjologicznym.

Na Zjazd przybyło ponad 1000 badaczy z Polski i zagranicy, w tym prezydenci globalnych towarzystw socjologicznych – prof. Sari Hanafi z ISA, prof. Marta Soler Gallart z ESA, prof. Christine Williams z ASA – oraz socjologowie z krajów ościennych: Czech, Słowacji, Ukrainy. Na dwunastu sympozjach i w ponad 90 grupach tematycznych socjologowie poruszyli najważniejsze współczesne problemy społeczne, które dotykają każdego z nas. Dyskutowali także nad tym, jaką rolę, tu i teraz, odgrywają socjologia i socjologowie.

Środowisko badaczy zauważa, że wiele palących kwestii społecznych – jak negatywne konsekwencje procesów migracji, katastrofa  klimatyczna, niesprawiedliwość społeczna – nie jest rozwiązywanych, a mechanizmy polityczne raczej blokują, niż wspomagają, procesy radzenia sobie z zaistniałymi problemami. Sprzyja to poczuciu bezradności oraz irracjonalnym reakcjom obserwowalnym na poziomie indywidualnym i zbiorowym. Zamiast konstruktywnie działać, zaprzecza się istnieniu problemu, rośnie atrakcyjność ideologii populistycznych, wiele osób zwraca się w stronę nienaukowych źródeł wiedzy, rozpowszechniają się egoistyczne postawy dbania jedynie o własne bezpieczeństwo, wiele problemów definiuje się w skali prywatnej i szuka rozwiązań na tym tylko poziomie.

Dla wrocławskiego środowiska socjologicznego zjazd był wielkim świętem. Poprzedni zjazd wrocławski odbył się w 1986 roku, a lokalna socjologia nie miała wówczas żadnego instytucjonalnego zaplecza. Obecny zjazd, zorganizowany przy wydatnym finansowym, rzeczowym i organizacyjnym wsparciu Urzędu Miasta  Wrocławia oraz Strefy Kultury Wrocław, wyraźnie scementował i wzmocnił kolejne pokolenie wrocławskich socjologów.

Ci, którzy nie dotarli na Zjazd, a są zainteresowani pogłębionym rozumieniem świata, mogą zobaczyć zapis wybranych obrad na oficjalnym kanale Zjazdu. A już teraz zapraszamy do obejrzenia wykładu inauguracyjnego prof. Margaret Archer.

Wszystkie szczegóły, w tym pełny program i relacje fotograficzną z wydarzenia, można znaleźć na oficjalnej stronie XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego we Wrocławiu, na Facebooku, a także na stronie Przeglądu Uniwersyteckiego.


dr hab. Katarzyna Kajdanek, prof. UWr
(tekst ukazał się pierwotnie w Przeglądzie Uniwersyteckim on-line)