wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Aktualności > Stanowisko Rady Instytutu Socjologii UWr w sprawie przesłuchiwania studentów i studentek Uniwersytetu Śląskiego przez organy ścigania

Rada Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża stanowczy sprzeciw wobec ingerencji policji i prokuratury w wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne prowadzone na Uniwersytecie Śląskim oraz bezprecedensowego naruszania autonomii uczelni wyższej.

Przypominamy, że wynikająca z art. 73 Konstytucji RP wolność akademicka zawiera, obok wolności wypowiedzi naukowej, także przysługujące Akademii prawo do samodzielnego rozstrzygania ewentualnych konfliktów we własnym środowisku.

Fundamentem Akademii jest poszanowanie dla wolności poglądów formułowanych w dyskursie naukowym i jednocześnie uznanie ich różnorodności jako wartości tego dyskursu, przy założeniu naukowego charakteru przedstawianych stanowisk. Debata akademicka nie może jednocześnie stwarzać pola do dyskryminacji określonych grup społecznych i jednostek, zaś wszelkie zaistniałe spory o wartości nie powinny być rozstrzygane w drodze postępowań karno-prawnych, w które angażowani zostają w jakiejkolwiek postaci członkowie i członkinie Akademii.

Wyrażamy solidarność z przesłuchiwanymi w sprawie studentami i studentkami Uniwersytetu Śląskiego. Z tego względu deklarujemy poparcie dla listu przedstawicieli i przedstawicielek wspólnoty akademickiej tej uczelni „Solidarnie z przesłuchiwanymi studentkami i studentami Uniwersytetu Śląskiego”: https://naszademokracja.pl/petitions/solidarnie-z-przesluchiwanymi-studentkami-i-studentami-uniwersytetu-slaskiego